Garantiskjema For Besøk

  1. Mer om
Garantiskjema For Besøk

Garantiskjema For Besøk PremierNår du skal besøke Norge, må du vise at du har nok penger til oppholdet ditt i Norge og til hjemreisen. Den du skal besøke må da fylle ut et garantiskjema Dersom den som skal besøke deg ikkje har nok pengar sjølv, kan du garantere økonomisk for han eller ho. For å kunne gjere det, må du fylle ut eit garantiskjema Guarantee form for visits. Informasjon til deg som skal garantere for et besøk – garantisten. Du må fylle ut ett skjema for hver Du må fylle ut garantiskjemaet, men skal ikke møte opp hos politiet for og få stempel i det. Mer informasjon om garanti for besøk (udi.no Guarantee Form for Visits Besøkende må ha med seg en kopi av garantiskjemaet ved innreise i Schengen-området

Does the guarantor make a living on social security? Hvis ja, før opp hvilke dokumenter If yes, please note what kind of documents Ved firmagaranti: Foreligger det fullmakt fra arbeidsgiveren?

If the guarantee is on behalf of a company: Is an authorisation from the employer submitted? Garantisten har fått kopi av utfylt skjema sett kryss Copy of the guarantee form has been given to the guarantor please tick Eventuelt andre kommentarer Other remarks, if any Politiets underskrift Signature of the police Politiets stempel Stamp of the police 5 3 Denne delen fylles ut av deg som skal på besøk This part is to be completed by the visitor Fødselsdatoen din Date of birth Hjemmeadressen din Your home address Telefonnummeret ditt Your telephone number Reisedokumentnummeret ditt Number of travel document Statsborgerskapet ditt Utstedt av Issued by Kjønn Gender Mann Male E-postadressen din Your address Utstedt dato Date of issue Kvinne Female Gyldig til Valid until Dato for planlagt innreise Date of planned arrival Dato for planlagt utreise Date of planned departure Formålet med besøket ditt The purpose of your visit Adressen du skal bo på under besøket i Norge Your address while in Norway Er du i familie med den du skal besøke?

Lesbian dating norges største datingside

Are you related to the person you will visit? Jeg erklærer at jeg skal bo hos garantisten. I declare that I am to stay with the guarantor.

Jeg samtykker i at denne garantierklæringen kan fremlegges for andre forvaltningsorgan enn utlendingsmyndighetene, uten hinder av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. I consents to this declaration of guarantee being submitted to an administrative body other than the immigration authorities, notwithstanding the provisions of the Public Administration Act concerning professional secrecy.

Guarantee Form for Visits

Jeg er blitt informert om straffeansvaret forbundet med å gi falsk forklaring, jf. I have been informed about the criminal liability of perjuring myself, cf. Da må du søke om besøksvisum Schengenvisum. Du søker om visum på udi. Opptakssamling og konfidensialitett Når du er en servicebruker av våre produkter, registrerer vi personlige opplysninger for å sikre at det medfølgende produktet er egnet for formål, for garanti og for vedlikeholdshistorie.

Detaljer inkluderer navn, aktivitetsnivå, vekt, kjønn, alder. Disse postene holdes konfidensielt innen Selskapet til enhver tid og deles kun med ansatte når de trenger det til å utføre jobben sin. Alle ansatte er forpliktet til å arbeide med strenge faglige og kontraktslige koder for konfidensialitet, og når det er mulig, vil vi anonymisere informasjon slik at de enkelte tjenestebrukere ikke kan identifiseres.

Den eneste tiden informasjonen vil bli delt til utenfor organisasjoner er hvis de er direkte involvert i din omsorg.

Du vil kanskje like: S1 eksamen

Vi beholder informasjonen din så lenge du bruker produktet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor lenge vi vil holde informasjonen din, så kontakt firmaets databeskyttelsesansvarlig. Jobbsøkere, nåværende og tidligere Ortopro ansatte Når enkeltpersoner søker å arbeide for Ortopro, vil vi bare bruke den informasjonen du leverer til oss for å behandle søknaden og overvåke rekrutteringsstatistikk.

Der vi ønsker å utlevere informasjon til en tredjepart, for eksempel der vi ønsker å ta opp en referanse eller få en uttalelse fra tredjepart, vil vi ikke gjøre det uten å informere deg på forhånd med mindre dette er pålagt ved lov. Personinformasjon om jobbkandidater som ikke fikk jobb, vil bli lagret i 12 måneder etter at rekrutteringen er fullført, det vil da bli ødelagt eller slettet.

Garantiskjema for besøk Guarantee form for visits

Informasjonen vil bli behandlet sikkert og vil bare bli brukt til formål direkte relevant for denne personens arbeid. Når personens ansettelse ved Ortopro er avsluttet, vil vi beholde filen i samsvar med kravene i vår dokument oppbevarings plan og deretter slette den. Hvordan vi bruker og lagrer information om deg Vi tar personvernet svært alvorlig. Personvernretningslinjene for hva du kan forvente når Ortopro samler din personlige informasjon.

Dette omhandler informasjon vi innhenter om: Besøkende på nettstedet vårt Personer som abonnerer på vår epostliste eller ber om informasjon fra oss Jobbsøkere og våre nåværende og tidligere ansatte Brukere av produktene vi leverer I de fleste tilfeller, hvor personinformasjon er avgitt, for eksempel kontaktskjema innleveringer, lagres dette på servere i Storbritannia. Selv om det er mye papirer man skal ha med i en slik søknad, gikk det hele forbausende raskt og smertefritt.

Saksbehandleren i UDI var imøtekommenheten selv, men jeg skal ikke oppgi noe navn av fare for vedkommendes fremtid i UDI. Det var likevel parodiske sider ved saksbehandlingen: For å få slik oppholdstilladelse må man dokumentere at man har intensjon om å inngå ekteskap, med blant annet bestilt dato for bryllup hos dem som steller med slikt kirker, byfogder etc. Imidlertid må de som skal gifte seg ha lovlig opphold i Norge før man kan bestille dato for bryllup!

For å få det ene må man ha det andre. Snakk om sirkelregler! Og med saksbehandlingstiden i UDI kan man jo aldri ta noen eksakt dato for gitt. Flere har brent seg på å bestille dato for raskt..

La meg legge til at UDI har vært langt vanskeligere ved senere anledninger; når vi har ønsket å ha besøk av min ektefelles familiemedlemmer. Og når min ektefelle ønsket å reise til sitt opprinnelsesland på besøk, men uten å ha gyldig norsk oppholdstilladelse på grunn av UDIs ekstremt lange behandlingstid 15 måneder for å behandle søknad om permanent opphold, i en situasjon der søker oppfyller samtlige kriterier.

Skal bli verre Hvis Høyres leder, kommunalminister Erna Solberg får det som hun vil, skal det bli verre enn i dag. Politiske myndigheter ønsker nemlig å heve kravet til inntekt, til 189 000 kr.

I tillegg påfører politiet stempel på dokumentet. Tidligre kunne den norske ambassaden i Bangkok stemple garantiskjemaet, men denne praksisen er opphørt fra 2013 I tilegg til garantiskjemaet må du dokumentere egen inntekt med siste lønnslipp, ligningsattest, saldoutskrift fra bank ell, tror det tidligere var vanlig med de tre siste lønnsslippene og for at alt skal gå glatt anbefaler jeg å ta med det politiet på mitt hjemsted spurte i hvert fall etter det.

Det står ingen steder på garantiskjema hva den dokumenterte inntekten må være, men de har kanskje egen intern instruks for hva som er akseptabel inntekt. Husk også at siste delen av skjema skal fylles ut av søker.

GARANTISKJEMA FOR BESØK Relaterte emner

Visninger: Transkript 1 Utlendingsdirektoratet Norwegian Directorate of Immigration Garantiskjema for besøk Guarantee form for visits Informasjon til deg som skal garantere for et besøk garantisten. Du må fylle ut ett skjema for hver besøkende du skal garantere for. Del 1 skal du, garantisten, fylle ut. Du må underskrive skjemaet på din lokale politistasjon, mens politiet ser på. Del 2 skal fylles ut, underskrives og stemples av politiet. Du som garanterer må vise frem pass eller gyldig identitetsbevis med bilde til politiet når du skriver under på skjemaet.

GARANTISKJEMA FOR BESØK Kommentarer:
Redaktør på Garantiskjema for besøk
Solstad fra Alta
Les også min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Herping. Jeg nyter utforske norske bøker nøyaktig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net