Bitcoin Strøm

  1. Mer om
Bitcoin Strøm

Bitcoin Strøm ForbedringPå årsbasis går det nå med 124 terawattimer (TWh) på bitcoin, mens det årlige strømforbruket i Norge er på 122 TWh. I tillegg kommer alle de Bitcoin-mining krever enorme mengder strøm. Anslagene er nå at strømforbruket for Bitcoin tilsvarer 120-150 TWh i året - like mye som alt Bitcoin-produksjon bruker mer strøm enn hele Danmark, men forbruket kan kuttes med 99,99 prosent, ifølge forskere. Så hvorfor skjer det ikke Bitcoin sitt strømforbruk virker mindre ekstremt sammenlignet med strømforbruket til videospillkonsoller eller julelys. Det ser i midlertidig ut De fleste kjenner til kryptovalutaen bitcoin, men mange vil bli overrasket over hvor mye strøm som faktisk kreves for å drive

DNB svelger Sbanken. La meg sette dette forbruket i perspektiv. Dersom Bitcoin var et land, ville det vært rangert som nummer 29 av teoretisk 196 mulige land. Til sammenligning bruker Bitcoin-nettverket 1.

Nordiske bitcoin

Det sier seg selv at dette energikonsumet ikke er bærekraftig. Man må finne nye løsninger. Mye tyder på at fremtidens kryptomining vil skje ved å samlokalisere kraftverkene på steder med lett tilgang til store mengder fornybar energi.

Norge har en lang industrihistorie med virksomheter plassert nært fossefall. Dette gjaldt også når det å drive kjøp og salg av finansaktiver var foretakets næring. Avgiftsrettslig er kryptovaluta et finansobjekt Når det gjelder merverdiavgift, har EU-domstolen Dom av 22.

Tesla vraker bitcoin, mens Oljefondet ser etter hackere

Ordlyden i bestemmelsen i EU-direktivet som unntar fra merverdiavgift, er i dansk versjon «valuta, pengesedler og mønter, der anvendes som lovligt betalingsmiddel». EU-domstolen slo altså fast at Bitcoin anses å være omfattet av denne ordlyden.

I avgjørelsen ble det imidlertid lagt stor vekt på formålet med bestemmelsen, som var å avhjelpe vanskeligheter forbundet med «fastsættelsen af afgiftsgrundlaget og størrelsen af momsfradraget, og som opstår i forbindelse med beskatningen af finansielle transaksjoner».

Det ble vist til at bestemmelsen ville bli frarøvet en del av sin virkning hvis man tolket den slik at den kun omfattet tradisjonell valuta. Siden avgjørelsen dreier seg om merverdiavgiftssystemet, herunder dets formål og oppbygning, kan det være usikkert i hvilken grad avgjørelsen er relevant for den skattemessige klassifiseringen av kryptovaluta.

Kryptovaluta som finanskapital Sett hen til kildene gjennomgått ovenfor er det mye som taler for at kryptovaluta skal klassifiseres som finanskapital. Løsningen vil i så fall bli at gevinster og tap fra handel med kryptovaluta ikke inngår i personinntekt for virksomhet. Når det gjelder inntekter fra mining, er svaret muligens det motsatte. Som drøftet ovenfor kan mining klassifiseres som kapitalinntekt, men neppe som noen finansinntekt.

Det er miningutstyret, og datakraften det produserer, som gir avkastningen og ikke kryptovalutaen finansobjektet i seg selv. Staking er derimot en kapitalinntekt som er avkastning av kryptovalutaen i seg selv. Hvis kryptovaluta skal regnes som et finansobjekt i henhold til skatteloven § 12—11, skal også slike inntekter holdes utenfor ved beregning av personinntekt for virksomhet.

Cathie Wood støtter Bitcoin Mining, og baner vei for Bitcoin

Utfordringer for kryptovalutaeiere Vanskelig beregning og rapportering Flere av de skatterettslige spørsmålene som oppstår ved kryptovaluta, må anses uavklart.

Det er også begrenset med rettskilder. En annen utfordring er at de alminnelige skatterettslige reglene gjør at korrekt skattemessig beregning og rapportering av kryptovaluta for mange skattytere blir svært utfordrende. Mange kryptovalutaeiere har foretatt svært mange transaksjoner.

De har ofte handlet forskjellige typer kryptovaluta på forskjellige markedsplasser. Noen har også benyttet seg av en såkalt «bot» som kjøper og selger kryptovaluta automatisk.

Regneprogrammer og manglende årsoppgaver Det finnes riktignok regneprogrammer på internett som kan utføre beregninger av kryptovalutahandel o. Likesom at kryptomarkedsplassene ikke leverer grunnlagsdato til Skatteetaten, utstedes det heller ikke noen årsoppgaver eller lignende til kryptovalutaeierne.

Han kan en ting eller to om betalingstjenester: Hans opprinnelige formue ble skapt ved å starte internettbetalingstjenesten Paypal. Tidligere i år ble det kjent at Tesla hadde investert 1,5 milliarder dollar i Bitcoin. Han meldte samtidig at Tesla ikke lenger ville godta Bitcoin som betaling, og at de i stedet ønsket å se på andre mer miljøvennlige alternativer.

Er Bitcoin det nye gullet? Morningstar

Les også: For sju år siden mistet han 286 milliarder i historiens største tyveri U-sving etter kull-nyhet Bitcoin-mining krever enorme mengder strøm. Anslagene er nå at strømforbruket for Bitcoin tilsvarer 120-150 TWh i året - like mye som alt strømforbruk i Norge.

Fordelt på transaksjoner blir det over 1100 kWh per overføring. Det er 11 ganger så mye som kapasiteten på største elbil-batteriene til Tesla.

Bitcoin Wikipedia

Prisen for strøm i Norge er til sammenligning rundt regnet 1 krone per kWh. Mye av strømbruken skjer i Kina der strømkilden i stor grad er kull. For å motvirke hvitvasking, ble handel med kryptovalutaer forbudt i Kina i 2019, men utvinning er fortsatt tillatt.

Fra kull til vann Regioner med mye kullkraft presser bort kryptogruvene mens de kjemper for å få kontroll over utslippene. Indre Mongolia vil stenge all utvinning innen utgangen av april. Regionen, som ikke når målet for energiforbruk, står for 8 prosent av datakraften som trengs for å drive den globale blokkjeden som holder orden på betalinger med bitcoin.

Denne garantien ligger innebygd i selve teknologien. Dette er kryptomining En diskusjon om hvorvidt norsk strøm bør brukes til kryptovalutaer forutsetter at folk vet hva det faktisk er snakk om. Nilsson forklarer at kryptomining i praksis er to ting: Verifisering av transaksjoner Lagre transaksjonene i en global hovedbok ledger - Det vil si at når jeg sender en Bitcoin-betaling på 100 kroner til deg så verifiserer først mineren at jeg virkelig eier 100 kroner i Bitcoin, og så at du har fått de 100 kronene overført til din Bitcoin-lommebok, sier Nilsson.

Mineren får betalt for sitt arbeid i to ulike steg: Dels i en lav transaksjonsavgift på alle transaksjoner som han behandler, og dels i en "miner award", sier Nilsson. Denne "miner award" er nå på 12,5 Bitcoin, og det er en pengesum som genereres av systemet som en del av mekanismen for å skape insentiver for å stille datakraft til disposisjon for blockchain-nettet slik at det blir driftet.

Etter det blir det ikke flere, og det beregnes at det vil skje i år 2040.

BITCOIN STRØM Relaterte emner

Humaniora 8 ting å vite om bitcoin Bitcoin har blitt kalt alt fra en teknologirevolusjon på linje med oppfinnelsen av hjulet, til et hjelpemiddel for kriminelle. Hva er det egentlig? Her er en del ting det er greit å vite om bitcoin. Av Pernille Feilberg - Publisert 29. Bitcoin er en form for digitale penger, også kalt kryptovaluta. Bitcoin er utviklet for å kunne fungere som sikker betaling mellom enkeltpersoner, uten at man trenger å involvere banker eller andre mellomledd. På kort tid har bitcoin blitt en populær måte å lagre verdier, betale og investere på.

Bitcoin Strøm
BITCOIN STRØM Kommentarer:
Forfatter om Bitcoin strøm
Nikolaisen fra Drammen
jeg liker studere dokumenter uetisk. Anmeldelse min andre innlegg. jeg er tent på Feldhockey.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net