Multimodalitet Og Multimodale Tekster

  1. Mer om
Multimodalitet Og Multimodale Tekster

Multimodalitet Og Multimodale Tekster MotEn multimodal tekst er altså en tekst som skaper mening gjennom å kombin- ere ulike modaliteter. En slik definisjon gir inntrykk av at en modalitet er en Multimodalitet og multimodale tekster AF ANNE LØVLAND, FØRSTEAMANUENSIS OG DR. VED UNIVERSITETET I AGDER Multimodale tekster er vår tids Hvordan jobbe med multimodale tekster. Første forsøk med multimodal tekstskaping. Å dekonstruere multimodale tekster marts 2010 Multimodalitet og multimodale tekster AF ANNE LØVLAND, FØRSTEAMANUENSIS OG DR. VED UNIVERSITETET I AGDER Multimodale meningsbærende innenfor en gitt kontekst, eksempelvis en sammensatt tekst. Multimodalt samspill er måten ulike uttrykksmåter eller modaliteter i en

Sammensatte tekster i flere sjangre[ rediger rediger kilde ] Du finner eksempler på sammensatte tekster i stort sett alle sjangre. I kategorien sakprosa kan vi nevne lærebøker, reklamer, bruksanvisninger og informasjonsfilmer.

Av dette lille grepet som sa noe om menneskelighet, skjørhet, ubalanse, skjebne jeg vet ikke hva.

Det ordløse og ubeskrivelige lå skjelvende tilstede i de fingrene. Jeg har oppdaget tre nye ord! Tre ord som helt sikkert er gammelt nytt for noen, men som jeg nå er skikkelig glad for å ha funnet. Ordene er: multimodalitet, redundans og affordans!

Sammensatte tekster

Og det er enklere enn det høres ut! Eksamen i faget er digital og teknisk sett åpner den for en rik multimodal praksis. Analysen i artikkelen viser at eksamenstekstene elevene leser er nøye designede multimodale tekster, med rikelig bruk av visuelle aspekter ved skrift, og med bilder som bidrar til komplekse, helhetlige, sammensatte tekster.

Å kommunisere med andre er en dynamisk prosess, den innebærer en kontinuerlig tolking av tegn under skiftende kontekster.

For å rette oppmerksomheten mot tegnenes flertydighet introduserte semiotikerne Gunther Kress og Theo van Leeuwen 1996 betegnelsen multimodalitet. Skriftens fysikk Skrift har ikke utelukkende verbale eller lingvistiske egenskaper, den må skrives med noe og på noe. En innbundet bok med fargetrykk på glanset papir signaliserer andre kvaliteter enn et kopiert og sammenstiftet A4-hefte.

I tillegg er det visuelle ved skriften i seg selv en semiotisk ressurs, som bokstavenes form, størrelse og farge. Håndskrift gir andre assosiasjoner enn skrivemaskinbokstaver. Frakturskriften var den brede og folkelige trykktypen, antikva var knyttet til vitenskap og borgerskap Rem 2008:166. Den folkelige Bjørnstjerne Bjørnson trykket sine bondefortellinger i fraktur helt frem til 1881.

Aristokraten Alexander L. Kielland fikk satt alle sine bøker i antikva, det ga dem større verdighet.

Multimodalitet i skolen

Fraktur preget mange norske trykksaker inntil første verdenskrig, og fortsatt bruker mange aviser fraktur som logo i avishodet. Typografi som ideologi Typografi er estetikk, men også ideologi. Men i 1941 innførte nazistene plutselig antikva. Begrunnelsen for omleggingen var at fraktur var jødebokstaver, jødene hadde infiltrert trykkeriene helt siden boktrykkerkunsten ble oppfunnet.

Den virkelige årsaken var en annen: Tysk propaganda skulle nå frem også i land der man ikke kunne lese gotisk Johannessen 2008. Skriftens synlighet I trykte tekster inngår gjerne illustrasjoner og andre grafiske elementer, og de verbale og visuelle modalitetene danner til sammen et komplekst semiotisk system. Den svenske bildebokforskeren Kristin Hallberg 1982:163-168 kaller syntesen av skriftens og bildets uttrykk for ikonotekst. Informasjonskopling Ulike former for relasjoner mellom modaliteter se mer om dette senere 15 Hva kan vi si om rytme og komposisjon her?

Anne Løvland: Mu

Bjerke Sprinterne N. Grieg Ord over grind H. The modes and media of contemporary Communication. Disse modellene og prinsippene skal spres til norske lærere gjennom egne moduler for kompetanseutvikling som skal publiseres på Utdanningsdirektoratets sider.

Til sammen skal det utvikle gode eksempler på vurderingspraksis ved multimodale tekster. Underveis i dette arbeidet inviterer vi til dialog og ikke minst ønsker vi bidrag fra særlig ungdomsskolelærere som arbeider i klasserom der hver elev har sin egen digitale enhet.

Vi lurer særlig på to ting. Hvordan preger ideer og prinsipper i fagfornyelsen din planlegging og undervisning?

Modaliteter, literacy, læring og sjangre : PfDKMOOC_Norsk

Og hvordan gir du tilbakemelding og underveisvurdering ved bruk av digital teknologi? MuLVu-prosjektet vil gi svar på disse spørsmålene basert på forskningen ved utvalgte skoler i Bærum kommune, men er gjerne i dialog med skoleledere og lærere i resten av landet som også bruker PC og Chromebook. Om forfatterne Øystein Gilje er professor i pedagogikk og faglig leder for FIKS, UiO sin enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen.

Han har de siste femten årene forsket på elevenes læringsarbeid med digital teknologi. Hun har jobbet med skoleutvikling og digitalisering i 19 år.

De siste tre årene har hun arbeidet med Digital skolehverdag og med fagfornyelsen i Bærum-skolen. Stubdal har en master i kunnskapsledelse og hovedfag i statsvitenskap. NOTER 1 Vi bruker begrepet en-til-en-klasserommet for å beskrive klasserom der alle elever har sin egen digitale enhet.

Sosialsemiotikk, SFL og multimodalitet

Begrepet er en oversettelse av det engelske begrepet one-to-one computing som er innarbeidet internasjonalt. Denne artikkelen gir en god oversikt for å forstå ulike type apper og hvilke funksjoner de kan ha i undervisningen. En god innføring finnes i boken Effektiv planlegging og undervisning Fagbokforlaget.

MULTIMODALITET OG MULTIMODALE TEKSTER Relaterte emner

Først skal jeg presentere forskningsartikkelen. Dette gjøres ved å introdusere artikkelen, forskningsspørsmålet og problemstillingen som ligger til grunn for den og hvordan forskningen gikk for seg. Deretter ser jeg på empirien og innsamling av data, resultatet av forskningen og hovedpoengene i artikkelen. Etter det drøfter jeg artikkelens resultater og hovedpoenger ut i fra fagets pensumlitteratur, utforsker hvordan artikkelen er relevant og setter artikkelen i en sammenheng med emnet Norsk som literacy. Om artikkelen Literacy through Photography Artikkelen Literacy through Photography: Multimodal and Visual Literacy in a Third Grade Classroom tar utgangspunkt i forskningsspørsmålet om hvordan «literacy through photogaphy» LTP kan påvirke barns lese- og skriveferdigheter. Når barn lærer om fotografi, lærer de å ta bevisste valg om ting som perspektiv, lys, vinkel osv. Når de etter opplæringen i fotografi skal ta bilder selv, må elevene tenke ut hvilken historie de vil fortelle, og hvilke valg de kan ta for å kommunisere budskapet sitt på en best mulig måte.

MULTIMODALITET OG MULTIMODALE TEKSTER Kommentarer:
Forfatter på Multimodalitet og multimodale tekster
Aamodt fra Sandnes
Bla gjennom min andre innlegg. Jeg trives Keepie Uppie. jeg elsker dele interessante nyheter modig.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net