Tomgangskjøring Regler

  1. Mer om
Tomgangskjøring Regler

Tomgangskjøring Regler KantContent [hide]

Det er forbudt Norges automobilforbund, NAF, bekrefter at unødvendig Men reglene er klare på at du ikke har lov til å la bilen stå på Tomgangskjøring betyr at motoren går uten at drivverket er koblet inn Men reglene er klare på at du ikke har lov til å la bilen stå på unødvendig tomgang. Brudd kan straffes med bøter Men reglene for tomgangskjøring gjelder fortsatt. KLARE REGLER: Støy eller avgasser er ikke spesielt hyggelige for andre rundt deg Men han tar klagen til etterretning, og oppfordrer bilister til å ikke la bilene stå på tomgang

Er det ikke nok nå? I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn.

Kommuneoverlegens oppfordring: Ikke la bilen gå på tomgang

Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass. Det er flere måter å gjøre det på.

Det beste ville være om den enkelte bilfører, bussfører, transportbilfører, drosjesjåfør hadde en holdning som fører til at de slår av motoren når bilen står stille, kanskje bortsett fra ved av- og påstigning. Dette krever bevissthet og omtanke for miljøet og at det tas hensyn til andre menneskers ubehag og helse. Siste frist for tilbakemelding er 20.

Nytt kurs om lokale lønnsforhandlinger 20. Det ene er at bilen blir stjålet, det andre er det miljømessige ved at bilene står på tomgang, sier han.

Oppbevaring av eiendeler i ganger og kjellerinnganger er ikke tillatt. På søndager og helligdager skal det ikke forekomme.

Nyheter, Bil NAF: Ikke gjør dette

Det er forbudt å bruke åpen ild ved grilling på verandaen, kun elektrisk grill. Når man kommer ut etter 10 minutter, er den samme bilen fortsatt på tomgang.

Biler står på tomgang når sjåføren går inn på bensinstasjonen for å betale eller spise en pølse.

TOMGANGSKJØRING REGLER Relaterte emner

Se også tiltaket Eurokrav og typegodkjenning. Reduksjon i klimapåvirkning og drivstofforbruk fra langtransport av gods er mulig å oppnå ved bedre utnyttelse av lastebiler, mindre returkjøring uten varer og større lastebiler. Utslippet av CO2 i gram pr tonnkm er avtakende med kjøretøyets størrelse fordi større vogntog har et bedre forhold mellom transportkapasitet og utslipp enn mindre vogntog Thune-Larsen m. Ut fra et miljøhensyn bør større vogntog vurderes som et godt tiltak ved fornyelse av vognparken. Bedre motorer For godstransport med jevn hastighet over lange avstander vil tradisjonelle dieselmotorer sannsynlig de nærmeste 10 årene være det mest energiøkonomiske fremdriftsalternativet.

TOMGANGSKJØRING REGLER Kommentarer:
Redaktør på Tomgangskjøring regler
Norheim fra Skien
Jeg har lyst dele interessante nyheter mekanisk. Les også min andre nyheter. jeg er tent på Ball Badminton.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net