Hamar Bibliotek Mappa Mi

  1. Mer om
Hamar Bibliotek Mappa Mi

Hamar Bibliotek Mappa Mi FørstIngen informasjon er tilgjengelig for denne siden Aktuelt Klikk deg inn her for å se sommeråpningstidene våre! Innleveringsautomaten i Morteruds gate er i drift igjen! Frøbiblioteket Hamar er endelig åpent Adresse: Torggata 100, 2317 Hamar. Telefon: 62 56 18 00 Epost: Biblioteksjef: Per Olav Nå kan du logge deg direkte inn i "Mappa mi" fra hjemmesiden til Hamar bibliotek Ikonet for "Mappa mi" er nå fjernet fra Hamar bibliotek sin hjemmeside I WEBSØK kan du gå inn i Mappami og blant annet foreslå ny litteratur biblioteket kan kjøpe inn

Slik bidreg biblioteket til å gi syns- og lesehemma høve til kultur- og samfunnsdeltaking.

Østre Toten folkebibliotek

Den som skal bli låner på et bibliotek, må derfor bli forelagt lokale låneregler og akseptere disse. Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men utveksles i kryptert form slik at fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes.

Last ned også: Froland bibliotek

Gjennom dette prosjektet vil du få vite mer om både skolebiblioteket og Hamar bibliotek, og få greie på hva biblioteket har å tilby deg. Etter en gjennomgang av lastetiden på demo-siden vår ønsket vi å gjøre noen grep for at opplevelsen skulle blli enda bedre for sluttbrukerne.

NLB Lydbøker en døråpner til lesegleden

Denne stilles til rådighet som mal for de andre systemleverandørene. I og med at bruken av Nasjonalt Lånekort innebærer at låntakerdata utveksles mellom de enkelte systemene og Nasjonalt låneregister, må det opprettes en hovedavtale mellom systemleverandøren og kunden og en sekundæravtale mellom systemleverandøren og Nasjonalt låneregister. Avtalen mellom systemleverandøren og Nasjonalt låneregister utarbeides av Bibliotek-Systemer As og ventes ferdig i løpet av høsten.

Den opprinnelige forespørselen gjaldt tilgang til låntakerdata, noe som alle systemleverandørene var negative til. Forespørselen er senere endret til å be om autentisering av låntakere for å kunne vite i hvilke bibliotek låntakeren har rett til å låne. I tillegg ber systemleverandørene om at prosjektleder avklarer med Datatilsynet om en slik autentisering er i orden innenfor rammene til dagens ordning ved Drammensbiblioteket.

Boka handler om svik og tilgivelse. Ønsker dere alle en god jul, og så ses vi i 2014. Fredagstipset starter igjen allerede 3.

Østre Toten folkebibliotek Arkiver

Har utlån av e- bøker i bibliotekene rykket noe nærmere? E-bøker kan være så mangt. Det er derfor relevant å spørre om hva vi mener med begrepet e-bøker.

Vi heller til følgende vide forklaring: E-bøker er digitale framstillinger av bøker tilrettelagt for lesing. Noen av formene for e-bøker er godt integrert i Bibliofil allerede, mens andre ikke håndteres ennå.

Utlån av lesebrett med e-bøker lastet inn, har vært prøvd ut av flere bibliotek. Dette er en løsning som fungerer godt i Bibliofil fordi lesebrettet er en fysisk gjenstand.

Hamar bibliotek, hovedbiblioteket

Som de andre fysiske gjenstandene i biblioteket, som bøker, filmer, lydbøker osv. All håndtering av utlån av disse e-bøkene, skjer via Digitalboks sentralløsninger.

Det er startet et E-bibliotekprosjekt i Ryfylke E-bibliotekprosjektet i Ryfylke er tuftet på ønsket om å bygge opp en felles samling av e-media, og en felles utlånsportal for disse. Vårt inntrykk er at dette prosjektet fremdeles er i oppstartsfasen. Bokskya har kommet. Bokskya ble lansert i begynnelsen av april men viste seg å være noe ganske annet enn det brukerne flest forventet.

Brukerne forventet å kunne finne og kjøpe e-bøker.

Lese for å mekke?

Det var ikke det Bokskya kunne tilby. Vi har to alternative forklaringer, en teknisk og en politisk.

Har du lest dette? Ldh bibliotek

Den tekniske er at Bokskya er forlagene og e-bokhandlenes felles infrastruktur eller lager. Det betyr at søking og kjøp ikke skal foregå i Bokskya, men i den enkelte e-bokhandel.

Øyermagasinet by Amedia Kreativ

Når så e-boka er kjøpt, blir den tilgjengelig for kjøperen i Bokskya. Nasjonalbibliotekets prosjekt Bokhylla tilbyr e-bøker med egen avleser integrert i nettleseren. Bokhylla er godt integrert i Bibliofil.

Prosjekt Gutenberg er et annet tilbud av fritt tilgjengelige e-bøker for lesing via nettleser, som vi har integrert i Samsøk. Avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor, som dannet grunnlaget for Bokhylla.

Nasjonalbiblioteket arbeider med en evaluering basert på bruksstatistikken, samtidig som det nå foregår en nettbasert brukerundersøkelse av Bokhylla. Bokhylla er et nyttig supplement til bibliotekenes tilbud, så vi får håpe dette prosjektet videreføres.

I vid forstand involverer både utlån av lesebrett, Bokhylla og Prosjekt Gutenberg e-bøker.

Det er imidlertid ikke dette vi tenker på først og fremst når vi snakker om e-bøker og utlån. Det vi lurer på er hva som skjer med utlån av e-bøker, altså e-bøker lånerne kan låne, laste ned og lese på sitt lesebrett eller mobiltelefon?

Det siste året har det skjedd en del som er verdt å merke seg: E-bokprosjektet ved Buskerud fylkesbibliotek kom i gang med e-bokutlån høsten E-bokprosjektet ved Buskerud fylkesbibliotek tilbyr i tillegg til utlån av e-bøker på lesebrett, også utlån av e-bøker til lånere i noen kommuner i fylket, bl.

Kongsberg og Drammen.

HAMAR BIBLIOTEK MAPPA MI Relaterte emner

Bakgrunn: Skolene i Sør-Odal er med i et Ipad-prosjekt, det vil si at alle elevene i 5. I tillegg bruker skolene biblioteket flittig for at elevene skal få lånt seg bøker å lese i på skolen. Vi tenkte derfor at e-bøker måtte være et supert alternativ for elevene for å låne seg bøker, og når de allerede hadde Ipad-er lå alt til rette for dette. Vi visste også at det var kjøpt inn ganske mange ungdomsbøker i eBobBib. Forarbeid: Vi tok kontakt med en lærer vi kjenner godt på 8.

HAMAR BIBLIOTEK MAPPA MI Kommentarer:
Forfatter om Hamar bibliotek mappa mi
Økland fra Skien
Jeg trives studere dokumenter knapt. Bla gjennom min andre nyheter. Jeg trives Amateurfunk.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net