Inkasso Definisjon

  1. Mer om
Inkasso Definisjon

Inkasso Definisjon StudereBetyr å kreve inn penger fra kunders ubetalte regninger Inkasso, inndriving av forfalte pengekrav. Inkasso foretas direkte av fordringshaver eller ved hjelp av en inkassator (for eksempel et Inkasso er inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall til opprinnelig fordringshaver. Norge[rediger | rediger kilde Dersom du glemmer å betale en regning i tide kan saken bli oversendt til inkasso. Her får du en enkel og oversiktlig innføring i inkassoprosessen Definisjonen av inkasso er “inndriving av forfalte pengekrav”, altså et krav om betaling av gjeld som ikke er gjort opp i tide

Før selger kan starte inkasso, må det sendes ut et inkassovarsel. Inkassovarselet kan sendes ut 14 dager etter at en faktura har forfalt, eller man kan velge å sende betalingspåminnelser først. Kravet til skriftlegheit er oppfylt både ved bruk av papir og ved bruk av elektronisk kommunikasjon, så lenge kommunikasjonen er på ein forsvarleg måte.

Kontohjelp

Merk deg at kreditor kan sende eit inkassovarsel utan å ha sendt deg purring på førehand. Dersom kreditor skal ta seg betalt for varselet, blir det ytterlegare stilt krav.

Det skal ha gått minimum 14 dagar etter den opphavlege betalingsfristen opplyse om storleiken på kravet opplyse kva kravet gjeld Krav til god inkassoskikk Kreditor eller inkassobyrået må opptre i samsvar med god inkassoskikk.

Rentesatsen som da skal benyttes er den vanlige forsinkelsesrentesatsen som to ganger årlig fastsettes av Finansdepartementet. Gjelder kravet et lån som har høyere rentesats enn denne satsen, for eksempel et forbrukslån, kan denne renten kreves i stedet for forsinkelsesrenten.

Det kan også kreves forsinkelsesrente for misligholdt inkassosalær, se under. Inkassokostnader Hva en skyldner må betale i inkassosalær, reguleres av inkassosatsen som er fastsatt i inkassoforskriften.

Salæret beregnes ut fra kravets hovedstol opprinnelig fakturakrav, om man er forbruker eller næringsdrivende, og om kreditor selger varer eller tjenester som det skal beregnes merverdiavgift eller ikke. Eksempler på varer og tjenester som det ikke skal beregnes merverdiavgift av er banker og forsikringsselskap, helsetjenestetilbydere og undervisningstjenester. Inkassosatsen blir fastsatt årlig av regjeringen på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen.

Gjeldsregisteret

Ved betalingsoppfordringen fremsetter inkassoforetaket krav om det som kalles "lett salær". Dersom man ikke betaler innen 43 dager etter betalingsoppfordringen er sendt, kan inkassoforetaket doble dette salæret såkalt "tungt salær".

Oversikt over maksimale satser for inkassosalær lenke til Virke Inkasso Hvis man skylder samme kreditor penger for flere krav, skal disse slås sammen til én inkassosak dersom disse er sendt inkassoforetaket før betalingsoppfordringen sendes.

Dette vil redusere det totale salærkravet. En margin er en forskuddsbetaling til banken som justeres av banken når den avsluttende utligningen foretas av kjøperen.

Dette skjer i forliksrådet ooyyo.dk

Til toppen Opprette en bankfasilitetsavtale Du må opprette bankfasilitetsavtaler som registrerer ulike fasiliteter som leveres av banken. Bankdokumenter kan bare brukes i transaksjoner etter at fasilitetsavtalene er opprettet. Banken tilordner en grense for rembursen, som beregnes på nytt hver gang en remburstransaksjon blir registrert. Når en fasilitetsavtale går ut, kan du opprette en ny versjon av avtalen med nye start- og sluttdatoer, ved å utvide den gamle avtalen.

Last ned også: Alektum inkasso

I Avtalenummer-, Bankkonto-, Startdato- og Sluttdato-feltet angir du avtalenummeret i henhold til avtalen med banken, kontonummeret i rembursbanken og gyldighetsperioden for avtalen.

Klikk Legg til linje i hurtigfanen Generelt. Fasilitetsavtaler kan ikke ha overlappende datoer. Hvis en avtale for eksempel utvides fra 1.

I Fasilitetstype- og Grense-feltet angir du fasilitetstypen og deretter angir du fasilitetsbeløpet som ble forhandlet med banken.

Dette skjer i forliksrådet

Beløp brukt-feltet viser beløpet som brukes for rembursen nå. I Bankfasilitetsavtaler-skjemaet velger du fasilitetsavtalen som ikke lenger er aktiv, og klikker deretter Utvid for å utvide avtaleperioden. Angi det nye avtalenummeret som er tilordnet av banken, og ønsket sluttdato for avtalen, i Nytt avtalenummer- og Sluttdato-feltet, og klikk deretter Utvid.

Verdien i Startdato-feltet i den utvidede avtalen er dagen etter sluttdatoen i den valgte avtalen. Beløp brukt-feltet er satt til null ettersom dette er en nylig opprettet avtale. For eksempel kan sykdom eller noe utenfor din kontroll gjøre det umulig eller svært vanskelig å møte. Du må varsle forliksrådet om grunnen til fraværet så tidlig som mulig. Du må også dokumentere grunnen til fraværet. Forliksrådet vil deretter vurdere om grunnen er gyldig.

Hvis forliksrådet godkjenner grunnen, blir møtet enten utsatt, eller du må sende en person til å føre saken for deg. En slik person kaller vi en prosessfullmektig.

Møte med en prosessfullmektig Har du ikke plikt til å møte selv, kan du sende en prosessfullmektig til møtet. Som prosessfullmektig kan du bruke: Advokat og autorisert advokatfullmektig. Rettshjelper etter domstolloven § 218 annet ledd nr. En som har bevilling til å drive inkasso. Ektefelle eller samboer.

Standard kraftleveringsavtale

Søsken eller slektning i rett linje — for eksempel foreldre, besteforeldre, barn eller barnebarn. Ansatt eller annen person som er knyttet til virksomheten saken gjelder.

En skikket, myndig person — forliksrådet må tillate det. En møtefullmektig oppnevnt av kommunene. Kontakt forliksrådet for en liste over møtefullmektiger. Artikkelinfo Artikkelen er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon Sist oppdatert. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

INKASSO DEFINISJON Relaterte emner

Purring og inkasso Purring og inkasso Hvis kundene ikke betaler taper du fort penger. Jo lengre tid det går etter forfall, jo vanskeligere kan det bli å drive inn pengene. Har en kunde betalingsproblemer venter de ofte med å betale. Det er derfor viktig å følge opp kundefordringene hele tiden. Noen velger også å sette ut all oppfølging av kundefordringene for eksempel til et inkassoselskap.

Inkasso Definisjon
INKASSO DEFINISJON Kommentarer:
Forfatter om Inkasso definisjon
Moberg fra Bodø
Bla gjennom min andre innlegg. Jeg trives Elementsammeln. jeg elsker dele interessante nyheter knapt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net