Randaberg Bygdeblad

  1. Mer om
Randaberg Bygdeblad

Randaberg Bygdeblad ViktigGravstøtter veltet på kirkegården til Randaberg kirke: – Vi er litt i sjokk · Gravsteiner veltet – politiet ber om tips til Bygdebladet Randaberg og Rennesøy, Randaberg, Norway. 5 636 liker dette · 841 snakker om dette. Bygdebladet er en lokalavis for kommunene Randaberg Bygdebladet Randaberg og Rennesøy, Randaberg, Norway. 5636 likes · 753 talking about this. Bygdebladet er en lokalavis for kommunene Randaberg, Rennesøy Nyeste forside for Bygdebladet Randaberg og Rennesøy. En av 230 forsider som kan sees på forsidene.no Bygdebladet Randaberg & Rennesøy AS. Jon Torbergssons vei 10, 4070 Randaberg Vis kart. Postboks 94, 4096 Randaberg

Randaberg Bygdeblad fra 19og gis bort. Besøksadresse: Jon Torbergssons vei 407 Randaberg. Mer info om Bygdebladet Randaberg og Rennesøy. Randaberg og Rennesøy Bygdeblad i Randaberg, anmeldelser skrevet av ekte mennesker.

Mediebedriftenes Landsforening

Yelp er en gøy og enkel måte å finne, anbefale og prate om hva. Stavanger kommune med byarkivet ønsker å bidra til å gjøre mest mulig arkivmateriale tilgjengelig for alle, sier direktør Birger Clemetsen. Heimdrag var en lokalavis for Rennesøy i perioden 1979-1997.

Fra slutten av 1997 gikk Heimdrag inn i Bygdebladet sammen med Randaberg og Kvitsøy. Den er en unik kilde til lokalhistorien, og fungerer på mange måter som en dagbok for små og store hendelser.

Randaberg Bygdeblad på FINN kart

Redaktør i Bygdebladet, Kathrine Knutsen hilser konkurrenten velkommen. Etter at vi ble kjøpt opp av Amedia har vi fått fart på den digitale satsingen.

I relasjon: Agnostiker

Selv om vi bare kommer ut én gang i uka på papir, regner vi oss som en digital dagsavis, sier hun. Etter kvart blei det klart at det nasjonale fyrmuseet ikkje berre skulle dreie seg om fyr, men heile verksemdområdet til Kystverket. Eit etatsmuseum med andre ord, på lik linje med Norsk Vegmuseum, Norsk Jernbanemuseum og Forsvarsmuseet.

Museet skulle heller ikkje knytast til eit bestemd fyr, men vere eit nettverk av musé som til saman fylde funksjonen som etatsmuseum for Kystverket.

Bygdebladet Randaberg Rennesøy AS

Lindesnes fyr, Dalsfjord fyrmuseum, Lofotmuseet og Tungenes fyr arbeidde med etatsmuseum-prosjektet i over ti år før dei fekk utteljing på statsbudsjettet. I første omgang blei det løyvd tre millionar kroner i 2008, som skulle aukast til det doble frå Løyvinga føresette lokal og regional finansiering og konsolidering med større museumseiningar. Såleis gjekk Tungenes fyr inn som ei avdeling i Jærmuseet, Dalsfjord fyrmuseum blei ein del av Sunnmøre museum og Lofotmuseet blei knyta til Museum Nord.

Til saman danna dei Kystverkmusea. Sidan 2000 har Jærmuseet og Randaberg kommune hatt planar om å opprette eit maritimt viten- 178 4 Eit tema for vitensenteret er lostenesta før og no. Illustrasjon: Tom Idland.

Etter konsolideringa med Jærmuseet og stiftinga av Kystverkmusea blei vitensenterplanane for Tungevågen meir konkrete både frå Jærmuseet og frå Randaberg kommune si side. Prosjektet fekk etter kvart arbeidstittelen «Vitenvågen» og blei i namnet tettare knyta til Vitenfabrikken og Vitengarden, dei andre vitensenteravdelingane i Jærmuseet som tek føre seg industri og jordbruk på Jæren.

National Association of Local Newspapers

Tre hovudtema blei valt ut for Vitenvågen: Kystverket, havbruk og maritim industri. Desse representerer både ei forlenging og vidareutvikling av tema som blir formidla på Tungenes i dag.

Har du lest dette? Kronevender koblingsskjema

Kystverket si samfunnsoppgåve er å sikre ferdsla langs Norskekysten, med fyr, sjømerke, los og moderne sjøtrafikkovervaking. Dette skal bli formidla i Vitenvågen med eksperiment der publikum kan prøve sjølv å navigera etter fyrlys, eller å lose eit skip i hamn.

Havbruk er ei av Norges største eksportnæringar. Det maritime vitensenteret skal vise oppdrettshistoria frå pionertida på 50- og 60-talet til dagens meir industrielle produksjon.

Damer: Falkeid

Heile næringskjeda frå rogn til fisk skal formidlast gjennom engasjerande eksperiment. Norge er ein av verdas leiande maritime nasjonar. Arbeidet med frivillig-prosjektet har krevd tid og ressurser av en liten redaksjon, men det har gitt ny innsikt og mange gode reportasjer. Debatt og deltakelse Bygdebladet vil være en lokalavis som inviterer leserne til aktiv deltakelse og lokalt engasjement. Lokalavisen skal være lim og lupe, heter det. Bygdebladet ønsker å fortelle leserne det de trenger å vite for å være aktive og deltakende innbyggere i sine lokalsamfunn.

RANDABERG BYGDEBLAD Relaterte emner

Avsenderdefinert tekst Gjennom dei siste 15 åra har "Drøset" vore fast innslag i Bygdebladet for Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy. Stykka inneheld tema om det meste som skjer med og rundt oss. Inspirasjonskjeldene har vore litt av kvart, som vanlege folk og dyr, men òg politikarar og kulturelle. Målgruppa er dei fleste, men ein bør nok ikkje forstå alle drøsa heilt bokstavleg, sjølv om det er lov. Som vedkomande som ein gong kom bort til underteikna og sa: "Fantastisk bra det du skreiv sist! Godt at det finst nokon som verkeleg tør å seia sanninga! Ironi er ikkje bare enkelt.

RANDABERG BYGDEBLAD Kommentarer:
Redaktør på Randaberg bygdeblad
Antonsen fra Sarpsborg
Jeg har lyst studere dokumenter dypt. Siste nytt: min andre innlegg. En av mine hobbyer er metallische Silhouette.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net