Grader I Forsvaret

  1. Mer om
Grader I Forsvaret

Grader I Forsvaret BuzzOffisersgrader og uniformsmerke · OF9: General og admiral · OF8: Generalløytnant og viseadmiral · OF7: Generalmajor og kontreadmiral · OF6: Brigader og Hæren[rediger | rediger kilde] · Furer · Kommandérsersjant · Junkergrader: Fanejunker (Infanteri, Ingeniørkorps, Signalkorps, Sanitetskorps, Transportkorps I det norske forsvaret var befal lenge fellesbetegnelse for Nivåene OR 1 til OR 4 betegner grader for utskrevne og vervede menige I det norske forsvaret var befal lenge fellesbetegnelse for personell i gradene fra og med sersjant/kvartermester til og med general/admiral OR - Nye grader · OR5 - Sersjant - Hæren og Luftforsvaret felt · OR2 - Visespesialist/visekorporal - Hæren felt · OR3 - Spesialist/visekorporal kl

Han mener de er godt på vei når det gjelder ansatte fra oberstløytnants grad og lavere.

Forsvaret, Forsvarsdepartementet Frykter framtidig degradering

Nå ser han oppover. I offiserskategoriene 5 til 9. Jeg har litt, og nøkkelordet er litt, medieerfaring fra jobben min i Forsvaret og jobben jeg har nå, men ikke på et nivå som kan måle seg med å ha fem til tolv kameraer rundt deg hele tiden og alltid være «mygga opp» mikrofon festet på kropp, journ. Følelsen av å bli sett hele tiden er jo noe jeg måtte venne meg til under innspilling.

Etter hvert faller det seg mer naturlig, selv om man har i bakhodet at det skal på TV. Det var en ny erfaring, men noe jeg tror jeg kan ha lært mye av til andre formål, som for eksempel foredrag på jobben.

Jeg kjenner fenriken godt etter hvert, og han har fortalt en del om det å gå fra å være seg selv til å bli gjenkjent overalt. Jeg har ikke den samme forventningen til min rolle i dette, som jeg ikke tror at gir den samme effekten av profilering som for hans del, reflekterer Hammersmark.

Når man forteller andre om ting man har gjort i Forsvaret, som ikke har samme type opplevelser, så framstår det ofte litt mer mystisk, litt mer skummelt og litt mer eksepsjonelt enn det gjør når man har det som jobb. For en som hopper sitt første fallskjermhopp, militært eller sivilt, framstår det som det råeste man har gjort.

Det er noe man aldri glemmer.

Men når du har gjort det 400 ganger er det ikke så mye å snakke om lenger. Sånn er det også når det gjelder å reise på utenlandsoppdrag, selv om man da er litt mer spent.

Du vet samtidig at du har trent masse på det du kan komme til å oppleve og at du reiser sammen med folk du stoler på, mange av dem bedre enn deg selv. Men Forsvaret ga mersmak for teknikeren, som har jobbet på flystasjonen i Bodø siden 1990. Gjennom karrieren har han klatret i både grad og lønn og kan i dag titulere seg kaptein.

Om få år blir imidlertid graden omdøpt til OR 7 — stabssersjant — enten han vil eller ikke. Blant annet innebærer vedtaket at Norge går bort fra gradssystemet man har brukt siden 1977, og innfører den ordningen som brukes i andre Natoland.

Innføring av ny militær ordning

I perioden fram til 2020 skal mange tusen forsvarsansatte bli konvertert til nye grader. I den nye ordningen har man to separate karriereveier, med ni grader i hver, innen Forsvaret: Offiserer OF 1—9 — er et akademisk løp der målet er kommando og lederskap på høyere nivåer. Det er sitatet over disse linjene et godt eksempel på, slik undertegnede fikk erfare under en periode som NK kompani i den britiske hæren på 80-tallet.

At alt annet enn enhetsbefalsordningen ikke passer i Norge er med andre ord en underkjennelse ikke bare av at det fungerer i praktisk talt alle andre lands forsvar. Det er også en underkjennelse av at helt tilsvarende ordninger er en selvfølge i alle andre deler av norsk arbeidsliv. Med andre ord måtte ikke bare vi nordmenn være spesielle for at den nye ordningen ikke skulle passe. Norske militære måtte være så spesielle at vi skilte oss fra både våre kolleger i andre lands forsvar og våre egne landsmenn i andre yrker.

Det skal man slite for å sannsynliggjøre; det minner mer om norsk likhetsideologi på amfetamin. Fra et felles B-lag til to A-lag Mange har fryktet at vi med dette innfører et A- og et B-lag i befalskorpset, men da ser man nettopp ikke svakhetene i det gamle systemet. Det vi nå innfører er to A-lag der vi før har hatt ett B-lag.

Last ned også: 71 grader nord

Ganske særlig har systemet med et sersjantkorps bestående av helt uerfarne 19-20 åringer vært en form for organisert amatørmessighet på grunnplanet i Forsvaret. Den kritisk viktige sersjantfunksjonen ble konsekvent og systematisk overlatt til det til enhver tid minst erfarne befal.

Følger hun i Marys militære fotspor?

Samtidig kastet vi bort enormt med tid og ressurser på å gjøre offiserer til halvgode detaljinstruktører innenfor en rekke soldatdisipliner — en rolle de bare hadde i 2-3 år før de avanserte videre til helt andre slags oppgaver, og derfor aldri rakk å perfeksjonere. På fenriks- og løytnantsnivå, hvor forskjellene på OR- og OF-kategorienes oppgaver er relativt sett minst, har vi muligens tjent på offiserer med større innsikt i sersjantbefalets oppgaver — ganske særlig så lenge sersjantbefalet selv var helt uerfarne.

Fra kapteinsnivå og oppover er jeg imidlertid ikke i tvil om at vi har tapt på det, fordi vi har kastet bort tid både under offisersutdannelsen og ute i tjeneste på å gi offiserer kunnskaper og erfaring på områder som et profesjonelt OR-korps uansett vil mestre langt bedre, til fortrengsel for ting offiserene hadde hatt bedre bruk for og som ingen andre kan gjøre for dem. Men det må skje raskt. Det som har kommet frem forsterker bare hvor påtrengende nødvendig det er å behandle disse søknadene umiddelbart, sier Høybråten.

Da har de samme myndighetene et spesielt ansvar for å gi dem sikkerhet for liv og helse her i Norge. Fag- og funksjonsrettet utdanning Fag- og funksjonsrettet utdanning, som ikke er en lederutdanning, foregår hovedsakelig ved Forsvarets våpenskoler og kompetansesentre. Utdanningen tar sikte på å gi utdanning som instruktører og ledere i de forskjellige forsvarsgrener og våpen. Utdanningen i Forsvaret er gratis, og elevene får fri innkvartering, kost og klær i tillegg til en viss godtgjørelse.

Etter endt utdanning og opplæring må elevene gjennomføre plikttjeneste eller en praksisperiode. Også spesialister innenfor våpensystemer der vi bruker mye tid og penger på å utdanne personell. For det vi kaller aldersavhengig kompetanse vil geværmannen, fotsoldaten, være den typiske ansatte som går ut ved 35 års alder.

Oh no, there's been an error

I flere år har kommandør Lars-Arne Aulie jobbet for Forsvarsdepartementet med å snekre sammen en ny befalsordning for Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold — Hva med det vi i dag kjenner som befal på lavere nivå, som har vært på bakken i Afghanistan?

Det går mot en stor glidning av personell, der vi får færre offiserer og flere spesialister som dette. Teknologien er utviklet i samarbeid med universitetene i Lund og København.

Tester har vist at middelet dreper bakterier, virus, sopp og sporer uten å øke mikrobenes resistens. Siden det ikke er alkoholbasert er det mer skånsomt mot hud og hender.

GRADER I FORSVARET Relaterte emner

Artikkelstart Et befal er en militær leder som er bemyndiget til å befale, ta kommando og gi ordrer. Det kjønnsnøytrale befal er synonymt med, men erstatter i økende grad, betegnelsen befalingsmann, som imidlertid fortsatt forekommer i enkelte lovtekster og reglementer. Nivåene OR 1 til OR 4 betegner grader for utskrevne og vervede menige. I visse sammenhenger, blant annet i disiplinærlovens forstand, regnes også de øverste menige gradene, korporal, konstabel og spesialist, ledende menig og vingsoldat, fortsatt som befal. Inndeling Befal kan deles inn etter henholdsvis grad, tjenestevilkår, funksjon eller utdanningsnivå. Tjenestevilkår Befal inndeles også etter tjenestevilkår: Stadig tjenestegjørende befal, som omfatter spesialistbefal med ansettelse fram til fylte 35 eller 60 år og kontraktsbefal plikttjenestebefal og engasjert befal ; Ikke stadig tjenestegjørende befal, som omfatter vernepliktig befal og utskrevet befal. Funksjon Befal kan sorteres etter funksjon: operativ, administrativ og teknisk bransje.

GRADER I FORSVARET Kommentarer:
Forfatter på Grader i forsvaret
Hassan fra Skien
Jeg nyter lese om Norge ungdommelig. Bla gjennom min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Fast-Pitch-Softball.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net