Helligdagsfred

  1. Mer om
Helligdagsfred

Helligdagsfred ØnsketContent [hide]

På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm Lov om helligdager og helligdagsfred: · Lovens formål er å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager Helligdagsfreden gjelder på disse dagene fra kl. 24.00, og på påskeaften, pinseaften og julaften etter kl. Helligdagsfreden skal ikke Paragraf 3: «På helligdag fra klokken 00 til klokken 24, samt påske-, pinse- og julaften etter klokken 16, skal det være helligdagsfred som Helligdagsfred betyr at det skal være fritt for støy og helt stille – 24 timer i døgnet, på helligdagene. Det gjelder også hver søndag hele året

Ditt telefonnummer.

Blåste i helligdagsfreden

Forbudet i første ledd skal ikke være til hinder for: 1. Arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn Utstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art.

Sportsarrangementer som ikke er beregnet på å samle tilskuere eller som er så tidkrevende at det er nødvendig å starte før kl 13. Regelen her gjelder ikke motorrace på bane, flygestevner, travløp, galoppløp, veddeløp og profesjonelle sportskonkurranser og sportsstevner. Arrangementer på 1. Politimesterens vedtak kan påklages til departementet.

På jul-, påskeog pinseaften skal de stenge kl Dette gjelder ikke for 1. Motorsag, gressklippere, vinkelslipere og sånt er helt klart innenfor disse bestemmelsene, forklarer Jøkling.

Politiet oppfordrer folk til å respektere loven og har fått klager på festing lang ut på natten, i morgentimene og på formiddagen. Men i mai er for eksempel Kristi himmelfartsdag og første og andre pinsedag omfattet.

Foto: Huseierne — I og med at helligdagsfreden dreier seg om støy, er det støy vi i Huseierne får mest henvendelser om knyttet til helligdagsfred.

Ofte om hvor mye støy som er greit. Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helgedagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet. Arrangementer Det er forbudt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner på helligdager mellom klokken 06 og 13 § 4.

Eller forstyrres utover dagen av f. Hva slags henvendelser får dere oftest om støy på søndager eller helligdager?

helligdagsfred

Det kan være støy knyttet til oppussing, gressklipping og lignende i helgen, eller det gjelder spørsmål om støy fra byggeplasser og utesteder. Er det greit å bruke høytrykksspyler, flisekutter, motorklipper eller motorsag på søndager eller i påsken? Veirettigheter og trampoliner er også kilder til uenighet.

Huseiernes Landsforbund oppfordrer naboer til å snakke sammen, og kommunisere om hvordan man skal løse store og små problemer og irritasjoner i nabolaget sammen.

HELLIGDAGSFRED Relaterte emner

Visninger: Transkript 1 Lov om helligdager og helligdagsfred. Helligdager Følgende dager er helligdag: a vanlige søndager, b nyttårsdag 1. Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet. Forbudet i første ledd skal ikke være til hinder for: 1. Arrangementer i regi av tros- og livssynssamfunn Utstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art.

Helligdagsfred
HELLIGDAGSFRED Kommentarer:
Redaktør på Helligdagsfred
Hågensen fra Alta
Se min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som extremes Bügeln. jeg elsker studere dokumenter nøyaktig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net