Apa Søk Og Skriv

  1. Mer om
Apa Søk Og Skriv

Apa Søk Og Skriv BevistBibelen, Koranen), klassiske verk (greske og romerske verk) og klassisk litteratur (f.eks. Shakespeare) refereres som for bøker APA står for American Psychological Association. Foreningen har utviklet en referansestil som er en typisk forfatter-årstallstil. Den er vanlig innenfor Se hvordan du henviser med APA 6th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc Se hvordan du henviser med den nye referansestilen APA 7th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider Kjetil Sletteland (Søk & Skriv, Høgskulen på Vestlandet). Kristin Østerholt (Kildekompasset, Universitetet i Sørøst-Norge). Omslagsfoto: Flickr, Abhi Sharma

Henvisninger i tekst

Hver gang du viser til en kilde skal dette komme til syne i teksten din i form av en kildehenvisning. Denne består oftest av navn på forfatter, publiseringsårstall og eventuelt sidetall. Vancouver En annen stil som er mye brukt blant naturfagene, realfagene og teknologifagene ved NTNU, spesielt helse og medisin, er Vancouver-stilen.

Dette er en stil hvor man i likhet med fotnotevarianten av Chigago-stilen, bruker tall i teksten i stedet for å skrive inn forfatter og årstall direkte. I Vancouver-varianten kan man velge om man vil opphøye tallet like etter et direkte eller indirekte sitat, eller sette tallet inni en parentes.

Tallene går igjen i referanselisten, som skrives i den rekkefølgen referansene er numerert etter. Din egen tekst fortsetter. Lengre sitat tre linjer eller mer: Skrives i eget avsnitt med innrykk, men med samme referanse som kort sitat. Kilde med flere forfattere: Din egen tekst.

Skrive og referere

Mer enn seks forfattere: Wakefield et al. Henvisninger: Forskere som Warwick, Alt og King og Warwick og Easton 7-9 har definert Omskrevet tekst: Furseth og Everett 4 hevder at den viktigste årsaken til at du skal Skal du skrive litteraturliste i APA, så bruk kildekompasset!

Her finner du også gode tips til hva du skal se etter for å vurdere om en kilde er pålitelig eller ikke. Klikk på OK når du er ferdig. Kilden er lagt til som et sitat på stedet du valgte i dokumentet.

Når du har utført disse trinnene, legges sitat til i listen over tilgjengelige sitater. Zotero er gratis for opptil 300 MB lagring. En løsning kan være å importere referanser fra eksterne baser til EndNote, og eksportere derfra til BibTeX.

Du kan også legge til siteringsnøkkel i.

Metode og oppgaveskriving for studenter 5. Oslo: Gyldendal akademisk.

Eksempel på lengre sitat: Din egen tekst: Innrykk uten punktmarkering Det er ikke tilstrekkelig å oppgi kilder i en samlet oversikt bakerst i rapporten. De skal også oppgis i den løpende teksten brødteksten, ellers kan ikke leserne vite hva du bygger nettopp det avsnittet eller kapitlet på. I Helsepersonelloven § 6 1999 blir det slått fast at .

Hvordan skrive litteraturliste (APA 6th)

Forskrifter I teksten brukes forskriftens kortnavn og årstall. Forskrift om oppfølging av sykemeldte 2007 viser til Stortingsmeldinger Departementet er forfatter, og skal oppgis som del av referansen.

Dette temaet er nærmere belyst i St. Norges offentlige utredninger NOU Departementet er utgiver, og skal oppgis som del av referansen.

APA SØK OG SKRIV Relaterte emner

Klikk på lenken og deretter filen. Filen vil nå åpne seg i EndNote. Velg File - save as og angi navn. Det er viktig at filen blir lagret på riktig sted. Ved nedlasting skal den automatisk legges i mappa Styles under mappa EndNote. Eventuelt lager du selv en Styles-mappe under EndNote-mappen og lagrer filen der. Før du begynner, må du bestemme hvilken referansetype du skal legge inn.

APA SØK OG SKRIV Kommentarer:
Forfatter på Apa søk og skriv
Nylund fra Vossevangen
Anmeldelse min andre innlegg. jeg er tent på Radweg. jeg liker utforske norske bøker livlig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net