Samsara Buddhismen

  1. Mer om
Samsara Buddhismen

Samsara Buddhismen ØkeSaṃsāra' betyr å flyte eller strømme, men oversettes med gjenfødelse. Saṃsāra er innen hinduisme, buddhisme og jainisme den gjenfødelsessyklus som man gjennomgår. En som gjennomgår samsara kalles samsari Samsara, gjenfødelsens verden, den verden som vi lever i, kjennetegnet ved individets uopphørlige fødsel, død og gjenfødsel Saṃsāra' (sanskrit; også kalt «Livshjulet») betyr å flyte eller strømme, men oversettes med gjenfødelse. Saṃsāra er innen hinduisme, buddhisme og jainisme Samsara kan oversettes med «kontinuerlig eksistens», og er læren om gjenfødelsesprosessen. Det er idéen om alt som eksisterer skifter Samsara er troen på reinkarnasjon og gjenfødelse. Både buddhister og hinduer tror at alt levende blir gjenfødt etter døden. Hinduistene tror at alt levende

Buddhisme i sammendrag

Buddhismen er kjent som en svært tolerant religion og den har alltid hatt stor gjennomslagskraft over kulturgrensene. Til Tibet kom buddhismen i det femte århundre. I India utgjør buddhistene en svært liten minoritet, men deres innflytelse er stor. Populært fag NTNUs institutt for religionsvitenskap tilbyr et valgfritt, 5-vekttalls kurs om hinduisme og buddhisme som en del av faget Kristendomskunnskap med religion og livssynsorientering.

I det nye faget Religionsvitenskap, som tilbys fra høsten av, hører hinduisme og buddhisme inn i 5-vekttallskurset om Sør-Asias religioner.

Interessen for å studere hinduisme blant studentene er stor, og ikke bare blant de som vil bli lærere i kristendomsfag og derfor må kjenne til alle de store verdensreligionene. En annen og stadig mer aktuell innfallsvinkel til studier i indisk religion, er kunnskap om kulturen. Noen seremonier blir ledet av munker og lamaer. Sutra-pitaka: Buddhas taler og utsagn.

Last ned også: Tv programa dabar tv3

Abhidharma-pitaka: filosofiske avhandlinger. Den opprinnelige paliutgaven består av 49 bind. Mahayanabuddhismen har i tillegg en rekke sutraer. Man blir født - lever - dør - blir født på nytt. Atman: Buddhistenes ord på sjel. Anatman: Betyr Ikke-sjel.

Også i Thailand har det vært voldelig uro. Buddhismens høytider, templer, kunst og musikk Buddhismen har ingen felles kalender for høytider som gjenfinnes over alt.

Det er store variasjoner, og høytidene preges av landenes egne tradisjoner. De store begivenhetene i Buddhas liv har vært utgangspunkt for flere høytider.

Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

Hans fødsel, oppvåkning og død blir mange steder feiret, ofte i mai måned. Høytiden som feirer oppvåkningen kalles Vesak, kommer av et sanskrit ord som referer til en bestemt fullmånedag i den buddhistiske kalender. En annen høytid kalles «alle sjelers fest» og feires noen steder i juli og andre steder i august.

Du vil kanskje like: Mobilbet

Da bærer man fram offer og bønner for de døde om deres utfrielse fra den pine de er i. Dette er en høytid hvor mange søker til templene, men for mange er dette også en hjemmets høytid hvor man tenker seg at familiens døde ånder vender tilbake. I tillegg feires høytidsdager som markerer årsrytmen og månefaser.

Da besøker man gjerne templene og ofrer blomster og bærer fram røkelse. Noen steder blir det også holdt prekener. Templene er viktige samlingssteder. Der kommer man for å meditere og søke lærdom hos munkene. Klostrene skiller seg ut fra templene, for her bor mennesker over lengre tid, samtidig som klostrene er et sted for tilbedelse, meditasjon og studier.

Templene har gjerne flere rom, men det har alltid ett rom hvor buddhastatuen står. Her samles man for å ofre, be og meditere.

KAPITTEL 3 BUDDHISMEN VISMANNEN FRA HIMALAYA OG HANS LÆRE

I tillegg er det gjerne et større rom hvor flere kan samles for å lytte til undervisning. Til templene finnes det også et minnesmerke over Buddha, kalt en stupa. Mye av den buddhistiske kunsten tar utgangspunkt i Buddhas liv.

Et eksempel er fotavtrykket som symboliserer Buddhas mottagelse av opplysning. Aller mest kjent er de mange buddhafigurene. De kan være svært forskjellige. Noen tar utgangspunkt i den historiske Buddha og legger vekt på hans øyne, for han ser alt. Noen framstiller ham mager som en asket.

Buddhismen (Skandha: De fem elementer som utgjør en person (følelser,…

Når han framstilles fyldig og med blide øyne, symboliserer det hans nirvanatilstand. Musikken i buddhismen brukes i ulike seremonier. Viktig er den rytmiske gjentagelsen av ord og lyder i meditasjonens tjeneste. Flere steder brukes trommer, bjeller og blåseinstrumenter for å kalle til konsentrasjon i meditasjonen. Buddhismens utbredelse i Vesten Buddhismen er en asiatisk religion.

Utbredelsen i Vesten skjer ført og fremst ved innvandring. Allerede fra 1850-tallet var det en stor asiatisk innvandring til vestkysten av USA som førte til etablering av buddhistiske samfunn med bygging også av templer.

Etter den kinesiske erobringen av Tibet, kom det også flyktninger derfra til Vesten. De buddhistiske innvandrersamfunnene avspeiler ulik etnisk bakgrunn, og de bærer med seg sin nasjonale kulturelle og religiøse egenart.

Til Norge har det kommet buddhister særlig fra Vietnam og Thailand.

De samler seg gjerne i organisasjoner hvor de prøver å ta vare på sin nasjonale og kulturelle bakgrunn. Ofte er det en milepæl når det kan bygge sitt eget tempel. Nordens kanskje flotteste buddhisttempel finnes på Lørenskog og er bygd av vietnamesiske innvandrere.

I 2011 var det 14 580 buddhister som var registret som medlemmer i buddhistiske trossamfunn i Norge. På forfedrane sitt alter blir det ofra for avlidne slektningar, tidlegare munkar i klosteret og heltar frå buddhismen og Vietnam si historie. Frå Khuong Viet tempelet. Foto: Anders Bettum, Oslo museum, Interkulturelt museum.

Hinduismen buddhismen

Buddha presenterte læra si som ei avsløring av evige sanningar, sanningar han hadde fått innsikt i gjennom sjølv å ha oppnådd Nirvana.

Alle religioner innebærer derfor et livssyn, noe som gjør «religion» til et videre begrep. Vi leser Buddhas lære og sammen med vår buddhistiske praksis, søke å erkjenne det som ikke kan forstås med ord alene.

Hvordan vi skal tro på Buddha er opp til den enkelte og selv bestemme. Troen på Buddha, Dharma og Sangha er en personlig handling. I Diamantsutraen beskriver Buddha betydningen av at troen ikke skal befestes ved gitte ord eller faste formuleringer.

Den som ikke har tro på Buddhas ord, kan vanskelig kalle seg buddhist. Som buddhist ønsker vi å oppfylle troen. Når tro blir handling og vi ser at handlingen er god og at den gjør godt, er vi et barn av Buddha eller en Buddhas disippel. Da de mediterer pleier de som regel å sitte en plass hvor det er stille og hvor du ikke blir forstyrret. Det er opptil hver enkelt buddhist å avgjøre hvor mye de vill meditere. Mange buddhister mediterer både morgen og kveld, og når det er meditasjonssamling kan de sitte å meditere sammen i opptil ti timer om dagen og dette klarer de fordi de mister helt tidsperspektivet.

SAMSARA BUDDHISMEN Relaterte emner

De fleste buddhister er bosatt i Asia. I Norge er det over 25 000 buddhister. Omkring 1000 nordmenn har konvertert til buddhismen. Særtrekk: Arhat som religiøst ideal, munke- og nonnelivet som nødvendig for å oppnå frelse. Særtrekk: Boddhisatvaen som religiøst ideal. Alle kan oppnå frelse.

Samsara Buddhismen
SAMSARA BUDDHISMEN Kommentarer:
Forfatter på Samsara buddhismen
Enoksen fra Gjøvik
Jeg trives utforske norske bøker egoistisk. Siste nytt: min andre innlegg. jeg er tent på hwa klingelte.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net