Kildekompasset Apa

  1. Mer om
Kildekompasset Apa

Kildekompasset Apa InformativAPA 6th · Artikkel med 1 forfatter · Artikkel med 2 forfattere · Artikkel med 3–5 forfattere · Artikkel med 6 eller 7 forfattere · Artikkel med 8 eller flere Se hvordan du henviser med den nye referansestilen APA 7th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider Her finner du hjelpesider for referering, kildebruk og stiler. Kildekompasset (kildekompasset.no) · Søk & Skriv (sokogskriv.no APA 6th (Kildekompasset); APA 7th (Kildekompasset); Chicago (Søk og Skriv) APA eller Harvard), og kontrollér referansens kvalitet og oppsett før du av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, NTNU, OsloMet og UiT. Med unntak for enkelte offentlige dokumenter, består en referanse i APA 7th

Fusk og plagiering. De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Kildeoversikt: litteraturlister/referanselister

Fyll også ut Access Date hvis lesedato skal med. Dersom forfatter og nettstedets navn er det samme, utelat nettstedets navn. De fleste referanser kan hentes automatisk fra søk på internett.

En veiledning om hvordan du henter referanser automatisk fra de vanligste basene finner du her UiO. Når du har hentet referansen må du alltid kontrollere at feltene er riktig utfylt.

Ved installasjon av EndNote har du fått en ekstra verktøylinje i Word. Kontroller at Endnote ligger i aktiverte programtillegg.

Referanser og kildekritikk Universitetet i Stavanger

Ta da med så mange forfatternavn som nødvendig for å skille henvisningene. Eksempel: Cheng et al. Eksempel: Hansen 1988a og Hansen 1988b Hvis en publikasjon ikke har en forfatter, skal du oppgi tittelen og årstall. Forkort tittelen i teksten dersom den er lang.

Tittel på artikkel og kapittel skrives med anførselstegn, mens tittel på bok, brosjyre eller rapport skrives i kursiv. Eksempel: Historisk riss for Vestfold 2005 Hvis en publikasjon mangler publiseringstidspunkt, bruk u.

Har du lest dette? Fly fra norge til japan tid

Manualen har tre hoveddeler: henvisninger i teksten, utforming av referanselister, og en eksempelsamling med vekt på eksempler spesifikt for norske kildetyper som læreplaner og stortingsmeldinger.

Skriving av fagtekster på DMMH, er høgskolens egen side med generell informasjon om krav til fagtekster som produseres på skolen. Her kan du lese om krav til referanser og kilder, retningslinjer og en guide for hvordan du setter opp store dokumenter i Word. Referanselisten skal være alfabetisk etter forfatter Tittel eller firma hvis det ikke er forfatter med innrykk i andre linje slik: Bertheussen, Bernt 1999.

Visual Basic i teori og praksis.

Læringsobjekt: Kildekompasset: UiB Skriv

Anne Pedersdotter - Norges mest kjente rollkvinne. I: Hekser - fra forfølgelse til fortryllelse. Oslo: Humanist Spangen, Inger Cathrine 2000.

Ta leseren alvorlig! Oslo: Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Osv Man henviser til den nærmes foregående referansen. Ikke lov å bruke op.

KILDEKOMPASSET APA Relaterte emner

Kildekritikk, kildehenvisning og smarte søk Kildekritikk, kildehenvisning og smarte søk På denne siden finner du tips til bruk av informasjonskilder. Her finner du svar på følgende spørsmål: Hvordan vurderer jeg en kilde? Når skal jeg referere til en annen tekst? Hvordan refererer jeg til kildene jeg har brukt? Mer informasjon om informasjonssøk, kildekritikk og kildebruk finner du her: VIKO — nettsted fra NTNU Kildekompasset — laget av og for Høgskolen i Telemark, Universitet i Agder og Universitet i Stavanger Kildekompasset har også en meget bra veiledning for hvordan du refererer til forskjellige kilder. Les om Kildekompasset her! Hvordan vurdere en kilde?

KILDEKOMPASSET APA Kommentarer:
Rapportert den Kildekompasset apa
Samuelsen fra Hermansverk
Les også min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av Freestyle Motocross. jeg er glad i lese romaner hver for seg.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net