Likheter Mellom Hinduismen Og Buddhismen

  1. Mer om
Likheter Mellom Hinduismen Og Buddhismen

Likheter Mellom Hinduismen Og Buddhismen KraftigBegge religionene inneholder læren om karma og samsara Selv om hinduismen og buddhismen har gjenfødelse og karma, er det fremdeles ikke helt likt. Hinduistenes mål med å få best mulig karma, er å slutte sirkelen av Buddhismen tror på anatman, mennesket har ingen fast sjel. Hinduismen: Frelse ved å tilbe en gud og være trofast mot den guden. Buddhismen: Frelse ved Mange forksjellige guder; Brahman (Den største guden); Ganesha, Vishnu, Shiva; Ofte avbildet med blå hud; Mange millioner guder Både buddhismen og hinduismen oppsto rundt India. Vi har også noen ulikheter. Ta en titt på dette: ULIKHETER: Hinduistene har jo guder, det

Og slik er det en stadig veksling. Krishna skjuler seg og åpenbarer seg, alt etter som det faller ham inn.

Og de møtes i grenseløs begeistring. De danser jublende omkring mens de holder hverandre i hendene. Krishna roper til dem og gjeterjentene svarer entusiastisk på hans tilrop. Noen er sky og holder seg nokså på avstand, andre våger å stå tett inn til ham. Det var særlig ei som var sjenert, Radha.

Henne ble Krishna mest glad i, og det ble et spesielt godt forhold mellom dem. Forholdet Radha—Krishna ble den dypeste og varmeste kjærlighet bhakti som kunne tenkes. Gjeterjentene tenker ikke på annet enn ham. Når han er borte, er de syke av lengsel. Når han er nær, er de yre av begeistring. En gang ble elva i Vrindavanskogen forgiftet. Det var slangen Kaliya som hadde vært på ferde. Folk og dyr lå døde alle steder.

Han går i kamp med slangen ute i elva. Gjeterjentene står på land og vrir seg i fortvilelse. De tror at nå er det ute med Krishna. For hva er dagen uten sola, hva er natten uten manen, hva er en flokk kviger uten deres herre.

Men Krishna får overtaket i kampen. Han danser en vill dans på slangens mange hoder, og til slutt må slangen gi seg. Gjeterjentene tilber nå Krishna som Gud. Også slangen tilber! Den ber om unnskyldning: «Jeg har bare handlet i samsvar med min natur, som ditt redskap». Og Krishna dreper ikke slan¬gen, men lar ham fortsette å spille slangens rolle i verden.

Du vil kanskje like: Samsara buddhismen

For Krishna er selv slangen. Dette siste punkt er vesentlig i Krishna-myten.

Vi ser at Krishna tilintetgjør ikke de ødeleggende kreftene, han bare demper dem når de truer balansen i kosmos. De destruktive kreftene er berettigede, ja, de er en del av guddommen selv! Derfor lar Krishna slangen fortsette med sin onde gjerning. Han bare bringer det onde mer i balanse med det gode. Slangens natur er å gjøre ondt. Derfor er det dens plikt å gjøre det onde.

Hellige skrifter i verdensreligionene

Slangen har sin nødvendige rolle å spille. Vi ser en vesensforskjell fra den kristne Gud. Bibelens Gud kjemper mot det onde for at det skal beseires fullstendig. Han sendte Jesus for at han skulle gjøre ende på Djevelens gjerninger. Se videre om dette i avsnittet om Gud og det onde, s.

Likheter og forskjeller mellom hinduismen og kristendommen

Myten forkynner at Krishna elsker menneskene. Han ønsker å ha et sterkt kjærlighetsforhold til dem. Men vi har sett at denne kjærlighet hovedsakelig er en følelsesstemning, og ikke en målbevisst holdning slik som i Bibelens forkynnelse om Gud.

Vi skal komme nærmere inn på denne forskjell når vi ser på Vallabhas gudstanker. Vallabha var en stor tenker og religionsstifter i India på 1500-tallet. At det er mye likt mellom Islam og kristendommen vil du se om du leser Koranen, muslimenes hellige bok. For eksempel finner du fortellinger bde om Adam, Moses og Abraham i Er det ikke en del likheter mellom kristendommen og islam? Hva er likhetene og hva er forskjellene? Tashi svarer De fremste likhetene er at bde kristendom og islam er penbaringsreligioner.

Begge gir seg ut for vre guddommens Jahves og Allahs endelige penbaring og frelsesvei for menneskene. Av den grunn er de gjensidig utelukkende. Buddhismen er den 4. Buddhismen er en filosofisk og ikke f ulgt s streng religion. Buddhistene tror at de kan oppn noe kalt nirvana det er en guddommelighet. Joh 1,14 Og Ordet blev kjd og tok bolig iblandt oss Jeg har litt vanskelig for forst forskjellene og likhetene mellom hinduisme og buddhisme. Jeg vet at de begge er blandt verdens strste religioner, men at kun buddhismen er den av de som har en gud, som kalles Buddha.

Hinduismen buddhismen

Og at begge religionene er i asia og at de ikke finnes s mye i andre deler av verden, men likevel har mange tilhengere. Men en stor forskjell mellom jdedom og kristendom er at Jesus, som er s viktig i kristendommen, ikke er en del av jdedommen. Her er han et helt vanlig menneske. Mange jder misliker ogs at hytider, som pske, og andre tradisjoner sammenlignes med den kristne religionen.

Det er ogs flere likheter mellom jdedom og islam. Gruppe 5 Sammenlign menneskesynet og synet p forholdet mellom kjnnene i buddhismen og islam.

Konflikt i familien med religion som rsak. Likheter og ulikheter mellom buddhismen og kristendommen. Likheter i gudetroen. Buddhismen ligner p ganske mange punkter p kristendommen.

Begge har regler som er grunnleggende for religionen. Hos de kristne kalles det de ti bud, mens buddhister har fem. I likhet med religioner som islam og buddhismen er kristendommen en universell religion, og hevder at Jesu budskap er ment for alle mennesker. Alle har de samme frelsesutsiktene, kvinner som menn, fattige som rike, og i sin tid slaver som frie borgere.

Her er noen kjennetegn ved en riktig god sammenligning: Den viser kunnskaper om det som sammenlignes og legger vekt på det som er viktigst. Det betyr at egenarten til de to eller tre religionene og livssynene blir respektert. Den viser en klar forståelse av hva det er som sammenlignes. Hvis man for eksempel skal sammenligne pilegrimsreiser, er det viktig å først forklare hva som kjennetegner en pilegrimsreise.

Den diskuterer både likheter og forskjeller mellom det som sammenlignes. Den tydeliggjør hva som er de n viktigste likheten e og forskjellen e og gir gode grunner for disse vurderingene. Vi sier at Gud er tre personer. Men de tre personene er like i alle sine egenskaper — med samme kjærlighet, samme allmakt, samme visdom, like evige, osv. Vi sier at de har samme vesen. Derfor sier vi at Gud er én, ikke tre guder.

Likheter og forskjeller mellom Hinduismen og Buddhismen by Brage Jensen

Det øverste guddommelige i hinduismen er Brahman. Brahman er egentlig en upersonlig kraft, altså ikke en personlig gud slik som Gud i kristendommen. Brahman er en kraft som gjennomtrenger alt.

Det innerste og uforanderlige i menneskesjelen er egentlig ett med Brahman. Det høyeste målet for alt levende er å forstå denne enheten og oppleve den. Da slipper man å bli gjenfødt.

Da vil en være hevet over reinkarnasjonen. Menneskesynet Kristendommen lærer at mennesket er skapt i Guds bilde. Vi ligner Gud på den måten at vi kan tenke, planlegge og velge. Vi sier at mennesket er et åndsvesen. Vi kan velge mellom godt og vondt, noe som igjen medfører at vi må ta ansvar for det vi gjør.

Det er lett å se at en her tenker helt forskjellig fra kristendommen, som regner mennesket som bestående av både ånd, sjel og kropp i en enhet. Den kristne forståelsen av frelsesmålet er nokså forskjellig fra den buddhistiske.

Det kristne håpet er en kroppslig oppstandelse fra graven når Gud vekker opp alle døde, se 1 Kor 15,20ff. De oppstandne skal så få leve evig i Guds evige rike.

Røveren på korset hadde forstått at Jesus skulle til en annen plass da han uttrykte følgende: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike! Mens det evige gudsriket kan beskrives ved sammenligninger med de gode sidene ved livet på jorda, kan ikke Nirvana beskrives i det hele tatt.

Nirvana er nærmest fravær av alt det vi kjenner fra livet her. Mange buddhister er derfor mye mer opptatt av «Det rene landet» — som på mange måter beskrives som et paradis og er et forstadium til Nirvana. Beskrivelsene av «Det rene landet» har mye til felles med de kristne tankene om Guds evige rike, men «Det rene landet» er å forstå som et sted man kommer til, før man får komme til Nirvana. Hvordan oppnå frelsen? Buddhismen tror — liksom hinduismen — at gjerningene våre skaper karma — konsekvenser i form av straff eller belønning.

De gode gjerningene bidrar til et bedre liv ved neste gjenfødelse reinkarnasjon og de onde bidrar til et lavere og vanskeligere liv.

Religion og livssyn

Buddha viser vei til frelsen, Nirvana, men ifølge den opphavlige theravada-buddhismen er han ingen frelser. Meditasjon, yoga osv Buddhismen og hinduismen kan meditere for å komme nærmere det guddomelige Kjønnsskille I buddhismen og hinduismen er det mye strengere skiller på mann og kvinne enn i for eksempel kristendommen og islam Vi har også noen ulikheter. Selv om hinduismen og buddhismen har gjenfødelse og karma, er det fremdeles ikke helt likt.

LIKHETER MELLOM HINDUISMEN OG BUDDHISMEN Relaterte emner

Det er ingen skarp grense mellom de myke og harde sidene ved en religion, men nr vi beveger oss bort fra varmen fra episentret som smelter forherdede sjeler, endres det religise landskapet seg dramatisk. Avgrensningslinjene mellom trosforhold og undertrosforhold blir klarere, skarpere, skjerpet. Fortellingsdimensjonen er tett med lredimensjonen og den rituelle dimensjonen. Det er fordi fortellingsdimensjonen har mye om Buddhas liv - hans lre og hans kultiske liv. De tre grunnleggende forhold. Siddharta Buddha har levd mange liv. Han husker s mange som 91 liv.

LIKHETER MELLOM HINDUISMEN OG BUDDHISMEN Kommentarer:
Forfatter om Likheter mellom hinduismen og buddhismen
Endresen fra Mo i Rana
Vennligst sjekk min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Basketball. Jeg har lyst utforske norske bøker noen ganger.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net