Agnostiker

  1. Mer om
Agnostiker

Agnostiker PremierEn agnostiker er en person som er agnostisk angående noe. Dette betyr at personen ikke tror at en påstand er sann, men heller ikke at den er Agnostisisme er en lære eller oppfatning som avviser at mennesket kan vite noe om det oversanselige, for eksempel om Guds eksistens. Det er et filosofisk syn om at enkelte konsepters sannhetsverdi og eventuelle egenskaper ikke kan kjennes, bevises Agnostisisme er det filosofiske standpunktet at hvis noe er utilgjengelig for vår erfaring, så kan man verken vite om det finnes, eller vite noe om det hvis Gnostisk ateist (sterk ateisme): «Jeg vet at Gud ikke eksisterer» · Agnostisk ateist (svak ateisme): «Jeg tror ikke at Gud eksisterer» · Agnostisk eist (moderat I den tradisjonelle norske human-etikken har man forklart denne agnostisismen som "ærlighet ved erkjennelsens grense", noe som ikke betyr at

Det er minimum kanskje 20 minutt med religion, og man har jo ikke vondt av å synge litt for maten og høre på at vår diakonale medarbeider Jørgen sier noen ord.

Det har ingen agnostiker tatt skade av. For alle - Torsdagstreffet og frivillighetssentralen har vært fantastiske for meg etter at jeg ble alene. Agnostikere er ikke villige til å ta en beslutning enten for eller mot Guds eksistens.

Teister tror at Gud eksisterer. Ateister tror at Gud ikke eksisterer.

Hva er agnostisisme?

Agnostikere mener at vi ikke skal tro eller ikke tro på Guds eksistens, fordi det er umulig for oss å vite det uansett. Or are you an agnostic yourself?

He describes himself as an "agnostic atheist". WikiMatrix «En agnostiker er en person som mener at det er umulig å vite hva som er sant i spørsmål som dreier seg om Gud og et liv etter dette, spørsmål som kristendommen og andre religioner befatter seg med. What might appeal to a Catholic or Protestant, for example, may be of no interest to an agnostic or atheist. For hvorfor skal man behøve å tro på noe som er vitenskapelig bevist? Det vil jo da være et faktum som vi kan ha sikker kunnskap om, i motsetning til grunnleggende spørsmål hvor vi må velge hva vi vil tro på.

Buddhismen er en universalreligion som har spredt seg i store deler av Sørøst-Asia. Omtrent halvparten av verdens buddhister bor i Kina. Kinesisk buddhisme fikk en alvorlig knekk etter kulturrevolusjonen i 1966. Da ble all religion forbudt i ti år. Buddhismen har nå vokst fram igjen i Kina, men myndighetene har fremdeles streng kontroll over folks religiøsitet.

Agnostisisme

Hva er en agnostiker? En agnostiker mener gud er ikke kan bevises eller motbevises. I denne sammenhengen betyr det at agnostikere mener at man ikke kan ha kunnskap om Gud eller guder de gamle grekerne trodde jo på mange guder.

Se dette: Jan eggum

En agnostiker mener altså at man ikke kan vite om det finnes en Gud eller flere guder, eller ikke. Fordypning i humanisme Hva er grunnspørsmålene i humanismen?

Synonym til agnostiker på norsk bokmål

Blant annet: Hva er mennesket? Livssyn, enten de er verdslige eller religiøse, rommer mye. I kortversjon handler det om vårt syn på livet, eller på ulike sider ved livet. Dermed kommer vi lett inn på noen av de store, eksistensielle spørsmålene som menneskene har fundert over til alle tider: Hva er virkelig?

Agnostiker på torsdagstreff

Hvordan kommer vi frem til at noe er sant? Hva er godt og vakkert? Hvordan bør vi leve? Innenfor den humanistiske kultur- og idétradisjonen har mange filosofer forsøkt å svare på de nevnte spørsmål.

Det var først på 1900-tallet at humanisme ble utviklet som et helhetlig livssyn, men ikke i den forstand at det er utarbeidet ett humanistisk livssyn som alle humanister helt og holdent må stå inne for.

Livssynet humanisme fremstår mer som en romslig ramme der man er enige om noen hovedspørsmål, og der hver og en står fritt til å utforme sin egen personlige livsfilosofi. Et livssyn blir ofte, for oversiktens skyld, inndelt i tre hoveddimensjoner som henger uløselig sammen, og de bør ikke ses atskilt fra hverandre. Oppsummert kan vi si at det dreier seg om hva virkeligheten består i virkelighetsoppfatning, hva som er menneskets plass i denne virkeligheten menneskesyn, og hvordan menneskene bør leve sammen etikk.

Hva kommer ordet "humanisme" av? Det latinske ordet "humanus" menneskelig.

AGNOSTIKER Relaterte emner

Blant disse finner vi ateister, de som mener gud eller guder ikke eksisterer, og agnostikere, de som ikke har tatt stilling til eller mener det ikke er mulig å vite noe om guds eksistens. Men i denne gruppen finnes det også personer med gudstro som ikke identifiserer seg med noen bestemt religion. Blant de som oppgir at de tilhører en religion, kan dette handle om en kulturell tilknytning til religionen uten at det religiøse har noen særlig betydning. Ifølge en undersøkelse fra 2016 oppga en tredjedel av de spurte som var medlem av Den norske kirke, at de var ateister. Siden man legger forskjellige ting i det å tilhøre en religion, er det vanskelig å vite noe eksakt om dette. Det som er sikkert, er at de som oppgir at de tilhører samme religion, ikke er noen ensartet gruppe.

Agnostiker
AGNOSTIKER Kommentarer:
Forfatter om Agnostiker
Barstad fra Narvik
jeg elsker lese om Norge mindre. Anmeldelse min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Schmuckherstellung.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net