Bra Og Bya

  1. Mer om
Bra Og Bya

Bra Og Bya BekrefteContent [hide]

Bruksareal- Boligens fulle areal ekskl BRA er det arealet som er innvendig i boligen, innenfor omsluttende vegger. Dersom boligen grenser til annen bolig (leilighet BTA står for bruttoareal, og vil si BTA er forkortelse for bruttoareal. BRA er forkortelse for bruksareal. BYA er forkortelse for bebygd areal, gjerne oppgitt i kvadratmeter Prosent av bebygd areal på en tomt forkortes %-BYA. Bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard

P-rom er arealet av alle rommene i boligen, som kan brukes til varig opphold.

Det betyr at oppholdsrom som kjøkken, stue, badrom, soverom, gang, trapp, kontor, lekerom med mer er å regne som P-rom i boligen. Et tredje begrep det kan være greit å ha hørt om, er S-rom sekundærrom.

Dersom du er ønsker å lese mer om MUA, følg denne linken: Byggteknisk forskrift MUA Gesims og mønehøyde Gesimshøyden er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate takflaten. Hvor taket er fo forsynt med et takkoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp overtakflaten, regnes høydentil toppen av takoverbygget eller parapet.

Hva er utnyttelsesgrad?

Gesimshøyden måles i forhold tilferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Mønehøyden er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Det er viktig å merke seg at andre frittstående bygg på tomten som for eksempel bod og lekestue også skal telles med i BYA-beregningen. Parkeringsplasser inn i BYA Like viktig er det å være klar over at parkeringsplass også skal inn i BYA, hvis ikke annet er gitt i bestemmelsene til reguleringsplanen.

Denne har ikke noen bestemmelser som sier noe om utnyttelse på tomta, men en begrensing i gesims og mønehøyde. Sammen med lokale krav om parkering og uteområder vil man finne ut hvor mye man kan belaste tomten med. Dvs de kvadratmeterne du har til disposisjon i din egen boenhet.

Overbygde arealer som carporter, inngangspartier og overbygd terrasse må regnes med som tilleggsareal. Det samme på garasjer og boder. P-ROM måles uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom.

Arealberegning av bygninger

Det betyr at dersom et soverom for eksempel har for små vinduer i henhold til teknisk forskrift, vil rommet likevel medregnes i P-ROM-utregningen.

Det er bruken av rommet som avgjør klassifiseringen.

Sekundærrom S-ROM er det totale bruksarealet i boligen som ikke kvalifiserer til oppholdsrom. Dette kan være matkjeller, kott, garderobe, walk-in-closet, innglasset balkong, uinnredet loft, bod, teknisk rom og så videre.

BRA OG BYA Relaterte emner

De viser deg blant annet hvor stort du kan bygge på en tomt, og hvor mye areal huset vil ta opp av total-arealet til tomten. Begrepene møter du både i hustegninger, og i reguleringsplaner fra kommunen. Altså hele omrisset av boligen, sett ovenfra. Her inkluderes terrasse så lenge den er over 0,5m over bakken og f. BYA blir særlig viktig å vite om når man skal søke om byggetillatelse.

Bra Og Bya
BRA OG BYA Kommentarer:
Redaktør på Bra og bya
Brandt fra Tromsø
Se min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Lederhandwerk. Jeg nyter rapporterer norske nyheter raskt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net