Brreg Saksbehandlingstid

  1. Mer om
Brreg Saksbehandlingstid

Brreg Saksbehandlingstid BetydningVi har for tiden lengre saksbehandlingstid enn normalt på de fleste av registrene våre. Bruk nedtrekksmenyen under for å se hvilken dato vi har kommet til i Vi kan ikkje seie eksakt når saka di vil vere ferdigbehandla, fordi det er avhengig av saksmengda. Vi har for tida lengre Brønnøysundregistrene está en Facebook. Para conectar con Brønnøysundregistrene, únete a Facebook hoy mismo Aksjeselskap: 13 arbeidsdager · Enkeltpersonforetak: 10 arbeidsdager · Lag og foreninger: 13 arbeidsdager · Øvrige organisasjonsformer Her kan du registrere nye virksomheter, eller endre registrerte opplysninger. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke

Ved elektronisk melding må man være oppmerksom på at meldingen ikke er "mottatt" hos Foretaksregisteret før alle aktuelle personer har signert i Altinn. Som hovedregel må bare meldinger om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling signeres av daglig leder eller en person i styret, men hvis en fører opp flere for signering av meldingen, må alle signere for at meldingen skal bli sendt inn.

Forsinkelsesgebyrer kan få dramatiske følger

Meldinger på papir Dersom man benytter papirskjema til å melde inn beslutning av fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling, bør dette være mottatt av Foretaksregisteret innen 1. Regnskapet leveres elektronisk via Altinn. Overordnet leder er allikevel ikke en av stifterne for underorganisasjonen og skal ikke signere som dette. Bankene fryser kontoer der det er strid om eierskap.

En organisasjon er som et tre. Dersom man sager av en grein, mister den kontakten med rota. Statistikk basert på tusenvis av selskaper Vi har statistikk fra hvert av de tusenvis av selskapene vi hvert år hjelper å starte. Dette betyr at vi med stor presisjon kan anslå hvor lang tid det faktisk tar fra prosessen starter til selskapet har organisasjonsnummer.

Spørsmål om tinglysing ooyyo.dk

Basert på tusenvis av registrerte selskaper vet vi at det vanligvis tar mellom 10 og 23 dager å stiftelse selskapet, opprette bankkonto, betale inn aksjekapitalen og få aksjekapitalbekreftelse. Altså; fra man starter prosessen med å etablere selskapet, tar det vanligvis 10-23 dager før vi kan starte prosessen med å registrere selskapet i Brønnøysundregistrene.

Så hvor lang tid tar det egentlig å få org. I eksempelet over så vi at Brønnøysundregistrene har 12 arbeidsdagers saksbehandlingstid fra aksjekapitalen er bekreftet av banken til registrering har funnet sted.

Basert på vår statistikk at det tar 10-23 dager median og gjennomsnitt å få aksjekapitalbekreftelse, pluss 12 arbeidsdager hos Brønnøysundregistrene blir svaret som følger: 26-39 dager? Personer som har en slik rolle vil kunne gå inn og signere på meldingen selv, eller delegere denne retten videre til andre. I Altinn vil det være slik at det er mulig å delegere administratorrettigheten videre.

Det betyr at dersom for eksempel administrerende direktør i et stort selskap delegerer administratorrettighetene videre til sin administrasjonssjef så vil denne kunne delegere den videre.

Registrere foretaket i mva

Administrerende direktør vil likevel alltid ha full oversikt over hvem som har fått tildelt rettigheter i Altinn og kan når som helst gå inn og fjerne disse, hvis for eksempel administrasjonssjefen har gått utenfor en avtale dem imellom om at retten ikke skulle kunne delegeres videre. Dersom en kun har delegert rettigheten til å signere på meldingen videre til andre, vil denne ikke kunne delegeres videre.

Etter en slik ordning vil selskapet kunne delegere til den eller de personene som vanligvis sender inn meldinger på vegne av selskapet å skrive under. Det vil ofte være revisor eller regnskapsfører eller andre som har sekretærlignende oppgaver.

Løsningen er med andre ord meget fleksibel. Side 8 9 Løsningen medfører at den kontrollen Enhetsregisteret og Foretaksregisteret gjør med hvem som har skrevet under på meldingen kan gjennomføres maskinelt. En slik ordning gjør at daglig leder mv. Dette er imidlertid en engangsoppgave som uansett tar mindre tid enn dagens signaturregler. I likhet med Brønnøysundregistrene vurderer Nærings- og handelsdepartementet denne løsningen både som mest fleksibel og best for de ulike registreringsenhetene.

Etter vår vurdering er det også denne løsningen som er best egnet til å øke den elektroniske meldingsinnkomsten til ønsket nivå. Departementet foreslår bare å endre underskriftskravene for elektroniske meldinger, altså tilsvarende dagens unntaksbestemmelse.

Hensikten med forslaget er nettopp at så mange som mulig av brukerne skal gå over til elektronisk innsending i løpet av få år. Nytten av å forenkle underskriftsreglene for meldinger på papir vil dermed være mindre.

Ved å forenkle elektronisk innsending, vil elektronisk melding både være billigere og enklere enn de papirbaserte. Departementet håper dermed at den elektroniske meldingsinnkomsten vil stige til 95 prosent innen Etter departementets syn vil det være fornuftig og gi et mer brukervennlig og tilgjengelig lovverk å innføre en lovhjemmel med adgang til å gi forskrifter.

Ved behov vil departementet kunne foreslå endringer i forskriften som vil bli sendt på høring etter vanlig regler. Nærings- og handelsdepartementet foreslår at dagens lovhjemmel i enhetsregisterloven og foretaksregisterloven, der departementet gis fullmakt til i forskrift å gjøre unntak fra underskriftskravene ved elektronisk innsending, utvides til å gjelde alle typer meldinger. I forskriften foreslår vi at forenklede underskriftskrav skal gjelde alle typer elektroniske meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og nærmere regulere hvem som kan underskrive meldingene.

Når det gjelder utvidelse av adgangen til å gjøre unntak fra underskriftskravene foreslo Brønnøysundregistrene bare endringer i regelverket for elektronisk innsendelse. Dersom enheten inngir felles melding til Enhetsregisteret og et tilknyttet register, vil imidlertid kravet til erklæring etter enhetsregisterloven også være oppfylt dersom meldingen er underskrevet i henhold til de krav som gjelder for det tilknyttede registeret.

Dette innebærer at hele styret eller signaturberettiget i for eksempel en forening kan underskrive en melding som skal både til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, men ikke en melding som bare skal til Enhetsregisteret. For å få Side 9 10 bedre harmoni med selskapsrettens regler, foreslår departementet at både styret og signaturberettiget gis anledning til å skrive under på meldinger til Enhetsregisteret. Det foreslås derfor at enhetsregisterloven 8 første ledd utvides til å omfatte erklæringer fra styret og signaturberettiget.

Etter departementets syn er det her nødvendig å endre reglene både for elektroniske meldinger og meldinger som sendes på papir. For hver enkelt virksomhet betyr elektronisk innsending store besparelser både i tidsog pengebruk. Hver papirbasert melding er beregnet å ta ca. Dermed vil virksomheten spare ca. Samlet innkomst av meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret ligger på ca meldinger i året, hvorav 36 prosent per i dag leveres elektronisk til Foretaksregisteret og 45 prosent til Enhetsregisteret.

Med en økning til ønsket nivå 95 pst av 90 pst av meldingene vil antallet meldinger som leveres elektronisk øke med omtrent meldinger og innsparingene for næringslivet vil dermed kunne bli betraktelige.

Økt meldingsinnkomst vil også gi mer effektiv saksbehandling ved Brønnøysundregistrene. Gevinstrealiseringsberegninger 3 viser at de potensielle besparelsene ved Enhetsregisteret og Foretaksregisteret til sammen utgjør ca. Konkrete tidsstudier i saksbehandlingen av effektene av økt bruk av elektronisk versjon av Samordnet registermelding.

Side 10 11 I forskrift 9. Denne advarselen kan du ignorere. For de fleste foretak er nå prosessen ferdig og du fakturerer som normalt framover med mva. Ofte stilte spørsmål Hvem skal mva-registreres? I utgangspunktet skal alle foretak registreres i Merverdiavgiftsregisteret når salget når kr 50 000 i løpet av de siste 12 månedene.

Salg av noen typer varer og tjenester er ikke med i beregningen og er alltid unntatt mva-plikt. Eksempel på dette er helsetjenester, undervisningstjenester, kunst og kultur, og salg av eiendom. Hvor sender jeg søknaden? Søknaden leveres gjennom Skatteetatens tjeneste Registrere i Merverdiavgiftsregisteret. Når begynner jeg å fakturere med mva?

BRREG SAKSBEHANDLINGSTID Relaterte emner

Tidvis lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene! Tidvis lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene Høyt saksvolum har gitt tidvis lange saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene denne høsten. Være ute i god tid med meldinger som skal registreres før årsskiftet. Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene har i høst tidvis vært lengre enn normalt. Med økt volum ser de hele tiden etter muligheter for forenkling av saksbehandlingen for å sikre en effektiv drift. Samtidig har de nå erkjent at de har gjennomført de forenklingene som det er mulig å gjennomføre i dagens saksbehandlingssystem og med dagens regelverk. Innenfor gjeldende budsjettrammer er det iverksatt ulike ekstraordinære tiltak, så som bruk av overtid og inntak av flere midlertidige ansatte.

BRREG SAKSBEHANDLINGSTID Kommentarer:
Forfatter om Brreg saksbehandlingstid
Blom fra Arendal
Se min andre nyheter. Jeg trives Buchbinderei. Jeg nyter rapporterer norske nyheter punktlig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net