Lov Om Vaktvirksomhet

  1. Mer om
Lov Om Vaktvirksomhet

Lov Om Vaktvirksomhet SkjebneLoven gjelder ervervsmessig vaktvirksomhet og egenvakthold som drives av private eller forvaltningsorgan. Med forvaltningsorgan forstås i loven her ethvert Lov om vaktvirksomhet av 5. januar 2001 er en norsk lov som regulerer juridiske forhold vedrørende vaktvirksomhet med hjemmel i lov 5. 1 om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven) § 19. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr Vakttjenester er regulert av vaktvirksomhetsloven. Politiet minner om at det er kun godkjente vaktselskap som kan drive vakttjenester Loven gjelder vaktvirksomhet mot betaling og egenvakthold som er vakttjenester av egen privat, statlig eller kommunal eiendom, deriblant vakthold av egne

vaktselskap Store norske leksikon

Han har inntrykk av at bransjen er godt forberedt på loven som blir innført 1. Han er begeistret for at loven endelig kommer. Dette gjør det mye bedre og mye tryggere for kundene og gjestene. Dette er manglende respekt for det lovarbeidet som tidligere er lagt til grunn, manglende respekt for det arbeidet som er lagt ned så langt.

Vekter (heltid/deltid)

Ikke minst manglende respekt for en bransje som har jobbet hele høsten med å være klar for de varslede endringene. Og dette kun for det som kan se ut til å være bekymring for noe høyere pris på en halv liter øl.

Har du lest dette? Tilbud panelovn

Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer vekterne i Norge og den tegnet den første tariffavtalen i 1932. Siden midten av 70-tallet har en av forbundets viktige saker vært å jobbe for en regulering av bransjen. Jeg har samtidig funnet ut, at det finnes flere brannvesen som er rammet av loven, men som til nå ikke har mottatt noe krav om godkjennelse fra lokalt politikammer.

Den ferske loven har derfor til nå ikke samme virkning og fokus i politidistriktene. Et konsertsted kan derfor ikke ha egne ansatte ordensvakter selv om de har vekterutdanning og ordensvaktkurs med mindre de danner sitt eget godkjente vaktselskap.

Norsk Rockforbund mener Norsk Rockforbund mener det er bra med en bedre kontroll på vaktvirksomhetsbransjen, men samtidig kan det få store konsekvenser hvis et sted må leie inn alle vakter i stedet for å ha egne ansatte da det antas å være svært mye dyrere, spesielt for de stedene for eksempel studenthus som opererer med frivillige medarbeidere med ordensvaktkurs. Mange steder har også svært gode erfaringer med egne vakter som kjenner stedets besøkende godt og at dette i seg selv har en dempende effekt på potensielle bråkmakere.

Loven er laget som følge av bransjens ønske om like rammevilkår og samfunnets ønske om å regulere bransjen slik at useriøse selskap lukes ut.

Last ned også: We love the 2000s

Loven regulerer en rekke områder, blant annet bruk av uniformer. Selve lovteksten er svært kort og gir rom for tolkning. Det er derfor utgitt en forskrift som mer detaljert beskriver de ulike tolkningene.

Lov om vaktvirksomhet

I § 28 i forskriften står det: Uniformen skal være tilpasset tjenesten som utføres og være tydelig merket med virksomhetens navn. Med mer enn 2000 avdelingskontorer og vel 370 000 medarbeidere utgjør vi en forskjell hver dag, året rundt. Med våre tre ledestjerner ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet har Securitas beskyttet liv og eiendom, sikret hjem, arbeidsplasser og samfunn siden 1929. Din vekterkarriere starter med nasjonal grunnutdanning for vektere, og vi har gleden av å tilby deg skoleplass hos oss.

Av de som ble uteksaminert fra Avarn Security Nokasskolen i 2018 er nå mer enn 8 av 10 i fast arbeid som vektere, de aller fleste i Avarn Security.

LOV OM VAKTVIRKSOMHET Relaterte emner

Send søknaden Send søknaden i posten til politidistriktet der virksomheten drives. Betal gebyret for behandling av søknaden Du får en faktura fra politidistriktet som behandler søknaden din, med et behandlingsgebyr. Søknaden blir ikke behandlet før gebyret er betalt. Vi betaler ikke gebyret tilbake selv om søknaden skulle bli avslått. Oversikt over gebyrer.

Lov Om Vaktvirksomhet
LOV OM VAKTVIRKSOMHET Kommentarer:
Forfatter på Lov om vaktvirksomhet
Khan fra Moss
jeg liker dele interessante nyheter spottende. Les gjerne min andre innlegg. Jeg er sterkt påvirket av Lelo Burti.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net