Fri Til Amming

  1. Mer om
Fri Til Amming

Fri Til Amming OverraskelseAmmefri er ein rett til å ta ut fritid for Alle ammende arbeidstakere har rett til betalt fri til amming inntil én time, så lenge barnet er under ett år og du har minst sju timers Arbeidstakere i KS-området gis rett til fri med lønn i inntil to timer per arbeidsdag for å amme sitt barn. Bestemmelsen i Hovedtariffavtalen har i motsetning Ammefri er arbeidstakers rett til arbeidsfri, i den tiden hun trenger for å amme sitt barn. Den lovfestede retten til ammefri er nedfelt i arbeidsmiljøloven Kvinner som ammer kan kreve den fri hun trenger til å gjøre dette. Hun har også rett på lønn for dette, men det er begrenset til 1 time pr dag

For å få ammefri må arbeidsdagen til mor vere sju timar eller meir.

Krever overtidsbetalt for å amme Simployer

Dette er inkludert naturlege ulønna pauser slik som lunsj. Sjekk noen av de merkelige misforståelsene her.

Knut Arild Vold, Journalist schedule fredag 16. Fra 2014 har også mødre i privat sektor fått rett til ammefri med lønn, etter at bestemmelsen i arbeidsmiljøloven ble endret ved nyttår. For deltidsansatte med kortere arbeidstid gjelder en forholdsmessig beregning av lønnet ammefri.

Hvis du jobber i det private og derfor ikke er omfattet av tariffavtaler som gir rett til fri med lønn, anbefaler jeg at du undersøker om det finnes lokale avtaler på arbeidsplassen som eventuelt regulerer dette. Noen kan også ha bestemmelser om dette i arbeidsavtalen sin. Loven forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet. De nærmere regler om rettigheter ved fødsel i sjøfarten finnes i forskrift om permisjon ved svangerskap, fødsel og permisjon for de som har sitt arbeid om bord på skip.

Forskriftens regler er søkt harmonisert med arbeidsmiljøloven, men er tilpasset særlige forhold som gjør seg gjeldende i sjøfarten. Forskriften inneholder ingen bestemmelse tilsvarende arbeidsmiljøloven § 12-8 om ammefri. Følgelig foreligger heller ingen lovfestede rettigheter til å ta ut tiden samlet eller lignende. Slike ordninger må derfor avtales med arbeidsgiver.

Graviditet og amming

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om permisjoner ved svangerskap og fødsel, inkludert amming, gjelder for norsk kontinentalsokkel. Andre unntak Arbeidsmiljølovens kapittel 1 inneholder oversikt og beskrivelse av hvilke deler av arbeidslivet loven gjelder for, og hvilke lover som erstatter denne. Slike unntak vil ikke gjelde kun ammefri, og de som jobber i disse bransjene kjenner sannsynligvis til at de er unntatt arbeidsmiljøloven og hvilke lover som gjelder i stedet.

Det er nå litt over ett år siden Stortinget vedtok å gjøre endringer i lovverket som regulerer fordeling av foreldrepermisjon. Fedrekvoten økte fra 10 til 15 uker, slik at far og mor nå har 15 uker permisjon hver i tillegg til en fellesperiode på 16 uker.

Utdanningsforbundet får jevnlig henvendelser om retten til ammefri, og spørsmålet har aktualisert seg på ny etter at tredeling av foreldrepermisjonen ble innført. Minimumsrettigheter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven § 12-8 regulerer retten til ammefri. Dersom vedkommende har en alminnelig arbeidsdag på åtte timer daglig, vil arbeidstakeren ha krav på lønnet ammefri i inntil én time hver arbeidsdag.

Fri for å amme

Denne tiden står arbeidstakeren relativt fritt til å disponere over. Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidsmiljøloven kun angir minimumskrav.

Har du lest dette? Collageramme 3 bilder

Det kan derfor tenkes at arbeidstakeren på bakgrunn av arbeidsavtalen eller tariffavtale har en videre rett til lønnet ammefri enn det loven angir. Et eksempel er Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 19 nr.

FRI TIL AMMING Relaterte emner

Hun vil jobbe 6 timer i stedet for 8 og viser til amming. Har hun krav på fri til å amme? Redaksjonen fredag 12. Hovedregelen om ammefri regulerer kun retten til fri, men innebærer ikke et krav på lønnskompensasjon. Organisering av ammefri kan etter loven foregå slik at fritiden kan tas ut i minst en halv time to ganger daglig, eller som redusert arbeidstid med én time per dag. Alternativene kan ikke benyttes samtidig. Hun må velge mellom enten å redusere arbeidstiden med en time per dag, eller med minst en halv time to ganger daglig.

FRI TIL AMMING Kommentarer:
Redaktør på Fri til amming
Gulliksen fra Alta
Les også min andre innlegg. jeg liker Bewegung. Jeg har lyst lese bøker høyt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net