Yrkesetiske Retningslinjer Nsf

  1. Mer om
Yrkesetiske Retningslinjer Nsf

Yrkesetiske Retningslinjer Nsf FristDette er siste versjon av de etiske retningslinjene for sykepleiere Her finner du også yrkesetiske retningslinjer og informasjon om hva etikk er. NSF har en femtrinns-modell som vil hjelpe deg forhold til pasienter, pårørende og medarbeidere i tillegg til profesjonen, arbeidssted og samfunn. Stikkord: Yrkesetikk og Da ICNs nye etiske regler forelå våren 2001, besluttet forbundsstyret i. NSF at yrkesetiske retningslinjer skulle revideres grundig for første gang Da ICNs nye etiske regler forelå våren 2001, besluttet forbundsstyret at NSFs yrkesetiske retningslinjer skulle revideres. Arbeidet har vært utført av

Med utgangspunkt i rammeplanen 2008, s.

Yrkesetiske retningslinjer

Punkt 5 er også rettet mot kolleger, studenter og elever, mens punktene 6 og 7 er knyttet til administrasjon og ledelse av sykepleiepersonalet og til utvikling av sykepleiefaget. En tid etter blir sykepleieren innkalt til personalsjefen som vil gi henne en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten; hun har avslørt for naboen at pasienten er mottaker av et kommunalt tjenestetilbud.

Skulle sykepleier bedt pasienten selv ta kontakt med naboen? Eller kan man etisk forsvare sykepleiers handlemåte? Etisk refleksjon er en kommunikasjonsform som fremmer læring, profesjonalitet og kvalitet.

Gjennom tilbakeblikk, ettertanker og omtanker kan erfaringskompetanse finslipes og bevisstgjøres Vi har alle et ansvar for å bidra til å holde refleksjonen levende i travle hverdager. Sykepleiens grunnlag Sykepleiens grunnlag Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten 1.

Sykepleieren og pasienten Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket 2.

Yrkesetiske retningslinjer

Grunnleggende sykepleie: bind 2: grunnleggende behov. Grunnleggende sykepleie: bind 3: pasientfenomener og livsutfordringer.

Normalt med seng noen ganger inkl sengetøy, stol, bord, spise- og kokemuligheter, toalett og dusj mm. TV eller internett forekommer — men kan ikke påregnes.

Eventuell telefonbruk om fasttelefon inngår, faktureres etter forbruk. Husdyr er ikke tillatt. Røyking er forbudt.

GRUNNLEGGENDE SYKEPLEIE by Gyldendal Norsk Forlag

Husk å rydde opp etter deg og forlate boligen i den stand du selv ønsker å finne den. I noen tilfeller skal vikaren også rengjøre boligen før man reiser tilbake.

Vi dekker ikke bolig til familiemedlemmer eller venner, men kan noen ganger være behjelpelige med å skaffe dette for vikarens egen regning — forutsatt at dette betales direkte til boligleverandøren uten at det går via Helsenor. Ved manglende rengjøring uten forhåndsavtale belastes vikaren NOK 1. Med mindre annet er avtalt, henvender du deg ved ankomst i resepsjonen eller akuttmottaket for henting av nøkkel og kart til bolig.

For vakter i hjemmetjenesten må vikaren — uten opplæring og evt ved hjelp av kart eller GPS - finne frem på egen hånd på ukjent sted. Unødig bruk av tvang eller annen rettighetsbegrensning anvendes ikke.

Har du lest dette? Bare så du vett det lyrics

Sykepleierens mest fundamentale plikt er å vise omsorg for alle som lider, uansett hva årsaken til lidelsen måtte være. Sykepleieren må erkjenne pasientens sårbarhet, og ivareta hans eller hennes integritet og verdighet med utgangspunkt i den enkeltes opplevde situasjon.

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, ICNs etiske regler

Sykepleierens yrkesetiske ansvar omfatter mennesker i alle stadier, fra livets begynnelse til livets slutt. Det omfatter individ og samfunn, pasient, pårørende, medarbeidere og forholdet til egen profesjon og praksis.

Inndelingen av retningslinjene i åtte områder skal tydeliggjøre dette. Den gamle pasienten.

Vikarsidene

Gir individuell omsorg. Sykepleien, 104 8, 48-51. Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon av sykepleie.

YRKESETISKE RETNINGSLINJER NSF Relaterte emner

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Sykepleiens grunnlag Sykepleiens grunnlag Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten 1. Sykepleieren og pasienten Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket 2. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere 2. Sykepleieren og pårørende Sykepleieren viser respekt og omtanke for pårørende 3. Sykepleieren og medarbeidere Sykepleieren viser respekt for kollegers og andres arbeid, og er til støtte i vanskelige situasjoner.

YRKESETISKE RETNINGSLINJER NSF Kommentarer:
Forfatter på Yrkesetiske retningslinjer nsf
Høvik fra Trondheim
Les gjerne min andre innlegg. Jeg trives Indoor-Bogenschießen. Jeg trives lese om Norge meningsfullt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net