Min Gat Søndre Land Kommune

  1. Mer om
Min Gat Søndre Land Kommune

Min Gat Søndre Land Kommune LivstidPålogging til GAT; Pålogging til Visma; Pålogging til Compilo; Pålogging til Webmail; Intranettet Selvbetjening · For ansatte · Jobb hos oss · Kontakt oss Post- og besøksadresse: Hovsbakken 1 2860 Hov MinGat bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. MinGat Søndre Land, tidssone: Europe/Oslo Informasjon om koronavaksine til innbyggere i Nordre Land kommune Ansatte i Søndre Land kommune må huske å få dette registrert på "din kompetanse" i Mingat etter fullført kurs. Innholdet i kurset omhandler riktig bruk av

En informasjonskapsel eller cookie er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen, mobilen eller nettbrettet ditt av nettstedet du besøker.

Velkommen til Ecura Care

Filen inneholder adressen til nettstedet og kodene som nettleseren din sender tilbake til dette nettstedet hver gang du besøker en side. Målet er å gjenkjenne enheten din og lagre informasjon om dine preferanser eller tidligere aktiviteter. På den måten kan ditt besøk tilpasses dine behov og skape en bedre brukeropplevelse for deg.

Når du besøker våre nettsteder, får du beskjed om hvilke typer informasjonskapsler vi benytter og hvordan du kan aktivere disse. For mer informasjon, se våre retningslinjer for informasjonskapsler. Dine rettigheter Du har en rekke rettigheter når det kommer til dine personopplysninger, og du har mulighet til å påvirke din informasjon og hva som lagres.

Du har blant annet rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. Du kan når som helst kontakte oss og be om at dine opplysninger slettes eller at bruken av opplysningene begrenses. Nedenfor finner du en tabell som oppsummerer de ulike rettighetene dine: Rett til innsyn og retting Du kan be om kopi av opplysningene vi har lagret på deg. Du kan også be om at vi retter opp i feil eller oppdaterer ufullstendig data.

Rett til sletting Du har krav på å be om sletting av dine personopplysninger i tilfeller hvor: dataene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble innsamlet for; du velger å trekke tilbake ditt samtykke; du har innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger; dine personopplysninger er ulovlig behandlet; det er en juridisk forpliktelse å slette dine personopplysninger; sletting er nødvendig for å sikre samsvar med gjeldende lover.

Rett til begrensning Du kan be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i tilfeller hvor: du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger; vi ikke lenger trenger dine personopplysninger for behandlingsformål; du har motsatt deg behandling av legitime grunner. Det finnes unntak fra retten til sletting, ref. Rett til dataportabilitet Der det er aktuelt, kan du be om å få utlevert de personopplysninger du har gitt til oss.

Denne dataen har mulighet til å få overført til en annen databehandler, dersom mulig.

Hjemmesykepleie

El Bitcoin está la divisa adentro ningún país. El cambio para el Bitcoin fue actualizado el 28 de marzo de 2021 desde coinmarketcap. · En su lugar, el escritor y consultor financiero aseguró que su valor llegará a los 100. El tweet de Maisie Williams sobre Bitcoin Novogratz pronosticó que el precio de Bitcoin alcanzaría los 65.

Lo que es interesante es que el nivel de 60. Información, novedades y última hora sobre Bitcoin Conversión: 1.

Llegara el bitcoin a euros

Convertidor de las principales divisas y criptomonedas. Convierte instantáneamente cualquier moneda a todas las demás. Suele creerseque la moneda más cara o en la que más conviene invertir es el dólar o el euro, y ahora también las criptomonedas como Bitcoin.

Søndre Land kommune har to avtaler om leie av grunn til golfbane med Randsfjorden Golfklubb. Den ene er datert 10.

Ressursstyring for store selskap Visma Gat Ressursstyring

De to omtalte avtalene er nå omskrevet til et forslag til ny avtale, med ny avtalepart: Randsfjorden Golfpark AS. Forslaget til avtale inneholder stort sett det som de gamle avtalene inneholdt. Det er ikke gjort noen henvendelse om ny avtale til styret for Randsfjorden Golfpark AS fra kommunen sin side. Det er heller ikke kommet noen forespørsel fra Randsfjorden Golfpark AS til kommunen, om reforhandling av avtalene.

Arealene som omfattes av avtalen er i kommuneplanens arealdel regulert til nåværende idrettsanlegg Siden arealene er regulert til idrettsanlegg, trenger den nye driveren av golfbanen ikke konsesjon. Monsestuen med båthavn inngår også i arealene som i kommuneplanens arealdel er regulert til nåværende idrettsanlegg.

Området Monsestuen festes imidlertid av Halmrast Vel, og skal ikke inngå i avtalen med Golfparken Krav og hensyn: Tomtepriser vedtatt i kommunestyret 31.

En indeksregulering av det opprinnelige beløpet på 13 000 kroner, fra 01. Tomtepriser har satt en verdi pr kvadratmeter på 30 kroner for landbruksmark, regulert som LNF - område, og solgt som tilleggsareal. Hvis arealet skulle vært kjøpt på det åpne marked, og brukt til produksjon av skog og til dyrka mark, ville nok prisen ligget nærmere 169 000 for skogen 169 dekar, og 58 750 for jorda 23,5 dekar Til sammen 227 750 kroner, som utgjør 12 kroner pr kvadratmeter i snitt.

Siden arealet er regulert til idrettsområde, vil verdien av arealet være større enn for ren landbruksproduksjon, og antagelig mindre enn for tillleggsareal til bolig. Det foreslås å bruke den indeksregulerte prisen på 18 500 kroner pr år som tilsvarer en verdi på arealet lik 24 kroner pr kvadratmeter Fradele festenummerene fra gnr 68 bnr 3 For å få kjøpt tomt av Anne Hoff Backe til etablering av Europris butikk i Hov sentrum, har kommunen inngått intensjonsavtale med Backe.

Kommunen skal jobbe for å få til et makeskifte med kommunens skogeiendom gnr 68 bnr 3, med tilsvarende areal fra Opplysningsvesenets fond.

Videre forhandling av avtalen: Kommunen, ved den formannskapet bemyndiger, tar kontakt med styret for Randsfjorden Golfpark AS, for å få sluttforhandlet og verifisert foreslåtte avtale. Konklusjon - forslag: Forslag til avtale godkjennes.

Elverum Kommune

Foreslåtte avtale, og dette saksframlegget legges til grunn for kontakt og forhandling med styret for Randsfjorden Golfpark AS, for å få til verifisering av ny avtale. Leien konsumprisindekseres som foreslått i avtalen. Kommunen setter i gang prosessen med å fradele festenumrene fra gnr 68 bnr 3, som omfattes av avtalen om leie av grunn med Randsfjorden Golfpark AS. Formannskapet omgjør sitt tidligere vedtak Erik Pedersen vil fortsatt få tilbud om å kjøpe tomten til kr 50.

I tillegg kommer salgsomkostninger og tilknytningsavgift, vann og avløp. Vedtak: Formannskapet vedtar å tilby tømrer Erik Pedersen et areal på inntil 2 daa i Fagerlund-feltet.

Formannskapet omgjør sitt tidligere vedtak 3. Kommunen bygger ut tomten med veg, vann og avløp. Erik Pedersen vil fortsatt få tilbud om å kjøpe tomten til kr 70. Tilknytningsavgift vil bli krevd etter gjeldende regler.

I relasjon: Ida love island

Bakgrunn: Forespørsel om å få kjøpe ca 2 daa næringsareal i Fagerlund ble behandlet i Formannskapet 21. I formannskapsmøte den 18.

Teknisk drift mente også at det burde stilles krav om at nye etableringer kobler seg på VA ved etablering.

Økonomi: På et tidligere tidspunkt 2005-2005? Dette er ikke videreført i gjeldende økonomiplan og må i så fall innarbeides der. Prisen på 70 kroner pr kvadratmeter er selvkostpris for tomt med vegframføring, etter beregninger gjort av Teknisk drift m fl.

Følgende vedtak ble resultat av behandlingen: 5. Gat Digital sykmelding Med Visma Gat Digital Sykmelding forenkler vi prosessen slik at dere får oversikt over sykefraværet i virksomheten. Visma Gat Digital Sykmelding gjør det mulig med automatisk henting av digitale sykmeldinger via en integrasjon med Altinn.

Dette gjør det enklere for leder å sjekke at fraværet er korrekt registrert. Slik får dere riktig grunnlag for refusjon, og dere kan håndtere sykefraværet direkte i Gat uten hjelp fra andre systemer. Se hele profilen på LinkedIn og finn Ingers forbindelser og stillinger i tilsvarende: Rådgiver kommunikasjon, politisk. Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv: saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

MIN GAT SØNDRE LAND KOMMUNE Relaterte emner

Gat Effektiv bemanningsplanlegging og personalstyring med Visma Gat Ressursstyring Visma Gat Ressursstyring er en komplett løsning for bemanningsplanlegging og personalstyring. Løsningen har funksjonaliteten din virksomhet trenger for korrekt håndtering av arbeidstid og lønn. Med denne løsningen kan du skreddersy arbeidsplaner for din virksomhet. Arbeidsplanene sjekkes mot identifiserte behov registrert i bemanningsplaner, lovlighet i forhold til interne regler og eksterne lover, samt regler og økonomi gjennom kostnadssimulering. Ansattportalen MinGat MinGat er ansattportalen som gjør det enkelt for dine medarbeidere å holde seg oppdatert på egen arbeidsplan. Her har den ansatte full oversikt over planlagt arbeidstid, avspasering, ferie og fravær. Her kan den ansatte også søke på ledige vakter og forespørre om fravær, merarbeid med mer.

MIN GAT SØNDRE LAND KOMMUNE Kommentarer:
Forfatter på Min gat søndre land kommune
Sørensen fra Hamar
jeg er glad i lese om Norge grådig. Se gjennom min andre nyheter. Jeg elsker absolutt Camogie.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net