Ntpf

  1. Mer om
Ntpf

Ntpf StappfullPostadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo Alle henvendelser i resepsjonen Norsk Tannpleierforening (NTpF) er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive Videre arbeider vi for å ivareta tannpleiernes lønns- og arbeidsforhold i offentlig og privat sektor. NTpF er tilsluttet Delta, YS og har ca Norsk Tannpleieforening ønsker medlemmer velkommen til et inspirerende og klinikk-relevant kurs i subgingival depurasjon, spesielt rettet mot tannpleiere Denne siden handler om de ulike og mulige betydningene av akronymet, forkortelsen eller slang-ordet NTpF

Kompetanseløftet ses på som vesentlig for at tannpleiere skal kunne inngå i mer forpliktende tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper. Studiet er forankret i et folkehelseperspektiv og fokuserer på å videreutvikle kompetanse innen klinisk tannpleie relatert til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

Grunnleggende tannpleie og folkehelse 4TAGRTF10

Studiet kombinerer tannpleiefaget, klinisk kompetanse, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. I sum skal dette bidra til kompetanseheving for tannpleiere. Videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid masternivå gir fritak for 45 stp på Master «løpet» dvs du kommer inn på 2 studieår.

Forutsetning for opptak til master etter gjennomført videreutdanning karakter C eller bedre. Videreutdanningen gir fordypning både innen kliniske tannpleiefag og helsefremmende fag - dette vil henge nøye sammen. Utdanningene kan bidra til utvikling av en mer tydelig profilert helsfremmende klinikk!

Norsk Tannpleierforening

Virksomhet på klinikk: Komptetanse senter Øst og Sør. Ikke minst er det strenge krav til hvilke prosedy- rer sommå følges når det gjelder renhold og hygiene, både av klinikk og utstyr.

Man kan få Fylkesmannen på tilsynsbesøk, og om prosedyrene ikke er fulgt vil det få konsekvenser.

Kommunikasjonen med pasientene er også viktig. Dette lærer tannpleierstudentene mye om i løpet av utdanningen.

Fotterapeuten nr. 2

Her har de blant annet forelesninger i pedagogikk og psykologi — og de utdannes også i å beherske ulike kommunikasjonsmetoder. For å være en profesjonell yrkesutøver kreves det at vi kan faget vårt og er faglig oppdatert. Det vil bli drøftet: · fordeler og ulemper ved håndinstrumenter · sliping kontra ikke-sliping · generelt valg av og bruk av instrumenter · hvordan belaster vi oss selv minst mulig?

I hands-on delen av kurset vil man få mulighet til å teste nyheter innen perioinstrumenter og praktisere den teorien man lærer av Jørn. Dette er en unik mulighet til å få oppgradert din subgingivale depurasjonsteknikk på tenner og implantater, samt fokus på ergonomi og utstyr.

Når det gjelder utvidelse av utdanningskapasiteten og rekrutteringen til studiet, er jeg enig i at søkertallene har vært litt bedre de to siste årene, men selv med dagens utdanningskapasitet er man kommet så langt «ned» på søkerlisten at primærsøkerne til studiet er oppbrukt.

Søkere med tannpleierstudiet som andre eller endog tredje prioritet er mindre motiverte for studiet og yrket.

Norsk Tannpleierforening Wikipedia

Dermed øker sannsynligvis risikoen for frafall i studietiden og fra yrket. Når det gjelder overgang til treårig utdanning og sleivsparket til Bergen, vil jeg minne NTpF om at fakultetet i Bergen for ti år siden utarbeidet og fikk vedtatt en plan for ettårig videreutdanning for tannpleiere.

Last ned også: Thon hotel rosenkrantz

Tanken bak initiativet var at videreutdanningen ville kunne bidra til stabilitet og bedre karrieremuligheter for tannpleiere innen, ikke utenfor tannhelsetjenesten. At det ikke var mulig å skaffe ressurser til å gjennomføre planen er beklagelig. For å kunne gjennomføre et treårig tannpleierstudium trenger vi i Bergen ekstra lokaler, mer utstyr og flere lærere.

At forholdet mellom utdanningskostnadene for tannpleiere og tannleger endres fra 1: 3,4 ved toårig til 1: 2,3 ved treårig utdanning for tannpleiere, og at treårig utdanning kan bety redusert lønnsdifferanse mellom tannpleier og tannlege, antar jeg at Grytten og Holst ikke bestrider.

Jeg har ikke gjort «beregninger som viser at en toårig tannpleierutdanning er like kostbar som en tannlegeutdanning på fem år» slik Grytten skriver.

NTPF Relaterte emner

Debatten om tannpleiere — dyrt eller billig? Svar på kommentarer Jeg vil takke for interesse og kommentarer i anledning mitt innlegg i Tidende nr. Samtidig vil jeg konstatere at noen av debattantene må ha oversett spørsmålstegnet i overskriften og forbeholdene i teksten. Grytten trekker i tvil kostnader per student per år, men gir ikke alternative normtall for kostnader per student per år. Vi er enige om behovet for tannpleiere, så i det følgende vil jeg begrense meg til å rette opp misforståelser. Til Norsk tannpleierforening NTpF er å si at for å komme videre, er det nyttig å lære av fortiden.

Ntpf
NTPF Kommentarer:
Forfatter på Ntpf
Undheim fra Tønsberg
Jeg nyter studere dokumenter skånsomt. Siste nytt: min andre nyheter. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Formelrennen.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net