Demografiske Overgangsmodellen

  1. Mer om
Demografiske Overgangsmodellen

Demografiske Overgangsmodellen ProfesjonellDen demografiske overgangsmodellen er en modell som brukes for å beskrive hvordan et land eller en region gjennom et historisk forløp gjennomgår en overgang Demografisk overgang er en endring fra en situasjon med både høy fødselsrate (fruktbarhet) og høy dødsrate (dødelighet) til en situasjon med Den demografiske overgangsmodellen er en modell som brukes for å beskrive hvordan et land eller en region gjennom et historisk forløp gjennomgår en overgang fra høye fødsels- og dødsrater til lave. Modellen deler fødsels- og dødsratene inn i fem Hva er demografisk overgang den domagrafiske overgangen oppsummert den demografiske overgangsmodellen den demografiske overgangsmodellen er en modell som brukes for beskrive hvordan

Den demografiske overgangsmodellen blir noen ganger referert til som "DTM" og er basert på historiske data og trender. Noen teoretikere inkluderer et femte trinn der fruktbarhetsratene begynner å gå over til en av de andre over eller under den som er nødvendig for å erstatte prosentandelen av befolkningen som er tapt for død. Den demografiske utviklingen er en stor utfordring, og spesielt i u-land.

I u-land den siste tiden har fødselsraten steget. I i-land derimot har fødselsraten sunket.

Den demografiske overgangen Ståle Dyrvik ARK Bokhandel

FN anerkjente tidlig befolkningseksplosjonen som en internasjonal utfordring. Under den første store befolkningskonferansen i Bucures¸ti i 1974 pekte framskrivningene fra fire milliarder mennesker på jorden i 1974, til fjorten milliarder rundt midten av dette århundret. Men så ble det ikke så galt likevel. I dag er anslaget knapt ti milliarder mennesker rundt 2050, og da har vekstraten nærmest flatet ut.

Utviklingen frem mot 5 millioner innbyggere

Hva har skjedd, som man ikke så i 1974? For å se hvordan befolkning i land utvikler seg, studerer og måler demografene fødselsrate, dødsrate, innvandring og utvandring. Forskere har etter 1974 laget en modell for dette, den demografiske overgang eller the demographic transition. Når økonomisk vekst gir folk bedre råd, trenger de færre barn til å stille opp for seg i alderdommen. I tillegg fører synkende barnedødelighet i seg selv til at det ikke lenger er nødvendig å få mange barn for å sikre alderdommen.

Uten et tilsvarende fall i fødselstallene gir dette en ubalanse, og landene i dette stadiet opplever en stor økning i befolkningen. I trinn tre faller fødselsratene på grunn av ulike fruktbarhetsfaktorer som tilgang til prevensjon, lønnsøkninger, urbanisering, reduksjon i livsnæringslandbruk, en økning i kvinners status og utdanning, en reduksjon i verdien av barnas arbeid, en økning i foreldrenes investeringer i utdanning av barn og andre sosiale endringer.

Befolkningsveksten begynner å avta. Nedgangen i fødselsraten i utviklede land startet på slutten av 1800-tallet i Nord-Europa. Selv om forbedringer i prevensjon spiller en rolle i nedgangen i fødselsraten, var prevensjonsmidler ikke generelt tilgjengelige eller mye brukt i det 19.

Det er viktig å merke seg at nedgang i fødselsraten også skyldes overgang i verdier; ikke bare på grunn av tilgjengeligheten av prevensjonsmidler. I løpet av trinn fire er det både lave fødselsrater og lave dødsrater. Fødselsraten kan falle til godt under erstatningsnivået slik det har skjedd i land som Tyskland, Italia og Japan, noe som fører til en krympende befolkning, en trussel for mange næringer som er avhengige av befolkningsvekst. Som den store gruppen som er født i fase to, skaper det en økonomisk belastning for den krympende yrkesbefolkningen.

Dødsraten kan forbli konstant lav eller øke noe på grunn av økning i livsstilsykdommer på grunn av lave treningsnivåer og høy fedme og en aldrende befolkning i utviklede land.

Ved slutten av det 20.

Søkeresultat

Noen forskere bryter ut, fra trinn fire, en "fase fem" av fertilitetsnivåer under erstatning. Andre antar en annen "trinn fem" som innebærer en økning i fruktbarhet. Som med alle modeller, er dette et idealisert bilde av befolkningsendring i disse landene.

Modellen er en generalisering som gjelder disse landene som en gruppe og kanskje ikke beskriver nøyaktig alle enkeltsaker. Det gjenstår å se i hvilken grad det gjelder mindre utviklede samfunn i dag.

Mange land som Kina, Brasil og Thailand har gått gjennom Demografisk overgangsmodell DTM veldig raskt på grunn av raske sosiale og økonomiske endringer. Enkelte land, spesielt afrikanske land, ser ut til å bli stoppet i andre fase på grunn av stillestående utvikling og effekten av underinvesterte og underforskede tropiske sykdommer som malaria og AIDS i begrenset grad. Steg ett I det førindustrielle samfunnet var dødstallene og fødselsratene begge høye, og svingte raskt i henhold til naturlige hendelser, som tørke og sykdom, for å produsere en relativt konstant og ung befolkning.

Familieplanlegging og prevensjon var praktisk talt ikke eksisterende; derfor var fødselsratene i hovedsak bare begrenset av kvinners evne til å føde barn.

Den demografiske overgangen ooyyo.dk

Emigrasjon deprimerte dødstallene i noen spesielle tilfeller for eksempel Europa og spesielt det østlige USA i løpet av 1800-tallet, men generelt hadde dødsfrekvensen en tendens til å matche fødselsraten, ofte over 40 per 1000 per år.

Barn bidro til husholdningens økonomi fra tidlig alder ved å bære vann, ved og beskjeder, ta vare på yngre søsken, feie, vaske opp, lage mat og jobbe på marken. Å oppdra et barn kostet lite mer enn å mate ham eller henne; det var ingen utdannings- eller underholdningsutgifter.

Dermed oversteg den totale kostnaden for å oppdra barn knapt deres bidrag til husholdningen. I tillegg, da de ble voksne, ble de et viktig innspill til familiebedriften, hovedsakelig jordbruk, og var den primære forsikringsformen for voksne i alderdommen. I India var en voksen sønn alt som forhindret at enken falt i nød. Mens dødsfallet holdt seg høyt, var det ingen tvil om behovet for barn, selv om det hadde eksistert midler for å forhindre dem.

I løpet av dette stadiet utvikler samfunnet seg i samsvar med det malthusiske paradigmet, med befolkningen i hovedsak bestemt av matforsyningen. Eventuelle svingninger i matforsyningen enten positive, for eksempel på grunn av teknologiske forbedringer, eller negative på grunn av tørke og skadedyrsinvasjoner har en tendens til å overføres direkte til befolkningssvingninger.

Hungersnød som fører til betydelig dødelighet er hyppig. Samlet sett er populasjonsdynamikken i trinn 1 sammenlignbar med dyrene som lever i naturen. I følge Edward, Revocatus.

Mer om demografisk overgang (hhd12_20)

Trinn to Verdensbefolkning 10. Denne fasen fører til et fall i dødsratene og en økning i befolkningen. Endringene som førte til dette stadiet i Europa ble initiert i landbruksrevolusjonen i det attende århundre og var opprinnelig ganske sakte. Iran har også en allsidig forbruksvareindustri. Landet har en meget gammel kunsthåndverkstradisjon og er berømt for sine tepper.

Oljekildene er landets økonomiske ryggrad.

Deres største handelspartnere er pr.

DEMOGRAFISKE OVERGANGSMODELLEN Relaterte emner

Det er likevel omdiskutert i hvilken grad det kan brukes som en teori om befolkningsutviklingen. Årsakene til de demografiske endringene er mange, men hovedforklaringen er økonomisk og sosial utvikling, som påvirker både fruktbarheten og dødeligheten. Når økonomisk vekst gir folk bedre råd, trenger de færre barn til å stille opp for seg i alderdommen. I tillegg fører synkende barnedødelighet i seg selv til at det ikke lenger er nødvendig å få mange barn for å sikre alderdommen. Dessuten blir barna «dyrere», bl. Med rikere samfunn følger gjerne også bedre utdanning og kunnskap og muligheter for å unngå uønskede fødsler.

DEMOGRAFISKE OVERGANGSMODELLEN Kommentarer:
Forfatter på Demografiske overgangsmodellen
Bertelsen fra Moss
Se over min andre innlegg. jeg er tent på Schleusensport. jeg liker lese romaner potensielt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net