Nikolai Winge

  1. Mer om
Nikolai Winge

Nikolai Winge AutentiskWinge (ph.d.) er førsteamanuensis i forvaltningsrett ved Det juridiske fakultet, UiO og førsteamanuensis II ved Institutt for Winge er ansatt som seniorrådgiver hos Sivilombudet. Han ble master i rettsvitenskap ved UiO i 2007 og Ph.D Winge | Førsteamanuensis i forvaltningsrett (UiO) og Førsteamanuensis II i miljørett (NMBU Sjekk alle fantastiske bøker fra Nikolai K. Bestill på nett - få varene hjem i postkassen eller hent dem i din nærmeste Norli-butikk Asker kommune, Akershus fylke, Norge16 forbindelser

Sigurd nikolai winge Nationaltheatret

Jeg er av den oppfatning at undervisning er universitetenes viktigste samfunnsoppdrag. Det er selvsagt viktig at vi også prioriterer forskning, men dette må skje i tillegg til og ikke på bekostning av undervisning. Etter mitt syn er det en uheldig ubalanse mellom forskning og undervisning i akademia.

Du vil kanskje like: Plantasjen kundeklubb

I streben etter vitenskapelige forskerpoeng, ekstern finansiering og internasjonalisering blir ofte undervisningen nedprioritert. Omgjøring er altså et verktøy som kan bidra til at forvaltningen treffer riktige avgjørelser.

Sigurd Nikolai Winge

Men det er nødvendig å kjenne rammene for bruksområdet. Dersom de heller ikke er fornøyd med klagevedtaket, er det mulig å be om omgjøring. MEN: Da bør du komme med nye momenter. Dersom kravet om omgjøring bygger på samme argumenter som klagen, ville jeg heller brakt saken inn for Sivilombudsmannen, forklarer Winge. Parter skal varsles og gis anledning til å uttalelse seg før et omgjøringsvedtak treffes.

Winge, Nikolai K. Identities]

Det hørte ikke til i en jusbok. Men, studentene elsket det. Problemet er at alle lærebøker er skrevet for målgruppen advokater, dommere og studenter. Det er håpløst for jusstudentene, sier Winge.

Nikolai K. Winge

Da svarer jeg at jo, det kan de si, men det er jusen som er rammen for politikken. Lovverket må være tilstrekkelig presist for å hindre at politikken blir overstyrende. Særlig gjelder dette i de sakene der byråkratene bestemmer.

I relasjon: Airwing norway

Uten rammer åpner man opp for alt for mye fritt skjønn, sier Winge. Den grunnlovsparagrafen er bare blitt en politisk fanesak. Derimot ser vi at EU-retten kommer mer og mer inn, og setter detaljerte krav. Det er en lovgivningsteknikk vi ikke er vant med i Norge, og EU-retten kommer inn på stadig flere områder som berører miljøretten. Den massive mengden med direktiver er også et dilemma. Du skal demonstrere de juridiske ferdighetene du har tilegnet deg gjennom hele studiet, samtidig som du for første gang skal produsere et omfattende, skriftlig arbeid der det stilles både faglige og formelle krav.

Veien til et godt resultat er krevende.

Naturressurslunsj: Ombudsmannens undersøkelser av dispensasjoner i strandsonen

Det kan være vanskelig å velge et egnet tema, spisse problemstillingene og komme i gang med skrivingen. Stillingen er primært knyttet opp mot undervisning i 5-årig master i eiendom men også andre studieprogram ved NMBU, samt forskning og faglig utvikling av eiendom.

Fakultet for landskap and samfunn har 1300 studenter og 180 ansatte.

Fakultetet består av instituttene by- og regionplanlegging, eiendom og juss, folkehelse, internasjonale miljø- og utviklingsstudier og landskapsarkitektur. Institutt for eiendom og juss har 20 ansatte, og har nasjonal spisskompetanse på eiendomsregistrering, verdsetting, jordskifte, grunnerverv og juridiske sider av eiendom og planlegging. Instituttet har ansvaret for en 5-årig mastergrad i eiendom og en 2-årig mastergrad i eiendomsutvikling med samlet rundt 200 studenter.

Winge underviser i faget miljørett ved NMBU. Det gjør han så bra at studentene ga ham prisen for beste foreleser høsten 2017.

Nå har NMBU-ledelsen fulgt opp med å gi 25 000 kroner for innsatsen.

NIKOLAI WINGE Relaterte emner

Winge, for tiden seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen, er både prisbelønnet foreleser og skarpskodd forvaltningsjurist. Derfor er han også vår venn i nøden når vi skal ta opp et vanskelig tema innen offentlig saksbehandling. Er det lov å ombestemme seg etter at man har truffet en beslutning? Og i så fall, hvordan gjøres det på riktig måte, innenfor lovens rammer? Sivilombudsmannens Nikolai K. Han tar oss videre med gjennom noen hovedpunkter: Forvaltningsloven § 35 handler om når et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak, selv om ingen har klaget.

NIKOLAI WINGE Kommentarer:
Rapportert den Nikolai winge
Søberg fra Vossevangen
Se gjennom min andre innlegg. jeg liker brasilianisches Jiu-Jitsu. jeg elsker lese bøker positivt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net