Ferge Skutvik Svolvær

  1. Mer om
Ferge Skutvik Svolvær

Ferge Skutvik Svolvær SynBooking - Bestill billetter. Informasjon om fergebilletter og booking samband · Vilkår for billettkjøp Det er tre hovedårer til og fra Lofoten med ferge Ferga mellom Svolvær og Skutvik driftes av Torghatten Nord AS. Svolvær ligger i Lofoten, som er et svært populært reisemål for Skutvik er et idyllisk sted på Hamarøya, Nordland. Svolvær er hovedstaden i Lofoten. Mellom disse stedene går det ferge Skutvik - Skrova - Svolvær - Norges vakreste fergereise. Hvordan er trafikken mellom Svolvær til Skutvik på sommeren

Operasjonsleder Morten Hole ved Midtre Hålogaland politidistrikt, vil ikke spekulere i dødsårsak. Den ene hunden skal obduseres i Harstad mandag, sier Morten Hole.

Reise rundt i Nord

Men griser tåler mye mindre enn hunder, sier Morten Hole. Han vil ikke spekulere i om hundene har dødd av varme eller kullosforgiftning på ferja.

Jeg har en formening om hva hundene har dødd av, men jeg kommenterer det ikke, sier Ole Hammertrø. De kommende dagene skal vi bo på kaikanten i Svolvær, på Anker Brygge.

Reise til Svolvær

Med sin unike beliggenhet i sentrum av byen, har vi et flott utgangspunkt for å oppleve byens attraksjoner. Lunsj på Anker Brygge. Med denne prisøkningen vil færre folk reise, og da vil nok ruten bli lagt ned etter hvert, forteller Johansen. Laster kart, vennligst vent Strekningen mellom Bodø-Svolvær-Skutvik tar rundt 3.

Moskenes-fergen er ikke noe gunstig alternativ for reiser mellom Svolvær og Fauske. Dersom tidsverdien reduseres, er dette til fordel for ferga mellom og Svolvær.

En høyere tidsverdi gjør Bognes-Lødingen mer fordelaktig. Via Bognes Lødingen er reisen fire prosent dyrere enn Moskenes-fergen.

For lastebiltransport Bodø-Svolvær kommer de tre hovedalternativene nokså likt ut. Via Svolvær og med ferge Bognes-Lødingen, blir Lofast-alternativet 33 prosent dyrere, alle forhold tatt i betraktning.

Ferjesambandet Svolvær–Skrova–Skutvik Wikipedia

Heller ikke Moskenes-fergen er noe alternativ med pga. For personbiler er det mest fordelaktig å velge Lofast-vegen; forskjellen til -forbindelsen er 4 prosent. For busser framstår Lofastalternativet med fergen Bognes-Lødingen, som klart best. Forskjellen er 4 prosent for personbiler, større for busser.

Moskenesfergen kommer best ut for lastebiltransport.

Fergeruter for Lofoten

Det er særlig for Skrova at alternativene uten -fergen kommer dårlig ut. Her er fergen det beste reisealternativet ut fra de valgte beregningsforutsetningene. Særlig forbindelsen til og fra Fauske og videre på E6 blir dårligere med fra prosent større reiseoppofring enn med fergen, noe som forklarer hvorfor næringslivet på Skrova har et stort engasjement for å beholde fergen. Lastebiltransportene koster 24 prosent mer, målt som generell reiseoppofring.

Tilførselen av isoporemballasje er særlig effektiv og økonomisk via når den tilrettelegges etter fergetidene fordi sjåførenes hviletid kan tas på fergen. Omveien kan derfor muligens i praksis koste enda mer, fordi virksomhetene får et effektivitetstap i tillegg, f. For transport mellom Skrova og Fauske er merkostnaden beregnet til 33 prosent. Den relative merkostnaden blir mindre når en ser på hele transportstrekningen, som ofte er betydelig lengre, men for bedriftene er det merkostnadene i kroner som er avgjørende.

Konsekvensene av endringer av fergetilbudet for de aktuelle bedriftene på Skrova er avhengig av hvor gode muligheter de har til å tilpasse seg det fergetilbudet de til enhver tid har, og 21 20 de reelle kostnadene for bedriftene kan derfor ikke uten videre tallfestes. I en masteroppgave fra ble merkostnadene ved den endringen av fergetilbudet som ble gjort i 2008 tallfestet til ca.

Tabell 6-1 viser fordelingen på reiserelasjoner. Tyskere utgjorde den største gruppen med annen nasjonalitet. Tabell 6-1: Respondentenes fordeling på reiserelasjoner Fra: Svolvær Skrova Totalt fra: Svolvær Skrova Totalt til: Tabell 6-2 viser sammenhengen mellom utvalgsstørrelse og feilmarginer på et spørsmål med to svaralternativer. Ut fra dette kan en legge til grunn at materialet vil gi et godt bilde av situasjonen de aktuelle dagene på sommeren, og det vil også være godt nok grunnlag til å bryte ned på ulike undergrupper.

Det framgår at det er få som reiser ofte.

Hunder døde på ferja

Figur 6-3 viser videre at de fleste er i et reisefølge med 2 4 personer. Mønsteret omfatter start- og målpunkter den aktuelle reisedagen, ikke start- og endepunkt for reiser over flere dager. Reisemønsteret er tilnærmet likt i de to retningene. Figur 6-4: Reisemønster Rundturer Figur 6-5 viser hvordan de som var besøkende til Lofoten reiste til og fra.

Det fremgår at over halvparten er på en rundtur der de velger ulike ruter til og fra Lofoten. Figur 6-7 og Figur 6-8 viser at ferga Bognes Lødingen er det mest aktuelle alternativet. Halvparten av disse besøkte severdigheter på Hamarøy som en del av reisen. En betydelig del av fergetrafikken er dermed knyttet til Hamarøy som reisemål. Spørreskjema er derfor kun utdelt til de som oppga at de skulle til eller kom fra Lofoten.

I denne kartleggingen ble det også skilt mellom lette og tunge kjøretøyer. I analysen har vi imidlertid kun hatt tilgang til skjema fra de to første undersøkelsesukene. Hurtigruten bruker 6 timer fra Bodø til Svolvær. Man kan også ha med bil på Hurtigruten, men må da bestille i god tid. Bruk av båt mellom Henningsvær og Vakthusøya I god tid før ankomst sender vi deg en mer detaljert informasjon om praktiske forhold omkring besøket ditt, og ved ankomst Henningsvær vil vi møte deg ved flytebryggen.

Når du har bestilt overnatting på Vakthusøya får du tilgang til en 13 fot robåt med 6 hk påhengsmotor, vi holder livvester: Båten er sertifisert for 5 personer, så dersom dere er flere eller har mye bagasje tar dere en ekstra tur 2-3 minutter hver vei.

Er det noe du skal rekke, og du ikke har reservert plass, anbefaler vi å sikte deg inn på 1500 avgangen, da er du i alle fall sikret å komme med kl 1745. Men som sagt, er du ute i god tid så er det god kapasitet.

Midnattsolturen kl 0045 har god kapasitet. Men midnattsolen blir det verre med nå som solen har begynt å gå under horisonten igjen. Alle avganger til og fra Røst og Værøy har god kapasitet, og øyene er verdt et besøk! Vær oppmerksom på at det er lav kapasitet på biloppstillingsplassene på Moskenes, og vi henstiller til passasjerene å utvise forsiktighet ved ankomst til kaiene og utkjøring fra fergene. Følger du skiltingen og er tålmodig, og tar kontakt med landbillettørene våre for veiledning, så går det helt fint.

FERGE SKUTVIK SVOLVÆR Relaterte emner

Boerboel treffet skal være på Sandsletta Camping i Vågan kommune. Det er jo kjempeflott å ha et Boerboel treff så langt nord som Lofoten også, og en kjempefin anledning for mange å være med, komme å se, og hilse på flotte hunder. Det står info inne på Norsk Boerboel klubb sin gruppe på facebook, og kommer sikkert info på Norsk Boerboel klubb sin hjemmeside etterhvert også. Ikke helt sikker på datoer osv, men det kommer. Vet ikke om eller hva vi skal på i sommer av alt «slik», er mye som skal klaffe med forskjellig. Men siden vi brukte så kort tid sist, vi begynte å snakke om det midt på dagen en dag, bestemte oss på ettermiddagen, og i løpet av neste formiddag var vi på veien nordover.

Ferge Skutvik Svolvær
FERGE SKUTVIK SVOLVÆR Kommentarer:
Forfatter om Ferge skutvik svolvær
Endresen fra Lillehammer
Les også min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Footvolleyball. jeg liker rapporterer norske nyheter kun.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net