Schindler Heis Norge

  1. Mer om
Schindler Heis Norge

Schindler Heis Norge PassendeMed Sveitsisk kvalitet holder Schindler heiser, rulletrapper og rullebånd verden i bevegelse, komfortabelt og effektivt, året rundt, verden rundt Reber Schindler Heis A/S er den norske delen av Schindler-konsernet, verdens største produsent av rulletrapper og nest størst på heiser I Norge drives virksomheten gjennom selskapet Reber Schindler Heis A/S som er eid 100% av Schindlergruppen. Referanser[rediger | rediger kilde Velkommen til Schindler Stahl Heiser. Siden 1957 har vi installert i overkant av 4000 heiser i Norge, både landbaserte heiser, skips- og ferge heiser og p Tor Helge Reber er heismontør i Schindler, og barnebarn av Alfred Reber, en av grunnleggerne av Reber Heis, som senere ble til det som i dag er Schindler

Alexander Jordnes fikk avskjed fordi han som hovedtillitsvalgt har ansvaret når medlemmene i klubben gjennomfører ulovlige aksjoner. Det har vært en del av dem siden våren. Det kommer til å bli en del av dem framover også. Det foregår en akkurat her og nå, utenfor lokalene til Schindler.

Fanen blir holdt høyt. På baksiden vaier det norske flagget og det helt røde. Dette er en av landets mest politisk radikale fagforeninger. Og en av de sterkeste. Nå står gutta her for å backe opp Alexander Jordnes som er på vei inn for å overlevere nøkkelkort og telefon og annet jobbutstyr. Heismontørenes fagforening markerte utenfor kontorlokalene til Schindler på Hasle i Oslo.

Ok, sier mellomlederen, det skal han gi beskjed om. Seansen er raskt over. Men aksjonene er bare så vidt i gang. Bakgrunn: Heismontørene i full klinsj med Norges største heisbedrift «De nye sjefene» Barnebarn Reber skriver at «det har blitt spennende» å jobbe i Schindler etter at «de nye sjefene» tiltrådte. Selv om forholdet mellom de organiserte ansatte og ledelsen har blitt gradvis dårligere det seneste året, var det først i vår det hele endte i full konflikt. Ledelsen i selskapet ønsket å endre deler av organiseringen av virksomheten.

Ifølge de ansatte ble disse endringene hasteinnført uten drøftelser med de ansatte, til tross for løfter gitt fra ledelsen i forkant av prosessen og på tvers av en bedriftskultur der de ansatte alltid har blitt rådført i slike situasjoner.

Stridens kjerne ble likevel en ny teknisk løsning på firma-ipaden som alle de ansatte bruker. Schindler benytter seg av en app der montørene blant annet fører timene de bruker ute på et oppdrag. Da ledelsen på vårparten implementerte nye løsninger i denne appen uten å forankre endringene med de ansatte, oppfattet klubben dette som et brudd på lokalavtalen. De reagerte også på at den nye løsningen la opp til dobbeltfakturering av kundene.

Her blir det hele teknisk og komplisert, men kjapt oppsummert kan man si at denne nye løsningen for føring av timer ikke skiller tydelig nok mellom servicearbeid og reparasjonsarbeid som utføres på en heis. Servicearbeidet er forhåndsbetalt i avtalen mellom Schindler og kunden, reparasjonsarbeidet faktureres i etterkant. Når fordelingen mellom disse ulike formene for arbeid «i sjakta», som det heter i bransjen, blir utydelig i den nye timeføringsløsningen, ender kunden opp med å betale for deler av det forhåndsbetalte servicearbeidet enda en gang, hevder de ansatte.

Dette ville de ikke være med på. Derfor besluttet klubben at de ansatte skulle levere timene sine på papir og ikke føre dem digitalt i den oppdaterte versjonen av appen. Ledelsen svarte med å holde tilbake lønnen til de ansatte. De hadde jo ikke ført timer og gjorde det umulig for Schindler å fakturere kundene sine, lød argumentasjonen.

Konflikten endte i arbeidsretten, der begge parter ble dømt. Bedriften for å ha ulovlig tilbakeholdt lønna til heismontørene, klubben fordi det er brudd på fredsplikten når de ansatte kollektivt nekter å skrive timer slik bedriften ønsker.

Mer om bakgrunnen: Konflikten mellom heismontørene og heisselskapet Schindler tilspisser seg Ulovlig arbeidskamp Hansken var kastet. Alexander Jordnes, som hadde ledet aksjonene mot den nye tekniske løsningen i kraft av sin posisjon som hovedtillitsvalgt, ble truet med oppsigelse allerede før sommeren. Bedriften ville ikke finne seg i ulovlige aksjoner. Her må vi tre tilbake og forklare noen begrep.

Det norske arbeidslivet er regulert. Både ansatte og bedriftene har plikter så vel som rettigheter.

Heismontør Schindler AS

En tariffavtale, som de ansatte på Schindler har, innebærer at både bedrift og ansatte er underlagt den såkalte fredsplikten i en tariffperiode. Arbeidskamp, som for eksempel streik eller andre virkemidler som rammer bedriften, kan derfor bare tas lovlig i bruk i forbindelse med opprettelse av eller endring i tariffavtalen. Når de Schindler-ansatte nektet å føre timene på den måten bedriften hadde pålagt dem, var det dermed per definisjon en ulovlig arbeidskamp.

Arbeidstaker har en såkalt resignasjonsplikt i tilfeller der de ansatte er uenige med pålegg fra ledelsen. Også dette punktet ble brutt av montørklubben. Dette visste selvsagt hovedtillitsvalgte Jordnes og alle de andre ansatte som er organisert i Heismontørenes fagforening. Noe som vil si alle sammen. Schindler-klubben har en fagforeningsgrad på 100 prosent.

Aleksander Jordnes i et roelig øyeblikk. Det er hektiske dager, selv om han formelt står uten jobb. De mener det var ledelsen som kastet den første steinen, ved å overkjøre lokale avtaler og etablerte kanaler i virksomheten. Det er heller ikke en uvant form for aksjon fra heismontørenes side. Ulovlige aksjoner har preget HMF siden den ble etablert på 1930-tallet.

Som Alexander Jordnes skulle formulere det helt på tampen av det konfliktfylte året 2020: Det er kanskje ikke lov, det vi gjør. Legg til en konflikt om permitteringer under korona-lockdownen i vår og en strid rundt manglende diettpenger til innleid arbeidskraft fra Litauen, og situasjonen begynte å bli eksplosiv.

Og med to måneder igjen av året var det til slutt ikke mer lunte igjen. Debatt: «Vi støtter montørene og andre ansatte i Schindler i denne kampen», skriver tømrer Alexander «Schvindler» Det er kanskje ikke en imponerende massedemonstrasjon, men så var det da heller aldri meningen. Heismontørene er gode på aksjoner, aktivisme og markering. Det er en skolert gjeng, som vet at det siste de behøver i disse konfliktfylte tider, er kritikk for manglende respekt for koronareglene.

Derfor er ikke alle heismontørene i Oslo samlet utenfor kontorlokalene ledelsen i Schindler leier i et glass- og stålpreget nybygg på Hasle i Oslo.

Fanemarkering til støtte for heismontørene

Samtlige som er til stede bruker munnbind. Alle må registrere seg ved ankomst, via en QR-kode som leder rett i hjemmesiden til HMF: «Informasjonen er det kun organisasjonssekretæren i HMF som har tilgang til, og registreringen vil bli slettet etter 14 dager». Fra leder Markus Hansen i foreningen, støtteerklæringer fra andre heismontørklubber.

Både Alexander Jordnes og nestleder Rune Larsen snakker kort. Moovit hjelper deg med å finne den beste måten å komme deg til Reber Schindler Heis med steg-for-steg veibeskrivelser fra den nærmeste offentlige transportstasjonen. Moovit leverer gratis kart og live veibeskrivelser som hjelper deg å navigere gjennom byen din.

Mye brukte og testede teknologier, pluss fleksibilitet i leveransen av deler, er den perfekte matchen for ditt moderniseringsprosjekt. Garantert mer pålitelige installasjoner når det gjelder tilgjengelighet, kvalitet og ytelse, samt fleksibilitet i valg av vedlikeholdsleverandør. Vår kompetanse gir overlegen service, slik at selv små tiltak som oppdaterer effektivitet og pålitelighet kan føre til maksimal suksess når det gjelder å forbedre installasjonene.

Markeringen har sin bakgrunn i at heisbedriften Schindler i to år har vært ridd av en heftig konflikt som har toppet seg i høst, der én tillitsvalgt måtte gå på dagen og en annen ble oppsagt. Bedriften avviser at den driver fagforeningsknusing. For å fortsette å lese dette innholdet må du være innlogget med en Schibsted-konto.

Siste angrep kan konkretiseres med tariff-forhandlingene hvor medlemstilskuddet var et sentralt tema under hele forhandlingene, på lik linje med offshoreforbedringer. Det tok uforutsett mange timer før vi fikk aksept for at vi ville være godt forsikret en anstendig lønn dersom vi skulle bli arbeidsuføre grunnet sykdom! Skulle dette være nødvendig? Vi ga arbeidsgivera penga til dette, vi hadde en ordning de kunne overta, og vi ville at alle i bedriftene skulle ha samme trygghet for framtida!

Dette tilsier at framtida er i våre hender, om vi jobber utabys, i offshore eller alt annet arbeid som foregår innenfor overenskomstområdet, og ellers i bedriftene. Vi må stå sammen om vår framtid og vår trygghet for en anstendig lønn dersom noe inntreffer oss av ulykker eller sykdom. Sykdom kan også være forårsaket av jobben, eller jobbrelatert art!

Denne turbulensen har lært mange av oss at eksperter ikke er til å stole på, ei heller forsikringsselskap. Dette har ført til mye tidsbruk og mye å håndtere for styret.

Styret har tatt og tar kritikk for at de såkalte ekspertuttalelser burde vært sjekket 1005 ganger, ikke bare 99! Kravet om god pensjonsavtale og uføreforsikring var et krav som ble mobilisert fra «grasrota» i foreninga, noe som var av enorm betydning i De fleste av oss så tydelige tegn på folketrygden og Sigbjørn Johnsens utvalget som flere ganger fikk sitt syn i media: «vi ha itte pææng tel alle framtia s pansjonister».

Framtida er i våre hender, og den kan vi i fellesskap forme, og forme den til en anstendig arbeidshverdag, ikke bare at den blir beslutta av de såkalte konsernbeslutninger som det så aktivt brukes fra ledersiden i HLF for tiden.

Da er det betimelig å spørre om hvorfor finnes bedriftledelse i de enkelte land, dersom kun konsernvedtakene skal gjelde for arbeidstakere i respektive land konsernene er aktive i. Det vil vel i ytterste konsekvens si at de enkelte lands arbeidstagerorganisasjoner i framtida må forhandle med konsernledelsen og ikke den enkelte lands ledelse?

Hvilken framtid er dette? Har alle land likelydende arbeidsmiljølov? Nei framtida er i våres felles hender! Bildet er et illustrasjonsbilde Nr. Ålesund har ikke hatt så mye montasje her i fylket, slik at to av tre ansatte er stort sett ute og reiser. Reber i Ålesund har hatt litt ledig kapasitet i første halvår, så en til to mann har tatt noe reisearbeid.

Reber i Molde har hatt veldig mye å gjøre i det siste så der har de hatt et par mann fra andre avdelinger til å hjelpe seg. Arbeidsmengden for Sanne Spesialheis er nok bra. Sanne har i løpet av våren blant annet montert heis i administrasjonsbygget til det ikke ukjente Ormen Lange-prosjektet på Aukra. Av begivenheter i fylket i sommer kan vi nevne den tradisjonsrike Molde Internasjonale Jazzfestival, som er ifra juli.

Den anbefales om du er jazzinteressert eller ikke. Se mer på Videre blir Ålesund Båtfestival arrangert juli. Dette er en årlig festival som bare vokser i omfang, så er du båtinteressert bør du legge turen dit. Se mer på Nå er det snart ferie, og det blir et godt avbrekk. Det ser ut som det kan bli en like aktiv høst når det gjelder arbeidsmengde. En del av gutta går på tillitsmannsutdanning i foreningas regi, og synes dette er positivt. Avdelinga har også avviklet årsmøte, og der ble det ganske mye gjenvalg.

Det ser ut til at alle firmaene har fullt opp med arbeid, og det er bra.

Reber Schindler Heis AS

Det er også noen få som skifter firma. Det er liten reaksjon på oppgjøret som er ferdig, så medlemmene er vel stort sett fornøyd. Ellers er det ikke noe å melde i fra Trøndelag. Og når dette leses er forhåpentligvis forhandlingene over, eller i alle fall godt i gang, og vi kan begynne å tenke på ferie. Arbeidsmengden i Rogaland er til de grader stor, og samtlige firma har mer enn nok å gjøre og har ansatt nye folk. Og i følge Aetat er der ikke arbeidsledighet her.

Så da kan en vel sitte og reflektere over at det går så det suser over hele fjøla i dette vakre lille landet, langt oppe i Nord. Det er jo direkte naturstridig, og da blir det litt underlig å se at FRP har klart å lure en del av befolkning til å tro att dette er helt feil.. Enda mer rart blir det når sjefsøkonomen i Handelsbanken, Knut Anton Mork, lufter tanken om at vi muligens ikke får problemer med pensjonen i framtida, og at det med pensjonsreformen var litt forhasta siden det viser seg at pensjonsfondet vårt stiger til utrolige 1700 milliarder kroner inneværende år, og blir dermed verdens største pensjonsfond.

Litt rart at en må være sjefsøkonom for å forstå dette. Og jeg da, som trodde som alle, unntatt en del i Felles og Fagforbundet, at det med pensjonsreform bare var faenskap og lureri!

Last ned også: Bussruter trondheim

Fylket sliter også fremdeles med en sterk grad av sosial dumping. Vi trenger arbeidskrafta, men hvilke krefter er i sving når den arbeidskraften ikke skal ha den lønnen som de fortjener? Forklaringen er, etter det jeg hører, at norske arbeidsfolk er for dyre.

Og har dere egentlig tenkt over hva bygningsmaterialene i en blokkleilighet består av? Jo, for det meste ferdig elementer, aluminiumsstendere, litt Glava, en del elektrisk opplegg og til slutt slenger man på ett parkettgulv for at det skal se litt bra ut. Vips så har vi en leilighet til 3-5 millioner kroner. Så hvis en også da klarer å holde lønnsutgiften nede, må der nødvendigvis være noen som sitter og gliser og gnir seg i hendene en eller annen plass.

Nei, nå trenger vi ferie, og gløm ikke å sende en tanke til vår venn Fredriksen når vi ligger der og slapper av og nyter vår velfortjente sommerpils i ett land som muligens er noe av det bedre å bo i, nettopp på grunn av en sterk fagbevegelse og samhold.

ooyyo.dk Heisteknisk Rådgivning

Men Fredriksen hadde ikke råd til å bo her, heldigvis. Etter en lang og snørik vinter, satser vi på en lang og varm sommer her nede på solkysten. Folk har fått båtene på vannet og kommet seg ut på hyttene i skjærgården. Det merkes ved at de «fattige» kapitalistene fra Oslo fraktes ned med helikopter til Kragerø, Sandefjord og Tønsberg.

Folk i Porsgrunn er mest opptatt av om det skal bygges en kunstig øy i Porsgrunnselva, med hotell, butikker og boliger. I Skien går diskusjonen hvor det nye politihuset skal stå og hvor stor Oddstadion Falkum skal bli. Vi heismontører sier bare bygg, men med mange heiser! Det er nok å gjøre i distriktet, men selvfølgelig havner det meste av jobbene i juni, juli og august! Ser ut som Reber har fått sving på salget av den nye heisen. Kone og Otis selger også bra. Roar Enerly overtok klubba etter Per Arne Salo.

Mange takk til Salo for en god innsats i en ledersterk periode og vi ønsker Roar Enerly velkommen og lykke til i vervet. Klubben og bedriften presenterte de respektives krav til årets lokale forhandlinger. Dette er en treningsavgift på helsestudio som bedriften dekker, men som vi ønsker skal dekke mer enn bare treningsstudio. Bedriften tar ansvar for de som ikke får opptjeningstid ved uføre og øker summen inn til klubbpotten. Bedriftens tilbud: Ramme på kr.

Underliggende ting til ramma er blant annet: Timene på akkord skal ned på alle EcoDisk anlegg Avstanden for rett til reisetid økes på anlegg Effektivisering på service Parkeringsutgifter og samkjøring på service Profilering av servicebilen mot alle nyansatte på service. Mener vår ledelse at vi skal betale for å få jobbe i KONE heretter? Vi avslutter med noe hyggelig.

Montørtreffet blir årets samling. Skagen i Danmark september. Der har får vi muligheten til å treffe både svenske og danske kolleger. Vernekonferansen vil bli avholdt i forkant av turen, i Oslo. God sommer Otisklubben Roar Strand Her er gutta glade for at det sentrale oppgjøret er ferdig, men det slutter for mange i bedriften ennå.

Vi som fremdeles er igjen får et meget stor arbeidspress. Dette gjelder spesielt på sørvis i hovedstaden. Det positive er at vi blir ikke arbeidsledig med det første, verken på sørvis eller montasje. Bedriften har gjennomført et internkurs på en av styringene våre, og dette ble mottatt positivt hos de som har vært der.

Vi håper at dette blir fulgt opp, så vi kan få fulgt med utviklingen. Nye folk har blitt ansatt i Nord-Norge, Trøndelag og Oslo.

Videre er det nå snakk om å innføre timelister elektronisk, og dette er vi spent på hvordan skal gjennomføres. Ellers er det ikke så mye mer å fortelle om. Ha en riktig god sommer. Reberklubben Tor Moen Hovedstyremøte i Reber Det går mot sommerferie og de fleste av oss har vel allerede plottet seg inn på ferielistene. Hvis sommeren gir like mye sol som vinteren gav snø, så må det bli bra. En av naboene mine i Bamleskauen stod tidlig i våres og så opp på en 2,5m brøytekant.

Han syntes dette så fælt ut, men så likevel en mulig løsning. Men før vi tar ferie har vi en og annen forhandling, for eksempel de lokale, som skal påbegynnes.

Schindler AS avd Oslo

Vi i Reber ser fram til disse. Vel, forhandling og forhandling. Postvesenet har jo gjennom mange år drevet med nedbemanning. Men posten må fram, så vi i Reberklubben kan opplyse om at jobben er i alle fall overtatt av de nye direktøra. De springer opp og ned til Sveits med post og beskjeder fra konsernledelsen.

Schindler har besluttet ditt - og Schindler har besluttet datt. Ditt og Datt fra Reberklubben Ny type heiser. Schindler introduserer, som tidligere nevnt, en helt ny produktlinje i disse dager.

Schindler 2000, 3000, 5000 og 6200 Disse kommer til å dekke det meste mellom himmel og jord. Hvis noen lurer på hvor Schindler 4000 ble av, - så fortsett med det. Det selges mange nye heiser om dagen og arbeidsmengden er stor. Det kan nok føre til at behovet for å komme fort til enighet er tilstede i forhandlinger. Nye logoer på firmabiler Reber monterer i disse dager nye logoer på firmabilene.

Dette er en prioritert sak fra Schindlerkonsernet. Denne logoen monteres på alle Schindlers biler over hele kloden. Vi skal alle se like ut. Nå er det ikke alle montører i Reber som har forstått betydningen av hvite striper på hvite biler, men for å si det slik; Det er ikke sikkert dere behøver å gå for å undersøke øynene selv om dere ikke ser de. Alle servicemontører skal igjennom 1 dags kurs for å lære dette.

Konsernmøte Undertegnede deltok på konsernsamling SEF i Brussel i mars 2006, sammen med representanter fra andre land i Europa. Her forklarte konsernsjefen M. Rodriguez Schindlers strategi for å møte markedets krav.

CI gir oss en nydefinert merkeidentitet.

SCHINDLER HEIS NORGE Relaterte emner

I vel 50 år har de oppnådd flere seire og større makt over eget arbeidsområde enn det andre arbeidere kan vise til. Heismontørenes fagforening HMF organiserer en liten men slagkraftig gruppe. Med sin radikale fagligpolitiske skolering med bakgrunn i en marxistisk forståelse av verdiskapning og utbytting, har ledelsen vært en torn i øyet på arbeidsgiverforeningen og den sosialdemokratisk dominerende LO-ledelsen. Gjennom jappetid og kriser har HMF ført en innbitt kamp for å verne faget og vinne seire gjennom klassekamp. På den ene siden er de kompromissløse overfor de multinasjonale aktørene i heisbransjen; på den andre siden samarbeidsvillige og opptatt av avtaleverk og lover.

Schindler Heis Norge
SCHINDLER HEIS NORGE Kommentarer:
Rapportert den Schindler heis norge
Beck fra Bergen
Se over min andre innlegg. En av mine fritidsaktiviteter er Schleusensport. jeg liker utforske norske bøker tvilsomt.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net