Creutzfeldt Jakobs Sykdom

  1. Mer om
Creutzfeldt Jakobs Sykdom

Creutzfeldt Jakobs Sykdom JernkleddHva er Creutzfeldt Jakobs sykdom? Dette er en sykdom som skyldes overføring av prioner. Prioner er små proteiner som ikke har selvstendig liv, men som er Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS) er den vanligst forekommende formen av humane spongiforme encefalopatier (prionsykdommer Creutzfeldt-Jakobs sykdom er en sjelden form for presenil demens med en hyppighet på cirka ett tilfelle per én million mennesker Creutzfeldt-Jakobs sykdom (Creutzfeldt-Jakob disease, forkortet CJD) er en sjelden degenerativ nervesykdom som rammer færre enn en av en million mennesker Creutzfeldt-Jakobs sykdom er en dødelig hjernesykdom som rammer 5-10 mennesker i Norge hvert år, som regel mennesker over 60 år

Skriv ut Kugalskap kalles også bovin spongiform encefalopati BSE. Viktig er det også at man vet at disse medisinene passerer blod-hjerne-barrieren og når frem til de syke hjernecellene. Det er et problem med andre medisiner som har vært forsøkt i cellekulturer.

Vil dø av sjelden hjernesykdom

De lovende resultatene er publisert i siste utgave av det velrenomerte tidsskriftet fra det amerikanske vitenskapsakademi, Proceedings of the National Academy of Sciences. Creutzfeldt-Jakobs sykdom: Creutzfeldt-Jakobs sykdom er en sjelden og meget alvorlig hjernesykdom som medfører svinn av hjernevev.

Alier Marrero til Global News i Canada. Beinmelet var ikke tilstrekkelig varmebehandlet og førte med seg prioner. Mange personer som hadde fått i seg slikt kjøtt, utviklet en tilstand som var lik Creutzfeldt-Jacobs sykdom. Et av problemene med prionsykdommer er at inkubasjonstiden er usedvanlig lang.

Eksklusjonskriterier

Det kan ta flere år fra et dyr blir smittet til sykdommen bryter ut, og det betyr at det er vanskelig å identifisere og følge smitten. Det finnes ingen medisin eller vaksine mot prionsykdommer. Den mest effektive måten å kontrollere spredningen på ser ut til å være nedslakting, slik det er gjort med rundt 2000 reinsdyr på Nordfjella. Det vil si at de nesten aldri smitter mellom ulike arter.

Derfor vurderer myndighetene det som trygt å la sauene fortsette å beite der. Men selv om artsbarrieren er stor, kan vi ikke utelukke at sykdommen kan smitte mellom arter, forklarer Ersdal.

Hun forteller at det tidligere er gjort noe begrenset forskning i USA som har vist at skrantesyke kan overføres til sau dersom smitten gis direkte i hjernen.

Det er ikke tidligere undersøkt om sauen også kan bli smittet via fordøyelseskanalen som er den naturlige smitteveien. Og så lurer vi på om de i så fall bare bærer dem med seg og skiller dem ut igjen uten selv å bli syke, eller om de også kan bli syke, forklarer Ersdal. Foto Camilla Wiik Gjerdrum Sauen som smittebærer Hvis sauen ikke selv blir syk, kan den likevel utgjøre en trussel for reinsdyr og andre hjortedyr gjennom å være smittebærer.

Kvinnen, som er fra Vennesla, fikk symptomene på sykdommen for en del uker siden.

Fagnytt fra NMT mars

Det ble ikke benyttet kontrollgruppe, men overlevelsestiden viste seg å være lenger for samtlige sju pasienter enn gjennomsnittet for ubehandlede pasienter 16 — 64 måneder mot 13 måneder 23. I tillegg overlevde to av pasientene med vCJD lenger enn det lengste som har vært rapportert hos ubehandlede pasienter med denne tilstanden 50 og 57 mot 39 måneder, og disse to var fremdeles i live når forsøket ble avsluttet.

Selv om det var en del komplikasjoner i forbindelse med plasseringen av kanylen, så man ingen nevneverdige bivirkninger av pentosanpolysulfat. På den kliniske siden så man en forverring av allmenntilstanden under behandlingen, selv om det lave antallet pasienter og upresise målemetoder gjorde det vanskelig å si hvor bra eller dårlig behandlingen virket.

Skade på cellenes energistasjon hos de med Creutzfeldt

Diskusjon Flere av studiene retter seg mot å svekke eller nøytralisere det naturlig forekommende prionproteinet PrPC, forstadiet til det sykdomsfremkallende PrPSc.

Mallucci og medarbeidere viste at mus uten PrPC ikke utviklet sykdom etter eksponering for scrapiesmitte 9.

Spørsmålet blir da om dette kan gjøres trygt og uten bivirkninger. Mens enkelte studier viste at mus uten PrPC er levedyktige og med tilnærmet normal funksjon 8, 24, rapporterte Criado og medarbeidere at musene uten PrPC hadde problemer med å lære romfølelse og hadde redusert kort- og langtidssynaptisk plastisitet i gyrus dentatus 25.

Dette tyder på at PrPC er nødvendig for normal hippocampusavhengig læring. Man fant ikke disse forandringene hos yngre mus født uten PrPC i alderen 25 dager — fire måneder 26, noe som kan støtte hypotesen om at PrPC er med på å beskytte nevronene mot oksidativt stress 27. På tross av potensielle alvorlige bieffekter kan man argumentere for behandlingsforsøk på mennesker, siden Creutzfeldt-Jakobs sykdom er en raskt dødelig sykdom.

Kugalskap påvist i Norge DN

Mange av medikamentene virker dårlig når behandlingen starter sent i sykdomsforløpet. Dermed kan det bli vanskelig å oppnå god effekt hos mennesker, ettersom pasientene først oppsøker medisinsk hjelp etter at de nevrologiske symptomene har debutert. Slik vil også forbedring av diagnostiske metoder kunne spille en viktig rolle for behandlingsresultatet.

Foreløpig er det kun hos dem med den arvelige varianten av Creutzfeldt-Jakobs sykdom, der man kan påvise en genetisk mutasjon, at man i teorien kan starte behandling før det har oppstått uttalt nevrologisk celledød.

Eksperimentell behandling på klinisk friske personer vil likevel være etisk vanskelig.

Forskrift om endring i forskrift om medisinsk utstyr

Siden menneskehjernen er såpass mye større enn musehjernen, er også tilstrekkelig distribusjon i vevet et problem som må løses. Tolking av resultatene fra kliniske forsøk med pasienter med Creutzfeldt-Jakobs sykdom kan også by på problemer, da overlevelsestiden ubehandlet i så stor grad varierer individuelt, fra få måneder til flere år.

Når man i tillegg har et tynt pasientgrunnlag, vil usikkerheten ved resultatene fort bli stor.

CREUTZFELDT JAKOBS SYKDOM Relaterte emner

Sammendrag Bakgrunn. Creutzfeldt-Jakobs sykdom er en sjelden, nevrologisk sykdom. Den gir alltid dødelig utgang, ofte i løpet av noen få måneder etter symptomdebut. Sykdommen ble aktualisert i 1990-årene, da det ble rapportert om mennesker som var smittet av mat fra storfe med kugalskap. Forskning de senere år har vist oppløftende resultater innen behandling av sykdommen. Vi gir her en oversikt over de mest lovende funnene.

Creutzfeldt Jakobs Sykdom
CREUTZFELDT JAKOBS SYKDOM Kommentarer:
Redaktør på Creutzfeldt jakobs sykdom
Grønvold fra Namsos
jeg liker rapporterer norske nyheter overmodig. Siste nytt: min andre nyheter. jeg liker Boli Khela.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net