Sklerodermi

  1. Mer om
Sklerodermi

Sklerodermi Nå for tidenHva er systemisk sklerose? Tilstanden kalles også sklerodermi og er en systemisk bindevevssykdom. Systemisk vil si at det er en sykdom som angriper mange Sklerodermi er en gruppe autoimmune sykdommer som gir symptomer fra huden. Det mest typiske er at huden endrer konsistens og blir hard Ved lokalisert Sklerodermi er sykdommen begrenset til huden i det området som er angrepet og vevet under. Den kan også involvere øynene og forårsake Systemisk sklerose (systemisk sklerodermi) er en revmatisk bindevevssykdom der kroppens immunsystem ved en feil angriper egne organer Differensialdiagnoser Systemisk sklerose / sklerodermi 3.67/5 (3) · Diabetes hånd syndrom, “Stiff hand syndrome”, Cheiroarthropati · Smertefri, stivhet i hender

Magesyreoppstøt til spiserøret refluks er vanlig og bør behandles med medikamenter. Lunger kan bli angrepet symptomer: irritasjonshoste, tung pust ved belastning. Årsaken til sykdommen er ukjent. Kvinner angripes noe vanligere enn menn 3:1.

Prosjektets betydning. Fra tilbakemeldinger og evalueringsskjemaer vet vi at kunnskap om sykdommen og det å få del i andres erfaringer med det å leve med Sklerodermi, vil gi pasientene er bedre hverdag. En informasjonsfolder vil gi svar på noen spørsmål, samt vise til hvor man kan få mer informasjon.

Videre vil den peke på et nettverk og møtesteder hvor man kan få del i andres erfaringer. Vi mener dette kan fremme bedre mestring av hverdagen, en uvurderlig gevinst for de det gjelder og en samfunnsøkonomisk fordel.

Mikroskopisk undersøkelse viste tydelig veggfortykkelse av små kar, og tynnveggede vener var vanskelig å identifisere. Ved elastinfarging fant vi betydelig intimafibrose, til dels med obliterasjon, i mange små lungevener fig 2.

diffus kutan systemisk sklerodermi

Pleksiforme lesjoner som er typiske ved pulmonal arteriell hypertensjon, var ikke påvisbare. Figur 1 Høyoppløselighets-CT av lungene med a tydelig fortykkede interlobærsepta og b pleuraeffusjon Figur 2 Tverrsnitt av liten lungevene med nesten oblitererende, løsmasket intimafibrose.

Tilstanden ble beskrevet første gang i 1934 4, og per 2000 er det omtalt bare om lag 150 tilfeller av sykdommen.

Det er betydelig usikkerhet med henblikk på epidemiologi, årsaker, naturlig forløp og optimal behandling. Det er enighet om at de primære patologiske forandringene foreligger på den venøse siden i lungene, selv om mediahypertrofi i arterioler også forekommer.

Mikroskopisk kan forandringene på venesiden lett overses ved at fortykkede vener oppfattes som små arterier. Bruk av elastinfarging vil avklare en slik usikkerhet ved å gjøre synlig at små vener mangler den indre elastiske membran.

Det histologiske bildet med obliterering og okklusjon av mindre pulmonale vener oppfattes indusert av karskade. Ulike mekanismer for traume mot karveggen er foreslått, slik som infeksjon, genetisk disposisjon, eksposisjon av toksiske substanser, trombotiske forstyrrelser og autoimmun sykdom. Vår pasient var røntgenbestrålt mer enn fem år før det aktuelle som ledd i behandlingen av underlivskreft, og det er beskrevet assosiasjoner mellom bestråling og venookklusiv sykdom 5, riktignok ved lymfom og bestråling av lungefelt.

En vel så sannsynlig sammenheng kan knyttes til pasientens sklerodermi og CREST-syndrom, idet venookklusiv sykdom har vært beskrevet ved ulike autoimmune sykdommer 6, 7. En mulig mekanisme er autoimmun destruksjon av pulmonale venyler, primært eller sekundært til en viral infeksjon, med påfølgende trombose og fibrose. Da må jeg bare være tålmodig og vente til det gir seg. Hvis jeg stresser, kan jeg fort få brekninger. Etter at jeg fikk ekstra oksygen, er jeg ikke så sliten og utmattet etter en økt.

Når jeg går med dette utstyret, hender det at barn spør hva som feiler meg, de voksne ser bare bort. Oppholdene på Glitreklinikken gjør henne godt. Hvis det kun er huden som er angrepet, kalles tilstanden lokalisert sklerodermi eller non-systemisk sklerose. Tilstanden rammer om lag 10 av 100 000 personer. Symptomer og tegn Hudforandringer Hudforandringene er det mest typiske for denne sykdommen, og er ofte det som fører til at diagnosen kan stilles.

Sklerodermi

I starten av sykdommen opplever noen at hendene blir rødlige og svulne, et fenomen som på engelsk kalles «puffy hands» «oppsvulmede hender». Etter hvert blir huden stram, hard og får et skinnende utseende. Hudendringene kan forårsake innskrenket bevegelighet i fingrene kontrakturer, såkalte «bowed fingers» som kan hemme håndfunksjonen. Huden strammer også til rundt munnen og gir et karakteristisk utseende, med såkalt «karpemunn».

Ansiktet kan bli tilstivnet og mimikkløst.

Hva er systemisk sklerose (sklerodermi) More than Scleroderma

Hos noen kan det påvises små, utvidede kapillarer i huden, særlig inntil neglfolden på fingrene. Dette kalles teleangiektasier. Ved kalsinose sees avleiringer av kalk i underhuden. Raynauds fenomen Nesten alle som rammes av systemisk sklerose opplever at fingrene misfarges ved temperaturendring. Dette kalles Raynauds fenomen. Ved temperaturfall blir fingre, og eventuelt nesetipp og øreflipper, avbleket hvite, og deretter blåmarmorerte på grunn av nedsatt oksygeninnhold, cyanose.

Hun bestemte seg for å ta sjansen. Den avgjørelsen reddet livet hennes. En ny overraskelse Det har gått fem år siden stamcellebehandlingen gjorde henne frisk. Men Eilèn hadde flere gledelige overraskelser i vente. For ikke lenge etter at hun hadde kvittet seg med sykdommen og symptomene, skjer det som egentlig ikke skulle vært mulig etter en slik behandling.

SKLERODERMI Relaterte emner

à rsaksforholdene er fortsatt ukjent, men forskjellige genetiske forhold og miljøfaktorer diskuteres. Pasienter med sklerodermi har økt risiko for å utvikle pulmonal hypertensjon PH, inkludert pulmonal arteriell hypertensjon. PH er en tilstand hvor trykket i blodkarene som går fra høyre side av hjertet til lungene lungearteriene er høyere enn normalt. Personen kan bli trett, svimmel og bli kortpustet under trening som et resultat av redusert pumpeaktivitet i hjertet. PH er en progressiv sykdom, og hvis den ikke behandles på riktig måte, vil den føre til hjertesvikt og død. Gjennomsnittlig overlevelsestid for pasienter som ikke behandles, er kun på cirka 2,8 år. Tidlig diagnose av PH hos sklerodermipasienter er assosiert med forbedring av tilstanden.

SKLERODERMI Kommentarer:
Forfatter om Sklerodermi
Rasmussen fra Stavanger
jeg elsker lese tegneserier entusiastisk. Siste nytt: min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Cowboy.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net