Brannmur Krav

  1. Mer om
Brannmur Krav

Brannmur Krav LevertKan bygges opp av Lecablokker eller tilsvarende produkt, murstein (teglstein) eller Siporex eller tilsvarende produkt. Den må være minimum 10 cm tykk, og forsiden må pusses. Kan tildekkes med keramiske fliser, naturstein eller den kan males med egnet maling eller slemmes/pusses Hver enkelt peis har egne krav til brannmur. Her får du nyttig informasjon om hvilke krav som stilles og hva du må melde inn til kommunen Uten brannmur må ildstedet plasseres minst 600 mm fra parallell vegg. Ildsted i hjørne, som plasseres med heteflatene i 45° vinkel mot veggene, kan monteres mot ke ildstedets avstand til brannmuren i stedet for å montere skjermplate gir ikke alltid god nok effekt. Uten brannmur må ildstedet plasseres minst 600 mm fra EKSEMPLER PÅ MINIMUM AVSTAND TIL BRANNMUR. OG TIL VEGGER AV BRENNBART MATERIALE. Avstand til vegg av brennbart materiale med marmor-sideplater på ovnen

Feieren skal kunne inspisere og feie hele røykrøret mellom ildsted og skorstein. Det må derfor være inspeksjonsluker i røret dersom det er behov for dette. Røykrøret bør gå litt på skrå oppover når det føres inn i skorsteinen for å redusere varmebelastning og sørge for best mulig trekk. Røykrøret må gå helt inn, men skal ikke stikke inn i røykkanalen, da dette vil skape dårligere trekk. Murt peis Murte peiser må stå på bærende murt eller støpt fundament, eventuelt på dekke av betong eller lettbetongelementer.

Der murverket støter mot brennbart materiale, må det ha en tykkelse på minst 470 mm fra ildrommet til treverket. Til utfôring av ildrommet brukes ildfast stein med tykkelse på minst 65 mm.

Platen skal dekke gulvet til minst 300mm fra peisbunnens forkant og minst 800mm fra ildrommets indre hjørne eller kant. Krav til brannvegg var opprinnelig en del av bestemmelsene for murtvang som ble innført i norske byer i siste halvdel av 1800-tallet etter hvert som de gamle trebyene brant ned. Kravet var at når avstanden mellom bygninger var kortere enn minstekravet i bygningslovgivningen — 4 meter til nabogrense, det vil si totalt 8 meter — skulle det være brannvegg mellom dem.

Minste avstand fra ildsted til himling av brennbart materiale - 50 cm. Minste avstand fra røykrør til brennbart materiale - 30 cm. Minste murtykkelse rundt røykrør som føres gjennom vegg eller etasjeskille - 23cm. Røykrør fra flere ildsteder i samme etg bør ha en høydeforskjell på min 20 — 30cm.

Krav til brannmur

Ildsted i nisje skal ha min 10 cm til nisjens vegger. Fri høgde over ildsted skal min tilsvare nisjens dybde. Røykrør og skjøter på røykrør må være tette og ikke komme nærmere brennbart materiale enn 30 cm. Røykrør med bend må ha feieluke. Gipsplater og metallplater er ikke godkjent som brannmur.

Andre løsninger enn ovenstående kan være aktuelle etter hvert som nye produkter kommer på markedet.

Last ned også: Tidens krav

Disse må i så fall dokumenteres. Brannmur kan bygges opp av Lecablokker eller tilsvarende, murstein eller Siporex. Den må være minimum 10 cm tykk, og forsiden må pusses. Brannpanel må monteres i hht. Det fins flere typer i handelen, noen som må monteres i ferdige elementer og noen som kan kappes.

Installering av peisovn

Scamotec 225 er et nytt produkt som nylig er kommet i handelen, dette er ei plate på 5 cm tykkelse som også er godkjent som brannmur dersom den monteres i hht monteringsanvisning. Det fins flere typer ildsteder på markedet som er godkjent for relativt korte avstander til brennbart materiale. Avstandskravene er satt etter forutgående utprøving på Sintef NBL eller tilsvarende institusjon, og kravene står i monteringsanvisningen som skal følge med ildstedene.

NB Ta vare på monteringsanvisningen. Plasser frontvanger del 2 på siden av bakvangene del 1, bakinnsatsrammen. Prøv hylleplate del 5, sokkel del 3 og benkeplate del 4.

Legg på et vater og rett opp evt. Det er svært viktig at sokkel og vangerstår stødig og er i vater. Merk av hvor det skal tas hull i pipen.

Vikariat brannmuradministrator

Ta vekk hylleplate ogfrontvanger igjen, og monter røykrørsinnføring og røykrørforskriftsmessig. Lim fast frontvanger del 2, hylleplate del 5 og sokkel del3. Se til at innsatsen står sentrert i forhold til sidevanger ogsokkel. Mål og merk av 410 mm fra hjørnet og ut på veggen.

BRANNMUR KRAV Relaterte emner

Brannmur Brannmur Brannmur kan utføres i betong eller murverk med tykkelse på minst 100 mm. Eventuelt kan man bruke ferdige brannmurelementer. Noen brannmurelementer må ha luftekanaler eller monteres med avstandsstykker for luftgjennomstrømning, se figur 1. Ved bruk av Jøtul Skamotek Firewall, er det ikke krav til lufting mellom plata og brennbar vegg. Eksempel på brannmur av elementer med kanal og hulrom for luftgjennomstrømning Nødvendige minstemål på brannmuren er oppgitt i monteringsanvisningen for ildstedet, se figuren under. Brannmuren skal være så høy at den tilfredsstiller monteringsanvisningens krav til minsteavstand fra ildstedet og røykrøret til ubeskyttet brennbart materiale. I utgangspunktet er plasseringen av vedovnen låst til der skorsteinen er plassert.

BRANNMUR KRAV Kommentarer:
Forfatter på Brannmur krav
Haugerud fra Tønsberg
jeg liker lese bøker frivillig. Les også min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Metalldetektor.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net