Thyroxin Bivirkninger

  1. Mer om
Thyroxin Bivirkninger

Thyroxin Bivirkninger BetydeligEr vanligvis relatert til høy dose. Ved for høy dose eller for rask doseøkning kan uregelmessig eller rask hjerterytme, vekttap, brystsmerter, smerter i ben eller armer, diaré, hodepine, skjelvinger, svetting, nedsatt varmetoleranse, søvnløshet eller nervøsitet forekomme Ved henvendelse til Legemiddelverket fikk vi dette svaret fra dem: For Armour Thyroid har vi ingen meldinger om bivirkninger i den norske databasen For høye doser kan føre til alvorlige eller livstruende bivirkninger, særlig i kombinasjon med visse legemidler til vektreduksjon, og særlig med Innrapporterte bivirkninger av stoffskiftemedisiner. Jeg tar to typer medisin for stoffskifte, Thyroid Erfa og L-Thyroxin Er dette kjente bivirkninger av tyroksin? Kan det skyldes et av hjelpestoffene, for eksempel laktose eller talkum? Pasienten har forsøkt laktosefrie

Acta Radiol Oncol 1981; 20: 161-6. Antithyroid drugs in the management of patients with Graves' disease: An evidence-based approach to therapeutic controversies.

J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 3474-81. Impact of lithium on efficacy of radioactive iodine therapy for Graves' disease: a cohort study on cure rate, time to cure, and frequency of increased serum thyroxine after antithyroid drug withdrawal. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 201-8. Hyperparathyroidism after radioactive iodine therapy. Am J Surg 2007; 194: 323-7.

Skjoldbruskkjertelkreft

Diagnosis and management of Graves' disease. CMAJ 2003; 168: 575-85. The efficacy of thyroidectomy for Graves' disease: A meta-analysis. Bi-skjoldbruskkjertlene ligger tett inntil skjoldbruskkjertelen og lager et hormon som er med på å regulere kalkinnholdet i blodet.

Dersom disse skades under behandlingen, kan det føre til for lite kalsium i blodet. Da er det nødvendig med tilskudd av kalsiumtabletter og vitamin D. Utvendig strålebehandling Utvendig strålebehandling brukes sjeldent ved skjoldbruskkjertelkreft. Unntak er anaplastisk thyroideacarcinom. Strålebehandling kan gis etter operasjon, i kombinasjon med radioaktivt jod eller alene. Behandlingens hensikt kan være helbredelse, reduksjon av svulsten eller å fjerne eller begrense omfanget av spredningssvulster.

Denne vil bli gitt over flere uker, og er individuelt tilpasset. Viktig å vite om sepsis blodforgiftning Kreftpasienter er spesielt utsatt for å utvikle sepsis, særlig ved cellegiftbehandling. Sepsis er en alvorlig infeksjon som kan gjøre pasienter svært syke. Det er derfor viktig å kjenne symptomene og vite hva man skal gjøre ved mistanke om sepsis. Les også Kostråd til kreftpasienter: Råd om mat, nedsatt matlyst og spiseproblemer Behandling med radioaktivt jod Denne behandlingen kan være aktuell ved differensiert thyroideakarcinom, men aldri ved medullært eller anaplastisk carcinom.

Det forutsettes at det er kreftceller eller friskt vev igjen som kan ta opp jod. Skjoldbruskkjertelen er det eneste organet som aktivt tar opp jod. På denne måten kan medikamentene mot depresjon ha effekt når nivået av testosteron i kroppen er lavt.

Testosteronnivået er på det laveste når man har avsluttet bruk fordi steroidene gradvis går ut av kroppen over en periode på flere uker samtidig som egenproduksjonen ikke er normalisert. Prøver og undersøkelser Legen følger hormonprøver og andre blodprøveverdier under behandlingsforløpet.

I noen tilfeller avtales det at disse prøvene og deler av den fysiske utredningen skjer hos fastlegen. Forekomst av hypotyreose Hypotyreose er en vanlig sykdom, som forekommer 4 — 5 ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. De vanligste årsakene til primær hypotyreose hos voksne er vist i tabell 1 3, 4. Det er viktig å huske at primær hypotyreose kan være forbigående, som ved subakutt tyreoiditt og post partum-tyreoiditt.

Fedme (hund) Wikipedia

Er man usikker på om hypotyreosen er permanent eller forbigående, er det trygt å kontrollere analyseresultatene etter noen uker. Påvisning av sirkulerende autoantistoffer mot enzymet tyreoperoksidase, anti-TPO-antistoffer, taler for diagnosen autoimmun tyreoiditt.

Subklinisk hypotyreose er omtalt i en annen artikkel i dette nummer av Tidsskriftet 5. Hos pasienter med hypotyreose på grunn av sykdom i hypofysen sekundær eller hypothalamus tertiær er de typiske funnene normal eller lav TSH-konsentrasjon og lavt nivå av fritt tyroksin.

Det gjør at diagnosen ofte kan være vanskelig. Ved mistanke om sentral hypotyreose bør hypofysefunksjonen undersøkes. Thyreoideafunksjonsprøver ved alvorlig sykdom Ved alvorlig sykdom finner man ofte en rekke endringer i de vanlige thyreoideafunksjonsprøvene.

Den første forandringen hos pasienter som får en alvorlig sykdom er at trijodtyroninkonsentrasjonen synker. Samtidig vil konsentrasjonen av revers trijodtyronin i blodet øke. Ved svært alvorlige sykdommer synker også konsentrasjonen av tyroksin, mens TSH-konsentrasjonen vanligvis holder seg innenfor referanseområdet.

Behandlingen burde ikke vært gitt. Diskusjon Det er kjent at pasienter som har fått konvensjonell strålebehandling mot nakke- og halsregionen, kan utvikle hypotyreose.

Foss Abrahamsen og medarbeidere 3 beskriver i 1999 utvikling av høy TSH-verdi hos 110 av 200 pasienter strålebehandlet for Hodgkins sykdom. Av de 110 pasientene hadde 95 fått tyroksinbehandling ved undersøkelsestidspunktet.

Lavt stoffskifte (hypotyreose)

Forekomsten var avhengig av stråledose, hvordan behandlingen var gitt og av definisjonen av hypotyreose 4, 5. Cutuli og medarbeidere 6 beskriver alvorlig klinisk hypotyreose hos fem av 80 pasienter med mammacancer, der alle hadde fått konvensjonell strålebehandling på grunn av metastaser i aksillen.

Pasientene ble undersøkt mellom to og fem måneder etter avsluttet strålebehandling og hadde da kraftig forhøyede TSH-verdier.

Dette viser at TSH-stigningen og hypotyreosen kan komme raskt etter strålebehandling. Hos våre pasienter ble høy TSH-verdi oppdaget etter fire og 11 måneder. Hos enkelte pasienter kan effekten av strålebehandlingen på thyreoidea komme senere og hypotyreosen utvikle seg langsomt i årene etter behandlingen. Det har de siste årene vært satt spørsmålstegn ved om legestanden i Norge er for dårlig til å stille diagnosen hypotyreose.

Man var nok tidligere for tilbakeholden med å starte behandling ved latent hypotyreose hos pasienter med autoimmun tyreoiditt, og man har heller ikke vært flink nok til å følge opp og kontrollere hypotyreosepasientene.

Tyroksinbehandling skal vanligvis vare livet ut. Diagnosen må derfor være sikker når man starter behandlingen. Dette kan være et uttrykk for at vi leger har reagert på kritikken mot oss.

Har du lest dette? Mirena spiral bivirkninger

Imidlertid er det her en fare for å havne i den andre grøften, der man gir hypotyreosebehandling ut fra diffuse symptomer til personer som i stedet har behov for annen form for behandling 9, 10.

Viktig diagnostikk kan også bli forsinket mens man venter på tyroksineffekten. Fortsetter man med denne praksisen, vil vi etter hvert få en stor gruppe mennesker i Norge som er blitt satt på hypotyreosebehandling for resten av livet, uten at det er klart dokumentert at de behøver medisinen.

Kombinasjonsbehandling med tyroksin og trijodtyronin Thyroxin og Liothyronin er de siste årene blitt mye etterspurt i Norge. Dette bygger hovedsakelig på resultatene av Bunevicius og medarbeideres studie 11, der man påviste at kombinasjonsbehandling i større grad enn tyroksinbehandling alene førte til bedring i nevropsykologisk funksjon og stemningsleie.

Mange mennesker er imidlertid følsomme for trijodtyronin og får lett bivirkninger. Gi beskjed til personalet dersom du ikke klarer å vaske selv.

Sykehustøy som er tilsølt skal legges i tøysekk på rommet. Avfall skal kastes i søppelpose på rommet.

Forholdsregler etter behandlingen Private klær kan være tilsølt med svette, blod eller urin. Klærne kan vaskes i vaskemaskin på vanlig måte, og det er ikke nødvendig med ekstra såpe eller høy temperatur. Når isolatet er opphevet, kan du forlate sykehuset. Du vil fortsatt ha en liten mengde radioaktivitet i kroppen.

Last ned også: Loette 28 bivirkninger

Forholdsreglene nedenfor reflekterer et føre var-prinsipp, og de gjelder for den første uken etter hjemreise. Forholdsreglene gjelder ikke for kjæledyr For å unngå unødvendig strålebelastning av mennesker rundt deg, er avstand og tid viktige faktorer. Hold avstand så godt som praktisk mulig den første uken, og prøv å unngå nærkontakt, spesielt over tid Ikke vær i nær kontakt med barn eller ungdom over lengre tid.

Du kan gi klemmer, men unngå at barn sitter på fanget eller tett ved siden av deg Ikke sov i samme seng eller ha seksuell kontakt med en annen person. Dersom partneren din er over 60 år, er det tilstrekkelig å sove i egen seng i 2—3 dager Ikke sitt nært inntil andre mindre enn 1m i lengre perioder over 2 timer første døgnet etter at isolatet er opphevet, og over 4 timer resten av uken. Dette gjelder for eksempel nabosetet på buss, tog eller fly Unngå tannlegebehandling Få vurdert om du trenger sykemelding dersom jobben innebærer at du må oppholde deg i nær kontakt med barn, ungdom eller gravide Dersom du må innlegges på sykehus i uken etter at du har fått behandlingsdosen, må du opplyse behandlende lege om at du har fått radiojod behandling.

Dersom du har urinkateter kan du tømme dette i toalettet. Urinposen kan kastes i vanlig avfall. Av hensyn til eventuelle skader på egg og sæd bør menn og kvinner i fertil alder bruke prevensjon i minst 6 måneder.

THYROXIN BIVIRKNINGER Relaterte emner

Bruksområde og effekter Kroppens energiomsetning stoffskifte reguleres ved opp- og nedjustering av hormoner produsert i skjoldbruskkjertelen. Ved lavt stoffskifte hypotyreose produserer skjoldbruskkjertelen mindre hormoner enn normalt. Dette kan blant annet skyldes en betennelse i skjoldbruskkjertelen. Det behandles ved å tilføre disse hormonene i tablettform. Symptomer på lavt stoffskifte kan være tretthet, utmattelse, tørr hud, hårtap, vektøkning, hevelse i huden, langsom puls, heshet, treg avføring, menstruasjonsforstyrrelser og tendens til å fryse. Eksempler på medisiner: Levotyroksin Levaxin, Euthyrox og liotyronin Liothyronin Riktig bruk Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Ofte starter man med lav dose som justeres gradvis, tilpasset hver enkelt pasient.

THYROXIN BIVIRKNINGER Kommentarer:
Forfatter om Thyroxin bivirkninger
Heimdal fra Harstad
jeg liker lese tegneserier dypt. Les gjerne min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Geisterjagd.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net