Biltema Batteri Elcykel

  1. Mer om
Biltema Batteri Elcykel

Biltema Batteri Elcykel TilfredshetVi har reservedeler til alle syklene våre! Du finner ikke alle reservedelene og alt tilbehøret til sykler i katalogen Start · Sykkel - Elsykkel · Sykkeldeler · Batterier til elsykkel; Ekstra batteri elsykkel Finnes i tillegg i en 8-girs versjon, som har hydrauliske skivebremser og krankmotor. Motor: 250 W navmotor i bakhjulet. Batteri: 317 Wh (36 V Modell: Yosemite City Connect 28" Forbrukerkontakt: Biltema Pris: 20,999 kr FELSÖKNINGSSCHEMA Biltema Nordic Services AB 2. GENERELLT OM ELCYKEL Innan elcykeln används första gången måste batteriet laddas cirka timmar

Dra aldri i strømkabelen. Ikke ta på de to batterielektrodene samtidig.

ooyyo.dk fra Clas eller Biltma, erfaringer og tips.

Det kan forårsake elektrisk støt. Lad batteriet på et godt ventilert sted. Batteriet må ikke kortsluttes, og det må heller ikke utsettes for varme, direkte sollys eller åpen ild, da det medfører eksplosjonsfare.

Ikke bruk batteriet hvis det er skadet. Du må ikke åpne, modifisere eller lodde batteriet. Det kan føre til overoppheting, eksplosjon eller brann. Når batteriet skal kobles til sykkelen, må du kontrollere at det ikke er vann ved kontaktpunktene. Ikke senk batteriet ned i vann, og ikke la batteriets kontaktpoler bli våte. Det kan føre til at batteriet blir overopphetet, eksploderer eller at det gnister rundt batteriet.

Batteriet må vedlikeholdslades hver tredje måned, slik at det ikke blir helt tomt, da det kan skade batteriet.

Den store elsykkelguiden

Mange deler på elsykkelen er montert fra fabrikk. Kontroller dekktrykket. Makstrykk og anbefalt trykk finner du på siden av dekket. Kontroller at batteriet er fulladet og riktig tilkoblet. Ved sykling i mørke eller skumring på vanlig veg, skal sykkelen ha tente lykter med hvitt eller gult lys foran og rødt lys bak. Lyktene skal være festet på sykkelen og ha fast eller blinkende lys. Sykkelen skal også ha rød refleks bak og hvit eller gul refleks på begge sider av pedalene eller på pedalarmene.

Starte elsykkelen Sykkelen leveres med batteriet i standbystilling. Den må deaktiveres før første lading ca timer kan utføres. Hold batteriets indikatorknapp inne i 2 sekunder.

Indikatorpærene blinker, og batteriet er aktivert. Standby-funksjonen aktiveres automatisk hvis batteriet ikke brukes på 24 timer. For å aktivere standbyfunksjonen manuelt, holder du inne indikatorknappen i 6 sekunder. Trykk én gang på indikatorknappen for å vise batteriets ladestatus.

Sykkelens elsystem startes ved å trykke på strømknappen på batteriet. På offentlig vei bør du tenke over følgende: Som trafikant må du kjenne til og overholde gjeldende trafikkregler. Vi anbefaler at du alltid bruker hjelm når du sykler. Hvis du er under 15 år og ferdes med tohjulssykkel, bør du bruke hjelm. La aldri barn sitte alene på sykkelen. Tilpass farten etter forholdene. Ha alltid hendene på styret når du sykler.

Strømtilførselen stoppes automatisk 1 3 sekunder etter at du har sluttet å bruke pedalene. Ved sykling på bløtt eller ujevnt underlag, bør du sykle uten hjelpemotor. Smuss og leire kan gi dårligere kraft eller at sensoren skades.

Maksimering av rekkevidden Mange faktorer påvirker batteriets effekt og påvirker også rekkevidden. Lad opp batteriet helt før lengre turer. Ved kuperte veier og terreng brukes det mer energi. Du bruker mer energi hvis du bytter hastighet ofte.

Høyere vekt forbruker mer energi. Ha alltid riktig dekktrykk, og hold alltid sykkelen ren og godt smurt så holder batteriet lenger. Kontroller at begge hjul roterer fritt. Hvis bremseklossene holder igjen, brukes det mer energi. Kontroller bremsene regelmessig. Når hjelpemotoren brukes, viser batteriindikatoren hvor mye effekt som faktisk brukes fra batteriet når du sykler.

Når hjelpemotoren er slått av, vises ladestatus på batteriet. Batteriet er fulladet når alle fem dioder lyser, og det må lades når kun én diode lyser. Lade batteriet Husk: Barn må ikke håndtere batteri og lader. Du må aldri bruke batteriet hvis det ikke er ladet. Du må alltid bruke batteriladeren som medfølger. Hold oversikt over batteriet mens det lades. Batteriet må lades før du bruker sykkelen for første gang.

Da er ladetiden ca timer. Trykk inn batteriindikatoren for å se batteriets ladestatus. Koble batteriladeren til batteriet. Koble batteriladeren til et strømuttak 220 V. Det lyser en rød indikatordiode under lading. La batteriet lade til indikatordioden lyser grønt. Koble laderen fra strømuttaket. Koble laderen fra batteriet. Lade batteriet Batteriet kan lades hver dag, selv om det ikke er utladet.

Batteriet må lades når indikatordioden på batteriet lyser rødt. Montere batteriet 1. Sett inn den nedre delen av batteriet først, skrått fra siden. Press deretter inn toppen av batteriet. Kontrollere batterispenningen Trykk på den røde knappen ved siden av indikatorlysene for å vise batteristatus. Demontere batteriet 1. Vri nøkkelen mot venstre. Det er 9 ulike hastigheter. For optimal funksjon bør du velge lav hastighet på kontrollpanelet og velge gir 1 når du begynner å tråkke.

LCD-displayet slås på. Displayet slås av automatisk etter 5 minutter. Denne tiden kan justeres til 1 9 minutter. Hold inne startknappen i 2 sekunder for å slå av displayet. Avg Max Speed Gjennomsnittshastighet Makshastighet Aktuell hastighet Displayet viser informasjon om hastighet, funksjoner, feilkoder med mer.

PAS viser valgt hastighet. Du må alltid starte hjelpemotoren i stilling 1 og endre stilling når du har sluttet å akselerere og holder jevn hastighet. Godt å vite: Du kan fortsette å sykle selv om batteriet går tomt. Display Trykk på startknappen for å gå til ønsket bilde på displayet. TRIP vises i den nederste ruten.

Fortsett å trykke på startknappen for å vise ODO og Time. Bekreft, og fortsett å trykke på startknappen for å gå til neste parameter. Denne innstillingen velger også distanseenhet km eller Miles. Hjelp når du triller sykkelen Trykk og hold inne knappen på kontrollpanelet for å aktivere hjelpemotoren når du triller sykkelen. Når du slipper knappen, stopper motoren.

Styrken på bakgrunnsbelysningen kan reguleres mellom 1 og 5. Tiden før displayet slås av automatisk på grunn av inaktivitet kan stilles inn mellom 1 og 9 minutter. Fabrikkinnstillingen er 5 minutter. Det er veldig viktig at det kun brukes batterier som er ment for denne sykkelen.

UbE angir brukerspesifikk spenning, denne modellen har ikke denne parameteren.

Feilkoder Displayet varsler når det oppstår problemer. Følgende feilkoder vises i displayet sammen med symbolet for varsellampe: 01 E til 07 E. Hvis varsellampen lyser og det vises en feilkode, bør du oppsøke Biltema-butikken for kontroll. Kontroller følgende før du bruker sykkelen: at alle skruer og deler sitter godt fast.

Vask og vedlikehold Du kan vaske sykkelen din ved behov. Ikke rengjør elsykkelen med høyttrykksvasker. Vann kan trenge inn i motoren og forårsake kortslutning og skade elektriske komponenter. Bruk kun en fuktig klut med et nøytralt rengjøringsmiddel når du skal rengjøre elsykkelen.

Ikke bruk sure løsemidler. De kan skade elsykkelen og elektriske komponenter. Tørk av elsykkelen med en myk klut, og la den stå en stund på et varmt sted. Selv hadde jeg en vinkel-chuck liggende, det ble så vidt plass, men først etter at vinkelsliperen ble brukt til å kappe boret så mye som mulig.

Alle anstendige leverandører bruker litium-ionbatterier av god kvalitet. Men de skal pleies og behandles korrekt. Girkassett Etter at batteriet var montert gikk jeg løs på bakhjulet. Leverandøren anbefaler å montere en tannkrans, eller kassett, med tilnærmet 1:1 utveksling mellom fremre drev og største tannhjul på kassetten. Elmotoren trives ikke så bra om antall omdreininger, eller kadens som er syklistenes terminologi, faller under 80.

Grei elsykkel fra Biltema til rimelig penge

Girutvekslingen bør derfor velges med det i bakhodet. Her kom neste overraskelse. Undertegnede er ikke utstyrt med for mange tommeltotter, men erfaringen med sykler og sykkelgir er mangelfull. Da jeg pakket ut den nyinnkjøpte kassetten, med ni tannhjul ramlet to av dem ned på gulvet. Begge rullet selvfølgelig ut av syne, og ble funnet under en bokhylle etter mye styr. Stressnivået steg, sammen med blodtrykket. Hadde jeg rotet det til, var tannkransen defekt?

Den var jo ikke det, men av en eller annen pussig grunn jeg ikke kjenner til velger leverandørene å kun feste syv av tannhjulene. Den endelige roen fant jeg først da jeg demonterte den originale, og de to minste tannhjulene var løse også der. For å demontere kassetten kreves kjedepisk. Slike selger de fleste sykkelbutikker og forretninger som Jula eller Biltema, gjerne som komplette sett der avdragere og annet er med. På Youtube er det lett, men for en nybegynner blir det fort oppskrapte knoker og ord og uttrykk som ikke bør på trykk når kjedepisken glipper.

Merk at jeg skriver når, og ikke hvis den glipper. Resten går greit, å skru inn ny kassett krever ikke pisk, og man unngår ytterligere skader på knoker.

Les også Ikke glem venstregjengene Så skulle pedaler og krank ut. Der kom den tredje overraskelsen — som strengt talt var en ren forglemmelse mer enn overraskelse. Høyre pedal har ordinære høyregjenger, men venstre pedal har venstregjenger. Det betyr at på venstre side løsnes pedalen ved å skru med klokken. For dem som ikke skrur på sykler til daglig gjelder det å holde tunga rett i munnen — du vil ikke være den første til å ikke få av den venstre pedalen før du svett og med verkende muskler kommer på at du faktisk har strammet den ytterligere.

Vanligvis er det 15 mm nøkkel som trengs, det kan bli for trangt for en vanlig fastnøkkel — spesialverktøy kan være nødvendig. Når pedalene er ute er det å bruke en avdrager for å løsne kranklageret. Nå skal sykkelen, etter at krankhuset er tørket av og rengjort, være klar for å få installert ny elmotor. Mengden drag fra motoren justeres ved hjelp av en computer på styret. Slik har vi testet: Elsyklene har blitt brukt til og fra jobb flere ganger - en tur på ca 10 km.

Biltema batteri fritid

De har blitt testet i bratte bakker og blitt syklet med på grusveier og asfalt. Vi har sjekket hvor lett det er å lade syklene og hvor intuitivt det er å komme i gang med å sykle.

Vi har gitt vår vurdering videre til TV2 Hjelper Deg uten at vi nødvendigvis har kommet til helt identisk konklusjon som TV2s program. Interessert i elsykkel? Personlig ville jeg valgt en annen løsning. Hvis du kjøper biltemasykkelen til rundt 8000,- og skal skifte motor og batteri, så har du egentlig kjøpt en vanlig sykkel som er godt under middels kvalitet til 8000.

For den prisen kan du gå til en sykkelforhandler og kjøpe en sprell ny mtb sykkel av god kvalitet, kjent merke og med mye bedre komponenter, gearsystem, hjul og gaffel.

Batterier til elsykkel

Eller du kan kjøpe en tilsvarende sykkel brukt og spare noen kroner. Så kan du kjøpe et ettermonteringssett enten med nav motor, eller bedre; midtmotor som utnytter gearene og er bedre egnet for norsk topografi.

Du trenger følgende verktøy: Unbrakonøkler 6 mm og kombinasjonsnøkler 13—14 mm. Begynn med å justere setets vinkel på setepinnen. Juster setet slik at dets for- og bakkant følger en hori- sontal linje. Skyv setet forover eller bakover slik at setepinnens klemme ligger midt på setets skinner.

Still inn passe høyde på setet ved å løsne skruen som klemmer setepinnen fast til rammen. Høyden justeres ved å flytte setepinnen opp og ned. Stram skruen når ønsket høyde er stilt inn. Kontrol- ler at skruen er ordentlig strammet ved å prøve å vri setet sidelengs.

De kan slites raskt ned i fuktig vær og om man sykler mye i gjørme og grus. Derimot slites de svært lite ved sykling på asfalt under tørre forhold. Bremseklossenes levetid kan forlenges betydelig dersom felgene vaskes av med jevne mellomrom. Det finnes en slitasjelinje, et spor, på felgen, se bildet. Når dette sporet er nedslitt, må felgen skiftes for å unngå alvorlige skader.

Justere felgbremser Du trenger følgende verktøy: Unbrakonøkkel 5 mm eller kombinasjonsnøkkel 10 mm. Se til at hjulene er sentrert og strammet.

Den store elsykkelguiden

Løsne unbrakoskruen som holder bremseklossen på plass. Trykk sammen bremsearmene slik at klossen ligger tett mot felgen. Rett inn klossen — se til at den er plassert midt på felgsiden slik at hele bremseflaten utnyttes.

Husk på at om den monteres for høyt, kan dekket rives i stykker, og om den monteres for lavt, kan den gli inn mellom eikene. Begge alternativer kan innebære alvorlige skader. Stram skruene lett. Slipp deretter ut bremsearmene, ta klossen med hån- den, og stram skruene ordentlig. En god tommelfingerregel for å kontrollere bremsevai- erens stramming er å se til at bremsehåndtaket bunner halvveis mellom sin ytre posisjon og styret.

Dersom håndtaket går for nær styret, trenger vaieren å strammes. Slipp på vaierstrammingen dersom det knapt går an å dra i håndtaket. Mindre justeringer kan gjøres ved å vri på brem- sehåndtakets justeringshylser. Vri mot klokka for å stramme og med klokka for å slippe. For større justeringer, slipp skruen som holder vaieren fastklemt i bremsearmen, endre vaierens posisjon, og stram ordentlig.

Kontroller med jevne mellomrom at skruen er ordentlig strammet. Grip tak om bremsehåndtaket og brems. Studer hvordan bremsearmene beveger seg i forhold til hverandre. Om de presses samtidig mot felgsiden, er de korrekt justert. Om de beveger seg usynkronisert, eller en av dem ikke beveger seg i det hele, bør du justere spenningen.

For å spenne fjæren, vri skruen med klokka på den armen som beveger seg minst. Brems med håndtaket for å kontrollere resultatet. Se til at bremsearmene treffer respektiv felgside samti- dig. God kvalitet og lave priser. SMF Marinbatteri, 12 V, Ah Batterier som passar till olika fritidsändamål som båt, husvagn, husbil, snöslungor, åkgräsklippare m.

Tette og vedlikeholdsfrie batterier til bil og båt. Også velegnet i kombinasjon med solcellepaneler og vindgeneratorer.

BILTEMA BATTERI ELCYKEL Relaterte emner

Som bruker kan du handle kampanjeprodukter til spesialpriser, lage innkjøpslister til enhver anledning og få oversikt over kjøpene dine mitterhauser kran unfall digitale kvitteringer. Vi har reservedeler til alle syklene våre! Du finner ikke alle reservedelene og alt tilbehøret til sykler i katalogen, men vi har dem på lager i nettbutikken og i varehusene. Enkelte reservedeler er bestillingsvare. Kontakt nærmeste Biltema-varehus, så hjelper de deg med å bestille reservedelen din. Mit Biltema gør det sjovere og nemmere at være kunde hos Biltema.

BILTEMA BATTERI ELCYKEL Kommentarer:
Forfatter på Biltema batteri elcykel
Fjellstad fra Bergen
jeg er glad i lese romaner unimpressively. Vennligst sjekk min andre innlegg. Jeg har alltid vært en veldig kreativ person og synes det er avslappende å hengi seg til Beibootsegeln.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net