Drammen Havn

  1. Mer om
Drammen Havn

Drammen Havn SpesiellDrammen havn er en stamnetthavn og et intermodalt knutepunkt sentralt på Østlandet. Her lastes gods fra sjøen over til vei og bane Detaljert informasjon for Havn av DRAMMEN, NO DRM. Havn av DRAMMEN er også kjent som.DRAMMEN Havn informasjon samlet av MarineTraffic inkluderer vind-varsel I tillegg eier Drammen havn 100% av Drammen havn - Lierterminalen AS. containerhavn, importhavn for biler Dette ferske dronebildet fra Drammen havn viser med all tydelighet at bilimporten er på høygir for tiden, noe som blant annet har resultert Høy biletterspørsel blant det norske folk har ført til plassproblemer ved Drammen Havn. Over halvparten av de mottatte bilene er elektriske

I forgrunnen Bybrua over Drammenselva mellom Bragernes og Strømsø.

Midt i bildet Holmen, som bl. I bakgrunnen Drammensfjorden. Havna ligger ved utløpet av Drammenselva på byens sydøstlige side og er fordelt på tre havneavsnitt, Holmen, Brakerøya og Lierstranda.

Rekordstort skip skal seile gjennom Drammensfjorden Dagsavisen

Mest import av elbil Av alle de 70. I fjor ble det førstegangsregistrert 141. Nøkkeltall Ca 200 000 m2 Drammen Havn er en innlands dypvannshavn beliggende ved utløpet av Drammenselva. Kartlegging av stedlige forhold har avdekket en rekke interessante funn, deriblant at Drammen Havns vekstambisjoner om videre utfylling av havnen innebærer et såpass stort fyllmassebehov at dette med utgangspunkt i planlagte utbyggingsprosjekter i regionen anses som lite realistisk å få dekket.

Krever større bilhavn

Foreslått landskapsplan baserer seg på en utfyllingsstrategi med utgangspunkt i et forventet tilgjengelig volum av fyllmasser for slik å sikre en best mulig utnyttelse av disse, i tillegg til å sikre et rammeverk omkring havnens videre utstrekning i byen.

Historically the ports were located centrally in the coastal cities, and the existence of these cities was often based on the favourable location of the port.

The cities in Norway have changed according to a gradually growing general consciousness of our surroundings. Today, most cities of a certain size are based on several business activities in addition to the industry.

Sparer byen for logistikk Å samle all godsvirksomhet på Holmen er i og for seg gunstig, men også krevende arealmessig, forteller Einar Olsen. Når alt blir lokalisert på holmen sipper vi mellomtransport mellom havna og Lierbyen eller Nybyen, og dermed fjernes tungtransport fra byen, selv om havna vokser, sier han. Byggene skjermer for både innsyn og støy fra landsiden. Det som konkret skal gjøres på Holmen er å fylle ut videre i Drammensfjorden for å utvide området, rive gamle terminalbygg og bygge nye, legge flere jernbanespor samt å bygge parkeringshus i høyden.

Drammen havn Store norske leksikon

Det er gitt tillatelse til å bygge opptil 36 meter i høyden på Holmen — noe som vil gjøre den intense bilimportvirksomheten i havna mye mer arealeffektiv og kostnadseffektiv.

I tillegg sparer vi mye plass ute ved fabrikken ved at vi mellomlagrer råvarene her på Holmen. Dermed har vi hele tiden papiret lett tilgjengelig, sier administrerende direktør ved Norgips, Hilde Kristin Herud, i meldingen.

Hun sier de begynte med dette allerede i fjor da mellom 300 og 400 trailerne gikk innover til Alnabru og ble lastet over på tog derfra, men nå har altså Greencarrier, CargoNet og DVS Road lagt til rette for samme løsning her i Drammen.

DRAMMEN HAVN Relaterte emner

Hele bukta til venstre i bildet skal fylles ut, og videre skal det fylles ut omtrent helt til nedre kant av bildet. Publisert onsdag 02. Foto: Øyvind Ludt — Vi har vokst 120—130 mål de siste 15 årene, og nå er vi klare til å bygge ut like mye, sier havnedirektør Einar Olsen til Moderne Transport. Og plassen trengs — av flere årsaker. I begynnelsen av april kom det så mye nybiler til Norges største bilimport-havn, at det var så godt som fullt på Holmen. Samtidig skal flere virksomheter som i dag ikke ligger på Holmen, flyttes tid, som følge av byfornyelse i Drammen by.

Drammen Havn
DRAMMEN HAVN Kommentarer:
Forfatter om Drammen havn
Dahl fra Skien
Jeg har lyst rapporterer norske nyheter noen ganger. Les også min andre innlegg. En av mine hobbyer er Entwürfe.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net