Symbol Hinduismen

  1. Mer om
Symbol Hinduismen

Symbol Hinduismen HandelOm (eller Aum; devanagari ॐ, tamil ஓம்) er den helligste stavelsen i Gjennom årtusener av utviklingen har hinduismen tatt i bruk flere ikoniske symboler, som utgjør en del av hinduikonografien, som er gjennomsyret av åndelig mening basert på enten skriftene eller kulturelle tradisjoner Symbol i hinduismen · Heilag mann i Kathmandu i Nepal, med pannemerke, symbolmønstra og -farga klede, rosenkrans rundt halsen og handa forma i ein signande mudra Ohm er altså den mest hellige stavelsen, symbolet eller mantraet i hinduismen. Stavelsen er ofte chanted enten uavhengig eller før en mantra Hinduisme er eit samlenamn som blir brukt om eit mangfald av religiøse Rituell tilbedelse av linga, symbol på guden Shiva i Ujjain, Madhya Pradesh

For det tredje kan de forstås i lys av læren om chakraene. Chakraene er åndelige energipunkter i kroppen som danner utgangspunkt for ulike yoga- og meditasjonsøvelser innenfor både hinduiske og buddhistiske retninger.

Dette chakraet åpner for kosmisk bevissthet, og symboliseres ved foreningen mellom det mannlige prinsippet jf teknikken og det kvinnelige jf visdommen. Tantra handler om å oppleve den sansbare verden sterkest mulig, og gjennom denne sterke opplevelsen erfare enhet med den immaterielle verden. Mens andre hindu-retninger i større grad foreskriver en tilbaketrekning fra den materielle verden, velger tantrismen "å drukne seg" i sansing og nytelse, for derigjennom å realisere det all hinduisme i og for seg handler om: En guddommelig virkelighet som er virkeligere enn samsara.

I Bhagavadgita se del 12 åpenbarer Krishna for Arjuna at hele verden finnes i ham. Fordi "universet finnes i menneskekroppen", kan kroppen og det kroppslige dyrkes og anvendes på veien mot kosmisk bevissthet.

Dessuten gjelder mye av det jeg skriver om figurative bilder også for figurativ skulptur. Jeg velger likevel å presentere disse estetiske områdene hver for seg, for å få en viss orden og oversikt. Todimensjonal kunst: Geometrisk I Vastu Sutra Upanishad sies det at "en kunstner sthapaka er en som kjenner sirkelen og linjen".

Hinduistisk ikonografi

Dette kan vi forstå både konkret en kunstner kan arbeide med former og i tråd med det vi har sagt ovenfor, nemlig at kunstneren kjenner både det mannlige linjene og det kvinnelige sirklene. Sirkelen er utgangspunktet for den geometriske kunsten, slik tomheten, helheten, det lydløse og formløse er utgangspunktet for den materielle verden.

Derfor foreskriver teksten hvordan kunstverket skal bygges opp med utgangspunkt i sirkelen. Etter at sirkelen er formet, plasseres de rette linjene - "som lysstråler". En vertikal linje gjennom sirkelens sentrum tilsvarer ilden, skaperkraften, axis mundi.

Sentrum marma eller bindu representerer frøet eller sæden som plantes midt i det kvinnelige eller jordiske. På denne måten skapes et komposisjonsdiagram khila-panjanam.

Her kan vi i tillegg til den vertikale linjen også finne en horisontal linje som representerer vann og to diagonaler vind. Denne grunnleggende formen er utgangspunktet ikke bare for geometrisk kunst, men også for figurativ kunst og arkitektur. Et yantra er et linjediagram, der grunnssymbolene oppover- og nedover-rettede trekanter - se ovenfor representerer både det mannlige og det kvinnelige, eller ild og vann.

En mandala er gjerne et diagram der en sirkel innskrives i en firkant eller omvendt, og mange diagrammer er sammensatt av både linjer og sirkler. Når de to trekantene forenes, får vi et heksagram, en stjerneform som går igjen i mange yantraer. Dette grunnsymbolet er et godt eksempel på den dualismen vi nevnte ovenfor se del 2: Motsetningene tiltrekker hverandre, motsetningene forenes, og foreningen skaper helhet og liv.

Todimensjonal kunst: Figurativ Den figurative kunsten har sitt utgangspunkt i geometrien. Ifølge Vastu Sutra Upanishad skal malerier av gudenes verden baseres på det samme "skjelettet" som vi presenterte ovenfor. I tråd med en gammel skapelsesmyte består universet av 16 deler, og det geometriske grunnmønsteret i et gudeportrett består derfor ofte av 16 firkanter.

Disse gjennomskjæres av vertikale ild, horisontale vann og diagonale vind linjer.

Om (Aum) er det hinduistiske symbolet til det absolutte

I dette mønsteret finner vi hele kosmos: Den sentrale guden er sentralt plassert i de fire midterste rutene. Himmelske guder er plassert øverst, og mindre eller lavere guder i ytterkantene. Nederst finner vi tilbederne, mennesker og andre levende vesener fra tid og rom. De åtte øverste rutene representerer den himmelske verden, og de åtte nederste den jordiske verden. Sentrum i diagrammet bindu er uendelighetspunktet som korresponderer med sæden, det livgivende prinsippet som bærer spiren til alt liv i seg - på samme måte som mantraet OM bærer alle lyder i seg se del 11.

I ulike retninger innenfor hinduismen vil selvsagt dette grunnmønsteret brukes på ulike måter, blant annet avhengig av hvilke guder som oppfattes som "altomfattende", "himmelske" og "lavere". Innenfor shivaismen kan for eksempel Shiva gjerne innta den sentrale plassen Vishnu har i vårt eksempel. De gamle tekstene foreskriver også hvordan kunsten skal skapes: Det hele skjer på en rituell måte.

Den viktigste rituelle handlingen som finner sted, er prana pratishta "å åpne øynene" når bildet er ferdig og innvies til sin religiøse funksjon. Da males øynene, og "bildet åpnes" for å bli en kanal til den åndelige virkeligheten det representerer. Guddommen tar dermed bolig i bildet, og bildet kan brukes etter sin hensikt se del 5. Gudene kan fremstilles på mange ulike måter, og det er umulig for en vestlig betrakter å få noen strukturert oversikt over den indiske figurative kunsten.

Svastika Hakekors, symbol på hell og lykke for hinduismen … Flickr

Likevel er det enkelte prinsipper vi kan forholde oss til, fordi de er omtalt i gamle tekster, og synes å gjelde innenfor flere retninger i hinduismen. I Vishnudharmottara 7. I Shilpa Shastras fremheves også en del estetiske prinsipper. Noen av disse prinsippene skal vi se på her: For det første: Når en kunstner maler, maler han ikke bare en figur, men også rasa, det vil si visse basiskvaliteter.

De grunnleggende rasaer er kjærlighet, glede, sorg, vrede, begeistring, frykt, avsky, forundring, fred og ømhet. Drøft hinduismens forhold til guder og det guddommelige. Forklar hva en avatar er. Då henta trussamfunnet 5 prestar frå utlandet i tillegg til dåverande tempelprest for å utføre sermonien.

Sermonien varte i fem dagar. Templet vart via for 12 år. Dagens prest heiter S. Her ser vi fleire offerfat, det eine med ris, bananer og ei kokosnøtt — alt fint dandert. Her er også eit fat med 5 skåler som inneheld forskjellige ting. Bildet har henholdsvis tre farger. Blått, oransje og rosa.

Fargene spiller sammen i lyset fra bildet som kommer fra rundt hodet til Shiva.

KUNST OG ESTETIKK I HINDUISMEN

Klærne er i lys oransje sammen med den matte blåfargen i huden til guden. Det gjør at det oppstår kontraster i bildet og fanger oppmerksomheten til de som ser bildet. Symbolet på buddhaen, også kalt svastika, er brukt som et lykkebringende symbol både i hinduismen og buddhismen. Vi må bare beklage at vi ikke gjorde det, sier Strand.

Etter denne tankegangen blir den fysiske verden maya. Nest høyeste nivå: personlige guddommer. Viktigst: Vishnu opprettholderen, Shiva ødeleggeren, Brahma skaperen. Tredje høyeste nivå: avatarer — guder som trår fram i fysisk form. Avatarer: Vishnu har tatt på seg dyre -eller menneskekropp. Ni guder, venter på den tiende. Viktigst: Rama og Krishna nr. Hinduistiske templer er fulle av frodige gudestatuer og gudebilder, som troende ofrer til og tilber.

Brahman og maya De aller fleste hinduer forutsetter eksistensen av en evig og uforanderlig høyere virkelighet, en guddommelig tilværelse som er opphøyd over alle personlige egenskaper, kalt Brahman. I et berømt avsnitt i Chandogya upanishade sammenlikner vismannen Aruni den guddommelige essens med salt oppløst i vann; usynlig men likevel tilstede overalt.

SYMBOL HINDUISMEN Relaterte emner

Bildetolkning Hinduismen Nataraj:Den dansende Shiva Bildet som er illustrert hører til Hinduismen og artist og tid er ukjent, men det vi vet om bildet er at det ble laget i Sør-India i det 9. Bildet ble brukt som et ikon på det rike og mangfoldige kulturen i India på den tiden, mens idag er det både et bilde på den rike kulturen samtidig som det er kjent hinduistisk kunst. Bildet henger kanskje på veggen hos utallige hinduistiske hjem idag. Bildet er av guden Shiva som er omgitt av flammer nede i forgrunnen av bildet. Shiva er utsmykket med armbånd og fotbånd i noe som ser ut som gull.

SYMBOL HINDUISMEN Kommentarer:
Rapportert den Symbol hinduismen
Liland fra Trondheim
Jeg har lyst studere dokumenter elegant. Vennligst sjekk min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Drachen.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net