Strex Nominside

  1. Mer om

Strex Nominside sertifisertStår det Strex på mobilfakturaen din? Her kan du logge inn på Min Side og finn ut hva som har blitt trukket av hvem Betal hverdagskjøpene dine via mobilregningen. Med våre Strex mobilbetaling kan du kan betale alt fra kinobilletter til parkering Strex er en superenkel løsning for rask og sikker betaling via mobilregningen. Du trenger kun mobiltelefonen - ingen bank eller kort, bare mobilen Du finner også navnet på leverandøren av tjenesten på fakturaen din. Les mer om Strex og mobilbetaling Strex betaling er en fellesbetegnelse for tjenester eller varer som du bestiller og betaler for via SMS

Med Strex trenger du ikke lenger dele dette med utsalgsstedet. Via Min Side på strex. Registreringen er enkel og rask, og gir ekstra sikkerhet for deg som betaler. Strex gjør det trygt og enkelt å betale for produkter og tjenester med mobiltelefonen — og fungerer uavhengig av type telefon, operatør og abonnement.

Innholdstjenester

Strex er et reelt alternativ til bank og kredittkort, og har e-pengekonsesjon fra Finansdepartementet.. Du kan benytte Strex til stort sett alle tjenester som kan betales med mobilen, f. Hvor kan jeg bruke Strex? Har du betalt parkering, kjøpt en bussbillett eller kinobillett?

Inatur tar forbehold om at personopplysninger knyttet til søknadsprosesser på inatur. I tillegg kan du angi dine interesser for å motta relevant informasjon om de angitte produktgrupper fra oss. Ved å angi dine interesser på din profil, samtykker du samtidig til at Inatur Norge AS kan sende deg informasjon basert på «mine interesser». Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykke om å sende deg informasjon basert på «Mine interesser» ved å fjerne avhukingen av disse på din profil.

Behandlingsgrunnlag for behandling av «Mine interesser» er brukers samtykke, jmf personopplysningsloven §1, jf EUs personvernforordning artikkel 6. Registrering av selger og selgers kontaktperson Formålet med behandlingen er å innhente informasjon nødvendig for å oppfylle vårt avtaleforhold med selger.

Som selger ber vi deg registrere navn på din selgerprofil. Du må også signere vår avtale for bruk av nettstedet elektronisk ved registrering.

Naviger i hjemmesiden

Avtalen trer først i kraft ved publisering av en salgsside. Selgerprofil må da kompletteres med nødvendig informasjon for utbetaling av oppgjør, samt kontaktinformasjon.

Som selger av overnatting må du som privatperson oppgi ditt fødselsnummer og registrert bostedsadresse. Dette i henhold til krav om innberetning av inntekter for overnatting jmf skatteforvaltningslovens § 7-5 åttende og niende ledd.

Selger kan også velge å legge inn navn og kontaktinformasjon til kontaktperson. Det må dermed være opplagt at en mobiltelefon ikke er et betalingsinstrument som sådan, jf.

I motsatt tilfelle måtte mobiloperatører eller mobilprodusenter inngå rammeavtale etter finansavtaleloven ved salg av mobiltelefon.

Dette er opplagt galt, og ville for øvrig kunne være i strid med regelverket om produktpakker, jf. Spørsmålet er «når på veien» en mobiltelefon oppfyller vilkårene i fil. Spørsmålet er nærmere bestemt når i tid det for tjenesten kan sies å foreligge et «sett av prosedyrer som er avtalt mellom kunden og institusjonen, og som kunden benytter for å iverksette en betalingsordre».

Strex viser til at tjenesten skiller seg fra andre typer mobile betalingstjenester ved at den baseres på SMS. Tjenesten er dermed tilgjengelig for alle som har en mobiltelefon med norsk abonnement. Strex leverer ikke mobiltelefoner eller abonnement til mobiltelefoner, og foretar ingen «utstedelse» i noen slik sammenheng. Strex er eiet av og har samarbeidsavtale med Telenor, TeliaSonera Netcom og Tele2 om utveksling av informasjon ved bruk av tjenesten.

Du vil kanskje like: Minecraft modern house

Fra et rettslig ståsted synes det ikke å skille seg fra situasjonen for bankkort: Frem til det er inngått en avtale med den aktuelle banken utstederen, vil et bankkort i seg selv neppe kunne anses som et betalingsinstrument.

Det vil være et plastkort man ikke kan benytte til å foreta betalinger. Først etter at kortet er «aktivert» med de aktuelle sikkerhetsprosedyrer gjort i avtalen mv. Uavhengig av hvordan rammeavtalen inngås og endog ved en enkeltstående betalingstransaksjon, vil Strex være bundet av og brukere av tjenesten omfattet av ufravikelige bestemmelser om forbrukervern i finansavtaleloven.

Dersom en rammeavtale må inngås før tjenesten kan brukes i det hele tatt, så må det skje en forutgående, separat transaksjon mellom Strex og kunden, enten initiert av kunden eller Strex.

Last ned også: Liseberg hund

Den alminnelige kunde ønsker å betale for parkering eller annen tilsvarende vare eller tjeneste, ikke å «jump through hoops» for å gjøre dette. Dette er også bakgrunnen for nettbutikker legger store ressurser i å gjøre netthandel så enkel som mulig ved «t-click shopping» og mer strømlinjeformede betalingsordninger.

Videre ville en løsning som beskrevet foran også medføre en stor konkurranseulempe for Strex. Definisjonen av «betalingsinstrument» må tolkes i lys av sentrale formålsbestemmelser, herunder hensynet til teknologinøytralitet. Det vises i denne sammenheng til rapporten «Markedet for innovative, digitale betalingsløsninger utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

På side 32 uttales følgende om etableringshindre for nye betalingstjenester: «Butikkenes nytte av å akseptere et betalingsmiddel er avhengig av antallet forbrukere som bruker det. Nytten for forbrukeren er avhengig av antallet butikker som aksepterer betalingsmiddelet.

Butikker er ikke interessert i å bruke nye løsninger før de har et visst omfang, og forbrukere har tilsvarende ikke interesse av å bruke en løsning som aksepteres av få selgere. Dette kan potensielt være et hinder for at løsninger basert på ny teknologi tas i bruk.

Kortbetaling er svært utbredt i Norge sammenliknet med andre land. Debetkortenes suksess kan dermed være et hinder for at nye løsninger får fotfeste.

Etableringen av mPayment, som senere ble fusjonert inn i Strex, bygger på en fusjon av mobiloperatørenes CPA-virksomhet. Brukervennlighet er avgjørende for en god «konverteringsrate», dvs.

Spørsmål og svar om faktura og kortbetaling Talkmore

Forbrukerombudets anførsler vil medføre et resultat som ikke er teknologinøytralt, og vil favorisere eksisterende tilbydere av betalingstjenester — i praksis tilbydere av betalingskort.

En slik tolkning går dermed på tvers av hensynet til teknologinøytralitet og er egnet til å hindre konkurranse mellom ulike betalingstjenester. Strex bemerker i denne sammenheng også at EU nylig vedtok en forordning for å bedre konkurransen i betalingstjenestemarkedet gjennom tak på såkalte «interchange fees» det vil si ulike gebyrer som aktører i betalingskjeden belaster brukersteder eller kunder ved bruk av kortbaserte betalingsinstrumenter. Forordningen er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen.

Hvorvidt en aktuell metode er «betryggende», må vurderes konkret for det enkelte tilfelle og den foreliggende teknologien på det tidspunkt avtalen inngås, jf. Strex fremhever at departementets uttalelse ikke direkte gjelder rammeavtale for betalingstjenester.

Uttalelsen kom også flere år forut for vedtagelsen av betalingstjenestedirektivet, og oppdateringen av finansavtaleloven i denne sammenheng. Justisdepartementet kunne ikke i 1999 ha forutsett den teknologiske utviklingen som har funnet sted innenfor mobile tjenester de siste årene.

Mobilbetalingstjenesten Strex har fått millionbot fra forbrukerombudet

Det kan dermed tenkes alternative metoder for å sikre betryggende avtaleinngåelse enn PIN-koder. Avtalen som inngås er en avtale om betalingstjenester med beløpsgrenser på transaksjonsnivå og månedlig beløp. Videre er avtalen med Strex — til forskjell fra typiske avtaler om betalingstjeneste knyttet til bankkort eller kredittkort — gjenstand for lave beløpsgrenser. Bestemmelsen i fil.

Departementet uttaler videre: «Et grunnprinsipp i regjeringens arbeid på dette området er å sikre at rettslig regulering og andre rammevilkår utformes på en måte som er teknologinøytral.

GENERELLE VILKÅR

Elektronisk handel vil i utgangspunktet skje uten bruk av papir. Dermed vil krav om at kommunikasjon skal skje skriftlig, kunne fremstå som en hindring for bruk av elektronisk kommunikasjon. Departementet vil likevel understreke at man etter omstendighetene kan forstå et krav om skriftlighet utelukkende som et krav om bruk av skrifttegn.

STREX NOMINSIDE Relaterte emner

Advokat Anna Elisabeth Nordbø 7. Advokat Hege Stokmo 1. Strex AS er i følge hjemmesiden www. I 2013 og 2014 var Forbrukerombudet i forhandlinger med mPayment AS «mPayment» om avtalevilkårene for mobiltelefonen som betalingsinstrument. Selskapet mPayment AS ble 23.

STREX NOMINSIDE Kommentarer:
Rapportert den Strex nominside
Torkildsen fra Svolvær
jeg er glad i lese romaner med glede. Se over min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Ausdauer.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net