Museumsbille

  1. Mer om
Museumsbille

Museumsbille LivstidMuseumsbillen tilhører familien klannere (Dermestidae). Den er 2,2 - 3,6 mm lang, eggformet, svart eller brunsvart og tett besatt med små skjell Anthrenus museorum, ofte kjent som museumbaglen, er en art av biller som finnes i Palearctic, Midtøsten og Nearctic. I sin larveform skader den alle former for tørr hud og hår. Larven vil også spise tørr ost, mel eller kakao innimellom Museumsbillen er 2,2-3,6 mm lang, eggformet, svart eller brunsvart med hvite og brungule tverrstriper på kroppen. Larvene blir 4-5 mm lange, er gulbrune og Museumsbille (Anthrenus museorum) finnes ofte innendørs i norske hjem, der gjør den liten skade. I muséer derimot kan den gjøre stor skade Museumsbille er en billeart i familien klannere. Kroppen er rund, 2–3 millimeter lang og brun, med tre sikksakk-tverrbånd over ryggen

Kan også hoppe på mennesker og husdyr utendørs. Kan ikke overleve over tid på menneskeblod. Kan bite mennesker hvis naturlig vertsdyr ikke finnes. Løsning: Fjerning av fuglereder i bygninger, støvsuging innendørs, infiserte klær kan fryses.

Steder med fuglereder, samt nærliggende ventiler kan sprøytes. Brun pelsbille Larvene lever av ull og fjær, husstøv der hår inngår og matsmuler. De voksne spiser ikke. Meget vanlig i Oslo. Skadedyr i museer, vanlig i private hjem, men gjør der liten skade. Løsning: Grundig mekanisk rengjøring ved hjelp av kraftig støvsuger, kuldebehandling, fjerne formeringssteder og hindre tilgang til tekstiler.

I spesielle situasjoner kan kjemisk behandling benyttes. Brunsvart melbille Lever kun innendørs av mel- og kornvarer, nøtter, dyrefôr o.

En av våre vanligste skadedyr, både i bedrifter og private hjem, finnes over hele landet. Forurenser og ødelegger tørre matvarer. Løsning: Fjerning av formeringssteder, grundig rengjøring med støvsuger, forsiktig bruk av kjemiske midler kan være nødvendig, kulde- og varmebehandling av infiserte varer.

Brødbille Lever av tørre stivelsesholdige planteprodukter, men går ikke i treverk. Alvorlig skadedyr på all tørr, vegetabilsk mat: tørt brød, kjeks, pasta, krydder, trolldeigfigurer, dyrefôr etc.

Løsning: Fjerning av formeringskilden, grundig støvsuging, på spesielt problematiske steder kan det være nødvendig med noe kjemisk behandling. Fleskeklanner Meget vanlig. Larvene lever i naturen av tørre åtsler, fugle- og dyrebol.

Skadedyr på tørrfisk, skinker, tørrfôr, mel- og kornvarer, ellers ubuden gjest som lever av matrester bak komfyr og lignende. Løsning: Fjerning av formeringssteder, fjerning av voksne individer og larver ved hjelp av støvsuger Museumsbille Lever både utendørs og innendørs i Norge, meget vanlig.

Larvene lever av tørre insekter og ullstoffer, og utgjør en viss fare for tekstiler i bolighus. Løsning: Grundig mekanisk rengjøring ved hjelp av kraftig støvsuger, fjerne formeringssteder og hindre tilgang til tekstiler. Loftsflue Trekker ofte til høyt- og frittliggende hus og hytter om høsten for overvintring, der de kan opptre i tusentall.

Det er ganske små biller, 2-3 mm lange, med rund kroppsform. Grunnfarven er nesten svart med lysere grå og gul-brune flekker ordnet i tverrbånd. Oversiden er dekket av skjellformede hår som danner billenes farvemønster på samme måte som hos sommerfugler. Farven varierer derfor sterkt etter i hvilken grad disse hårene er slitt av. Bekjempes med rengjøring, fryse- og varmebehandling.

Melmøll: Larver av melmøll foretrekker hvetemel som matkilde. De finnes i andre kornvarer, frø, tørkede frukter, mandler og pasta. Vanligvis holder det å kaste posen med møllene. Hvis larvene har spredd seg på kjøkkenet bør man gå gjennom alle matvarer og gjøre grundig rent i alle kriker og kroker.

Stokkmaur: Gjør skade ved å gnage ut tre eller isolasjonsmateriale for å anlegge reir.

Det Norske Akademis ordbok

De kan være problematisk for private å få bukt med på egen hånd, så det anbefales at man tar kontakt med skadedyrfirma. Forebygging kan være vanskelig, men greiner fra trær og busker bør ikke henge inn over huset.

Treverk bør ikke ligge og råtne nær husveggen og fyringsved bør ikke heller ikke lagres inntil husveggen. Melbille: Vanlig i tørre matvarer som mel, gryn og kjeks.

De kommer gjerne opprinnelig fra fabrikk eller butikk. Og vi er på eit nivå med konservering som vi ikkje har vore på før. Konservatorane forskar på kva som er muleg.

Skadedyr som ødelegger tekstiler

Museet er i rivande teknologisk utvikling. Museet er framtida Det er 15 tilsette direkte i prosjektet som òg kan trekke på noen av dei fast tilsette ved museet og såleis har omkring 30 årsverk pr.

Med omtrent like store innskot frå museet, universitetet og departementet er budsjettet på knapt 155 millionar over ti år. Rett nok har ikkje departementet levert, så ein er foreløpig underfinansiert. Og da blir det vanskeleg å planlegge, det blir usikkerheit i organisasjonen, ein må i mange situasjonar tenke seg om to gongar. Sia starten i februar i fjor er det brukt mye tid på å legge strategiar, kjøpe inn utstyr og tilsette riktig kompetanse. Det har vore ei tid for dei store investeringar.

Bekjempelse av insekter I Vaktmester Andersen

Teppebillen biter ikke. Bekjempelse og forebygging Det er ikke lett å vite hvilket insekt som gjør skade.

Følgende generelle råd kan være nyttige: Se etter levende insekter. Dette er ikke alltid så lett da de ofte ikke er å finne i tekstilene.

MUSEUMSBILLE Relaterte emner

Også kjent som Dermestidae De er middelstore biller med brunsvarte, langhårete larver. I naturen lever de blant annet av inntørkede dyrekadavre, tørre insekter, hår eller fjær. I hus og lagre opptrer de ofte som skadedyr. Mange arter har spredt seg med mennesket over hele verden, og stadig får nye arter fotfeste innendørs i Norge. Den vanligste arten er fleskeklanner fleskebille, som stort sett lever av dyriske stoffer, særlig åtsler og tørkede kjøttrester og fiskerester, for eksempel spekekjøtt, fenalår, huder og tørrfisk. I hus finnes den ofte også på kjøkken og i spiskammer, da den kan leve av brødsmuler og lignende. Den 7—9 millimeter lange og svarte billen er lett kjennelig på det grå tverrbåndet med seks svarte prikker over forreste del av dekkvingene.

Museumsbille
MUSEUMSBILLE Kommentarer:
Redaktør på Museumsbille
Røe fra Sarpsborg
Se over min andre nyheter. En av mine fritidsaktiviteter er Indoor-Bogenschießen. jeg elsker utforske norske bøker modig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net