Adax Caroline Berg Eriksen 2017

  1. Mer om
Adax Caroline Berg Eriksen 2017

Adax Caroline Berg Eriksen 2017 InspirererJuni 4, 2017 at 10:20 pm - #adaxbycarolinebergeriksen, Fashion. adax by caroline berg eriksen: katrine Caroline Berg Eriksen, også kjent som «fotballfrue» designer sommerens fineste vesker i samarbeid med Adax Det er andre gang det danske designfirmaet Adax inviterer den populære, Caroline Berg Eriksen SS2017 er en røff og edgy kolleksjon i CAROLINE BERG ERIKSEN FOR ADAX: I likhet med en rekke andre kjendisprofiler, har blogger LANSERER SKOKOLLEKSJON: Caroline Berg Eriksen har allerede en samarbeidskolleksjon med Adax, men nå er det en skokolleksjon med Bianco som

Tre av informantene studerer ved Høyskolen Kristiania med fagfelt i markedsføring. Det er ulikheter ved informantene da en av informantene studerer markedsføring og merkevareledelse, mens de to andre studerer markedsføring og salgsledelse. Den siste av de fire informantene studerer fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Den ene informanten holder på med en utdanning innenfor helse, mens den siste var ferdig med hudpleieutdanningen i 2014, hun jobber nå som hudpleier.

Det som bør nevnes her er at to av våre respondenter har ikke høyere utdanning. Informant 1 er 22 år, og har en utdannelse fra Høgskolen Oslo og Akershus. Respondent 2 er 21 år og studerer markedsføring og salgsledelse ved Høyskolen Kristiania. Respondent 3 er 21 år og er ferdig utdannet hudpleier, denne utdanningen er tatt gjennom videregående skole. Respondent 4 er 20 år og studerer helsefag på videregående skole i Vestfold.

Respondent 5 studerer markedsføring og salgsledelse og er 23 år. Respondent 6 er 23 år og studerer markedsføring og merkevarebygging. Våre funn viser til at det er våre eldste respondenter som blir minst påvirket av hva bloggere skriver på sin blogg.

Adax by Caroline Berg Eriksen Vesker

På den andre siden er det ikke sikkert at det er på grunn av deres alder, men fordi de nettopp studerer markedsføring, da respondent 2 og er den respondenten som aldri kjøper noe. Med kanaler mener vi sosiale medier som Instagram, Facebook og Snapchat.

Til slutt ble respondentene bedt om å forklare hvorfor de leser blogg. Informant 1, 2 og 3 oppgir at de har skrevet blogg tidligere, samt at de leser andre blogger. De resterende informantene, 4, 5 og 6, leser også blogg daglig. Kun informant 6 er villig til å starte en blogg, men det ville ikke vært en typisk rosablogg.

Bloggen skulle heller omhandlet 28 29 samfunnsengasjerte temaer eller en blogg faglig forankret i markedsføring da informanten studerer dette.

video: adax by caroline berg eriksen ss17

Når det gjelder hvilke blogger informantene leser har vi fått flere ulike svar. Informant 2 og informant 6 skiller seg ut fra resterende enheter, da de ikke leser Caroline Berg Eriksen. Vi ser på dette som interessant da hun blir mye omtalt i media og har hatt en av Norges mest kjente blogger over lengre tid.

Videre blir flere typer blogger innenfor samme kategori nevnt, som for eksempel Sophie Elise Isachsen og MammaTilMichelle.

Sophie Elise har blitt nevnt av hele 5 av 6 informanter.

Hygge på Majorstua

Det at flere av informantene leser samme blogger kan komme av at vi ønsker å gjøre som alle andre slik at en ikke skiller seg ut, dette handler om sosiale bevis. Det kan derimot ha noe med kjennskap å gjøre, og at vi kjenner bedre til disse bloggerne på grunn av omtale i media.

Blant annet sier Sophie Elise i sin bok Forbilde laget i samarbeid med Cappelen Damm at hun i starten for å bygge opp en blogg valgte å skrive et innlegg på kusinens allerede eksisterende, kjente blogg hvor hun promoterte sin egen.

Dette for å få flere lesere, hvilket hun klarte. I følge sin egen bok kom hun på 40. Når intervjuene foregikk og vi spurte informantene hvorfor de leser blogger, sier 4 av 6 informanter at de kun leser for inspirasjon.

Har du lest dette? Europris bergen

Vi vil tolke dette som at disse personene kan erkjenne et behov eller et ønske, dersom det riktige produktet dukker opp til rett tid. Da vil disse enhetene kunne være i et tidlig stadium i kjøpsprosessen. Alle informantene bortsett fra informant 6 ønsker å lese av den grunn at de vil ha et innblikk i bloggerens liv, da de ser på deres hverdag som et drømmeliv. Informant 6 forteller oss som undersøker at hun pa den andre siden er glad i å lese blogger da det er et tidsfordriv.

Noen ganger blar hun kun gjennom bloggene for å se på bilder og ikke for å lese teksten. Ingen av våre informanter har fortalt om at de leser blogger av den grunn at de ønsker å kjøpe et produkt, eller at de er på jakt etter informasjon om et spesielt tema etc. Informantene 1 til 5 har den likheten at de følger ulike bloggere på sosiale medier som Snapchat, Instagram og Facebook. Informant 6 skiller seg ut ved at hun forteller at hun ikke er aktiv på verken Instagram eller Facebook, og av den grunn ikke følger bloggere på disse kanalene.

Det at man føler bloggerne på sosiale medier i tillegg til å lese bloggen deres, kan medføre at de får en enda sterkere tillit til de. Mange vil nok si at de føler at de har et vennskapelig bånd til bloggerne de følger, siden det er så lett å komme i kontakt med de. Vi 29 30 vil tørre å påstå at det å ha tillit til en blogger kan tilføre at en lettere stoler på de når de anbefaler et produkt. Vedrørende hvorfor informantene leser akkurat deres blogger er en interessant sak.

Informant 1 sier følgende: Det har blitt en vane. Jeg liker det Caroline sier og det tiltaler meg.

Sophie Elise leser jeg ikke.. Dette sitatet mener vi er verdt a bringe opp i analysen da flere av informantene snakker om det samme. Flere av informantene forteller oss at de leser Caroline Berg Eriksen og Sophie Elise Isachsens blogger av utseendemessige årsaker.

De mener at bloggerne har det såkalte drømmelivet med stort hus, jobbe hjemmefra, det perfekte utseende og ha alt du ønsker deg osv. Dette går ut på halo effekten, som vi har skrevet om i teorikapittelet. Med dette bekrefter våre informanter at de lar seg påvirke. Videre forteller utsagnet til informant 1 oss at dette er noe som kan tas i betraktning med påvirkningsprinsippet like-å-bli-likt, hvor vi lettere har for å bli påvirket av de som er like oss selv. Siden hun sier at det Caroline skriver tiltaler henne, kan det virke som at hun føler det passer til hennes personlighet, verdier og annet.

Når vi brakte opp temaet forventninger til bloggens innhold sier alle informantene at de forventer det skal være innlegg som omhandler hår, klær og sminke. Dette er likhet hos alle informantene. Informant 4 skiller seg ut fra de andre, ved at hun i tillegg ønsker dramatiske innlegg som går mer på bloggerens personlige liv. Informant 2 har en ulikhet fra de andre informantene ved at hun forventer innlegg om samfunnsansvar og dyrevelferd.

Det er verdt å nevne at dette er ikke noe som ønskes for ofte da det kan bli for mye.

Hygge på Majorstua

I følge persepsjonsprosessen er det gjerne slik at vi mennesker tar til oss et budskap som passer overens med våre verdier og meninger. Dette går ut på selektiv eksponering. Dersom det ikke passer overens med vår personlighet, vil vi mest sannsynlig overse budskapet, eller tilpasse det til våre preferanser. Dersom et budskap passer til oss, slik som informant 2 som er opptatt av dyrevelferd, vil en lettere ta imot impulser angående dette.

Av den grunn vil kanskje informant 2 lettere ta imot informasjonen Sophie Elise skriver rundt disse temaene. Hun kan 30 31 og ta det med videre og tolke det for å så legge det i selektivt minne, som går ut på at vi husker det vi vil huske. For å se hvordan persepsjonsprosessen er billedlig se vedlegg 6. Angående hvilken blogg de liker best av Eriksens og Isachsens, har stort sett informantene mange like variabler. Både informant 1, 2 og 3 fortalte under intervjuet at oppfatningen de har av Caroline Berg Eriksen er at hun maler et annet bilde av virkeligheten enn det den egentlig er.

Noe som kan påvirke troverdigheten til informanten ovenfor bloggeren, siden en føler at hun ikke forteller sannheten, men heller velger å portrettere seg selv ut ifra et image, istedenfor å være seg selv. Informant 5 kommer med et utsagn hvor hun forteller oss at hun føler bloggerens innhold virker litt pa tvunget og falskt, da hun ofte viser kun den positive siden med livet, og lite av såkalte skyggesider. Det er én av informantene som skiller seg ut ved å si at Caroline Berg Eriksen er et godt forbilde for leserne, dette fordi hun nå har endret kosthold og måten hun skriver om det, slapper mer av i hverdagen og ikke lengre skal være like flink pike.

Dette er altsa en av hennes grunner til at hun liker akkurat Caroline Berg Eriksen bedre enn Sophie Elise.

Når det gjelder informantenes holdninger til Sophie Elise Isachsen forteller informant 2 at hun føler seg fanget i innholdet pa bloggen pa den ma ten at det er spennende å lese. Hun sier også at Sophie Elise er en person hun lærer en del av og at hun er til å stole på, samt at hun er smart og reflektert.

Caroline Berg Eriksen

Informant 1 forteller også at hun tror Isachsen er smart og en god forretningskvinne. Dette fordi hun har blitt såpass suksessfull og har gjort noe riktig i karriereveien. Som nevnt tidligere i teorikapittelet vil nok de fleste innrømme at de lar seg påvirke en sjelden gang iblant, samt at de blir mer påvirket enn hva de selv tror. Når vi spurte informantene om hvordan de blir påvirket av det de to bloggerne skriver i deres innlegg forteller informant 2 og 3 at de blir svært påvirket, men av den grunn at en er student og en ikke unner seg noe særlig i hverdagen faller beslutningen deres på å ikke kjøpe eventuelle produkter som blir reklamert for.

Informant 4 forteller oss at et ønske er at bloggerne passer mer på hva de skriver og hva de skriver om, da mange andre enn henne selv blir påvirket. Informant 5 og 6 blir heller ikke påvirket i den grad at de foretar gjentatte kjøp av produkter bloggere reklamerer for.

Dette fordi de har blitt mer kritiske og tenker mer gjennom ethvert kjøp.

Dette tilsier at de kan være passive mottakere av budskapet fra bloggerne, og det ikke foregår noe informasjonsdeling. Informasjonsdelingen kunne foregått dersom de hadde vært aktive brukere av kommentarfeltet eller delt informasjonen de har angående et produkt bloggeren går god for.

Videre handler det om informantene kjøper bloggernes egne produkter som for eksempel skoene til Caroline Berg Eriksen for Bianco og om de blir påvirket av bloggernes innlegg. Informant 1 sier at hun lar seg lett påvirke, spesielt av Caroline Berg Eriksen. Og her ser man tydelig at Caroline Berg Eriksen er i utakt med ekspertisen: Fagpersoner Hva sier så fagpersoner? I følge barnekonvensjonen kapittel 16 skal ikke barn utsettes for vilkårlig innblanding i sitt privatliv.

Veskekolleksjon I september 2015 lanserte Berg-Eriksen sin første veskekolleksjon med det danske merket Adax, som ble etterfulgt av enda en kolleksjon i mai 2017.

Hun har også vært med å produsere sin egen is, Frost by Caroline Berg Eriksen. Men suksessen har ikke vært uten kontroverser. Bloggeren forsøkte i 2010 å ta betalt fra Cappelen Damm for omtale av bøker.

Her med mannen Lars-Kristian Eriksen.

Caroline Berg Eriksen

Den nye kolleksjonen består av seks modeller med et røffere utseende og grovere kvaliteter enn den forrige, med lekre detaljer og anvendelige fasonger.

Den passer kvinner i alle aldre og spesielt den travle kvinnen som trenger noe lekkert å oppbevare alle tingene sine i når hun er på farten hele dagen — enten som karrierekvinne, mamma, student eller alt sammen, skriver Caroline på bloggen. Derfor ble jeg så glad da Freska kom på banen!

Det var akkurat i tide og timingen kunne ikke passet bedre.

ADAX CAROLINE BERG ERIKSEN 2017 Relaterte emner

Caroline Berg Eriksen designer ny veskekolleksjon - Den passer kvinner i alle aldre, og spesielt den travle kvinnen! Av Sonia Uppal — 10. Nå gjentar hun suksessen, og annonserer et nytt samarbeid med det danske veskemerket. Den nye kolleksjonen består av seks modeller med et røffere utseende og grovere kvaliteter enn den forrige, med lekre detaljer og anvendelige fasonger. Den passer kvinner i alle aldre og spesielt den travle kvinnen som trenger noe lekkert å oppbevare alle tingene sine i når hun er på farten hele dagen — enten som karrierekvinne, mamma, student eller alt sammen, skriver Caroline på bloggen.

Adax Caroline Berg Eriksen 2017
ADAX CAROLINE BERG ERIKSEN 2017 Kommentarer:
Redaktør på Adax caroline berg eriksen 2017
Syversen fra Vadsø
Vennligst sjekk min andre innlegg. Jeg elsker absolutt Handwerk. Jeg nyter studere dokumenter elendig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net