Stiftelse Av Aksjeselskap Uten Revisor

  1. Mer om
Stiftelse Av Aksjeselskap Uten Revisor

Stiftelse Av Aksjeselskap Uten Revisor På grunn avVed tingsinnskudd må revisor bekrefte verdien av tingsinnskuddet. Stift aksjeselskap (skjema Stiftelse av aksjeselskap Enkelte aksjeselskap kan velge at de ikke skal ha revisor. i forbindelse med stiftelsen være mindre enn 23 millioner kroner Slik starter du aksjeselskap uten revisor bankkonto for det nye selskapet «under stiftelse» og setter inn aksjekapital, som er på minimum NOK Dette trenger du for å starte selskap · Navn på selskapet. Det må bestemmes hva selskapet skal hete og hvem som skal stifte det Det er ulike dokumenter og skjemaer man må fylle ut og signere, Altinn-skjemaet virker omfattende og ikke minst må man opprette en bedriftskonto uten å ha et

Aksjeselskapene er regulert i aksjeloven. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet.

I 2020 var det registrert drøyt 340 000 aksjeselskaper i Norge. Stiftelse Til beskyttelse av så vel allmennheten som selskapets kreditorer og de enkelte aksjonærer er det i aksjeloven gitt detaljerte forskrifter om stiftelse av aksjeselskap.

Hva er revisjonsplikt?

Stiftelsen foregår ved at stifterne oppretter et stiftelsesdokument som blant annet skal inneholde selskapets vedtekter, navn og adresse, antall aksjer som skal tegnes, opplysninger om hvor mye som skal betales for hver aksje, styrets medlemmer og hvem som skal være selskapets revisor. Dersom aksjeinnskuddet skal kunne innbetales i andre eiendeler enn penger, må dette være bestemt i stiftelsesdokumentet.

Da kalles det tingsinnskudd. Når stiftelsesdokumentet er undertegnet, og aksjeinnskuddet er innbetalt fullt ut til selskapet, skal selskapet meldes til Foretaksregisteret.

Det er først fra registreringen selskapet kan opptre overfor tredjemann som et særskilt rettssubjekt og selv erverve rettigheter. Aksjekapitalen Selskapets aksjekapital kan ikke være mindre enn 30 000 kroner. Aksjekapitalen fordeles på én eller flere aksjer, som skal lyde på like store beløp. Dette beløpet kalles pålydende verdi. Etter stiftelsen kan aksjekapitalen forhøyes etter nærmere regler i aksjeloven. Utdeling fra selskapet kan bare skje etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, fusjon eller fisjon av selskaper, og tilbakebetaling etter oppløsning Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdeling har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter Aksjeloven §§ 3-2 og 3-3.

Aksjeselskaper i Norge er regulert i en egen lov, aksjeloven. De største selskapene, såkalte allmennaksjeselskaper ASA, reguleres av allmennaksjeloven Vi bistår klienter over hele landet. Share on linkedin Share on twitter Share on email Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Nærmere informasjon om å stifte AS og utfylling av dokumentsettet følger med dokumentsettet ved nedlastning.

Revisjonspliktige Hva er revisjonsplikt? Frist for levering er senest 31. Er selskapet stiftet 1. Et AS er ikke pålagt å ha regnskapsfører. Etter aksjeloven § 6-12 plikter styret å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, og §§ 3-4 og 3-5 stiller krav til selskapets egenkapital og til styrets handleplikt dersom egenkapitalen blir for lav.

Brudd på disse pliktene kan utløse styreansvar. Disse pengene kan du bruke til å betale stiftelsesgebyret og andre utgifter. Bør jeg starte et enkeltpersonforetak eller stifte aksjeselskap?

Dersom foretaket ditt er en ekstrainntekt på toppen av en vanlig lønn, eller dersom du ikke helt vet om dette foretaket er noe du vil satse skikkelig på, så fungerer enkeltpersonforetak veldig bra. Men dersom du er avhengig av pengene du får inn gjennom foretaket ditt, hvis det er denne inntekten du skal leve av, da mener vi at du bør vurdere å stifte et AS.

Dersom du urer på fordeler og ulemper ved enkeltpersonforetak, så har vi et eget innlegg om det her. Hva er åpningsbalanse i et aksjeselskap? Nyetablerte aksjeselskap må legge inn det som heter en inngående balanse i regnskapet — også kalt åpningsbalanse for aksjeselskap. Den inngående balansen er startsummen i selskapet ved etablering.

Dersom du starter med 30 000 i aksjekapital, er dette åpningsbalanse i et aksjeselskap ditt.

Fravalg av revisjon Brønnøysundregistrene

Vi anbefaler å legge inn åpningsbalanse så raskt som mulig, men det må ikke gjøres før du skal levere næringsoppgaven og årsregnskapet. Vi har en egen hjelpeartikkel om inngående balanse for AS, og når du skal legge den inn, klikker du deg gjennom en enkel veiviser.

Hva er et holdingselskap? Et holdingselskap er et aksjeselskap som andre aksjeselskaper — med den forskjell at de er uten vanlig drift. Hovedforskjellen mellom holdingselskap og andre aksjeselskap, er altså at et holdingselskap ikke selger varer eller tjenester selv, men eier andre selskap som vanligvis gjør det.

Hvis holdingselskapet eier over halvparten av et annet aksjeselskap, er det andre selskapet i de fleste tilfeller et datterselskap, og holdingselskapet et morselskap.

Aksjeloven forenkles

De to selskapene er til sammen et konsern. For små selskap betyr ikke det så mye i praksis, men husk at selskapene er separate fra hverandre, med egne regnskap og vanligvis også egne bankkontoer. Vi har en egen hjelpeartikkel om holdingselskap her.

Hva er tinginnskudd? Tinginnskudd er måte å stille med aksjekapital på. Minstekravet til aksjekapital i et AS er 30 000 kr. Det er mulig å stille med aksjekapital i form av eiendeler med en verdi av 30 000 kr, og det er dette som kalles tingsinnskudd.

STIFTELSE AV AKSJESELSKAP UTEN REVISOR Relaterte emner

Eksterne lenker Artikkelstart Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Deltakerne, det vil si aksjonærene, har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjeselskapene er regulert i aksjeloven. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet. I 2020 var det registrert drøyt 340 000 aksjeselskaper i Norge. Stiftelse Til beskyttelse av så vel allmennheten som selskapets kreditorer og de enkelte aksjonærer er det i aksjeloven gitt detaljerte forskrifter om stiftelse av aksjeselskap. Stiftelsen foregår ved at stifterne oppretter et stiftelsesdokument som blant annet skal inneholde selskapets vedtekter, navn og adresse, antall aksjer som skal tegnes, opplysninger om hvor mye som skal betales for hver aksje, styrets medlemmer og hvem som skal være selskapets revisor.

STIFTELSE AV AKSJESELSKAP UTEN REVISOR Kommentarer:
Redaktør på Stiftelse av aksjeselskap uten revisor
Einarsen fra Moss
Les gjerne min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Ki-o-rahi. Jeg har lyst utforske norske bøker som regel.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net