Ilens Frie Forsamling

  1. Mer om
Ilens Frie Forsamling

Ilens Frie Forsamling GarantertThe Heartbeats opptrådde på scenen til Ilens Frie Forsamling. Continue Reading · Hjem · Musikkfest · Program · Bilder Luca & The Kangaroo Syltetøy 13.00: Bandet 15.00: The Hicks 15.00: The Heartbeats 16.00: Hence 17.00: Harvest 18.00: Svevestøv Vi klarte ikke laste inn Disqus. Hvis du er en moderator, se vår feilsøkingsguide Ila - Publikum på Ilens frie forsamling Ila - Anthem, Ilens frie forsamling.JPEG. Foto: Guri Greger Nordland Hagen

Vil du vite mer kan du lese personvernerklæringen vår og informasjon om informasjonskapsler Nødvendige Dette er informasjonskapsler som er nødvendige for å få alle funksjoner i purehelp til å fungere. Bamsesykehuset hadde feil telefonnummer, og fikk derfor litt problemer med opprigg. Men det var masse unger hele tiden! Sirkus kom litt forsinket igang pga forsinkelser i Ila, men det gikk greit. I Bakke kirke var det noen utfordringer med ankomst av PA og tekniker uteble, men alt i alt så gikk det hele veldig bra.

Musikkfest Trondheim Oppsummeringsrapport 5 6 6 Strinda Ungdomskorps Foto: Frode Jørum Nordre gate Arenaen i Nordre gate konsentrerer seg om korps, storband og kor der den er plassert ganske langt oppe i gata. Dette er sannsynligvis arenaen med mulighet for å treffe flest forbipasserende, sammen med scenen på Torvet. Det kan bli noe trangt i gata når mange bare vil gå forbi, men det virker ikke å gi for mange problemer. Scenen er ganske liten sammenlignet med de andre, men får mye oppmerksomhet i det travle bybildet.

Kjennetegnes også ved en egen korpsparade. I år var scenen plassert øverst i Nordre. Arenaleder Britt Mofoss om årets arrangement: I år var scenen flyttet helt øverst i gata og det fungerte bra. Større telt enn tidligere år var flott og været helt utrolig nydelig. Sånn ønsker vi å ha det hvert år.

Hele 13 aktører var i aksjon mellom 10:30 og 17:00. Hvor ellers får man se rosa syngedamer stående på bruskasser, kor med mandolin, fele og tegnspråk og korps både med og uten noter og med megafon?

På én og samme dag? Livet på Nordre første lørdag i juni er spesielt: Strinda Ungdomskorps SUK sto for korpsparaden i år med ypperlig innsats, og både korps og arrangør håper at flere korps kan henge seg på neste gang. Det er flott med marsjerende korps - det skaper litt ekstra liv og røre i byen, og er flott PR for korpsmusikken. En ekstra takk til SUK er på sin plass.

Ilen menighet

På grunn av brannvernsikkerhet, er det tillatt med maks 600 personer i kirkerommet ved spesielle arrangementer som f. På galleriet er det tillatt med maks 40 personer, og i kirkekjelleren maks 50 personer. Ilen kirke er tilgjengelig for utleie til konserter og andre arrangementer se utleiekontrakt på Ilen menighets hjemmeside. Det betydde mycket också för mig personligen. Det var på något sätt en bekräftelse på det liv jag haft. Men frön från tiden i Härnösands stift hade han med sig och de växte till ett stort intresse för forskning.

Erik-Oscar tror att han nog skrivit några hundra artiklar om samisk historia och han har hållit massor av föredrag. Mest har det handlat om skolfrågor Guvvie I Svenska kyrkans vitbok, en omfattande vetenskaplig antologi som gavs ut 2016, finns den artikel som Erik-Oscar Oscarsson betraktar som sin viktigaste. Sin artikel i Svenska kyrkans vitbok, en vetenskapliga antologi, skattar han högst.

I artikeln redogör han för hur rastänkande inom staten och kyrkan under 1900-talens första decennier innebar att samerna delades upp i renägare och andra samer. De som hade renar skulle hållas för sig, barnen gå i särskilda nomadskolor och fostras till ett nomadliv.

De andra skulle assimileras i det svenska samhället. Den ger bakgrunden till varför det är som det är inom den samiska världen idag, varför vi har våra stridigheter, vilka tankar som ligger bakom och de lagar som styrt. Och nu tar den här intervjun en vända tillbaka till Slussfors.

Till byn vid Girjesåns utlopp där tonåringen Erik-Oscar behövde betala pengar till en sameby för att få fiska.

ilens frie forsamling Musikkfest Trondheim

Till familjen där barnet Erik-Oscar kikade i en låda som var som ett museum. Lådan som tillhörde det gömda samiska i hans släkt, det gömda samiska livet. Samer är ett folk, det är staten som gjort uppdelningen. Landsarkivet så jag måste vara nära det. Planen är att gå igenom protokollen från alla biskops- och prostvisitationer och även alla prästmöteshandlingar i Härnösands- och Luleå stift. Han vill kartlägga vad som hänt i församlingarna när det gäller samefrågor och tänker sig att börja runt 1870 och jobba sig fram till i dag.

Och det räcker inte med visitationsprotokollen, de är utgångspunkten som ska leda honom vidare till kyrkoherdarnas ämbetsberättelser och protokoll på församlingsnivå. Men det är för omfattande för en student.

Gör inte jag det kommer ingen att göra det. Hans drivkraft är drömmen om ett enat folk. Den juridiska vägen står skriven i stjärnorna. Forskningen är den väg som ligger mig närmast. I somras kom Erik-Oscar och hustrun Kerstin tillbaka till Härnösands stift. Nu var det Landsarkivet i Härnösand som drog och de slog sig ner i en lägenhet i staden.

Erik-Oscar hade länge gjort upp planer för sin tillvaro som nybliven pensionär. Präst: Prästvigdes 1993 har därefter bland annat arbetat som stiftsadjunkt i Härnösands stift, som kyrkoherde i Bottnaryd i Småland och i Norsjö i Västerbotten. Politiker: Förste ersättare i sametinget, är inne på sin tredje mandatperiod, varit vice ordförande i sametingets kulturnämnd.

Lämnade Landspartiet Svenska Samer tidigare i år. I dag är det den största klenod han äger. På skolsalens vägg en renhjord vacker var den. Vintern igenom var den kvar. Renarna passerade åter mot fjälls. I träslöjden på rasterna vårvintern skapades en ny renhjord av spån.

Lappar vi båda var från varsin by. Inte sameby utan vanliga bondbyar. Våra fäder högg och körde i skogen. Ingen av oss fick äga en ren. Inga Linnea Persson Mortensson fikk utnevnelsen Æresdoktor for utdanning i urfolkskunnskap for sin langvarige innsats for å bringe videre tradisjonskunnskap slik at den kommer til nytte for kommende generasjoner. Hun har også lagt ned et stort arbeid i spørsmålet om landrettigheter.

Sverre Fjellheim ble utnevnt til Æresdoktor for utdanning for sitt viktige arbeid for å utvikle samisk høyere undervisning, noe som er viktig også i urfolks-perspektiv. Han har gjennom en årrekke arbeidet for registrering og systematisering av samisk tradisjon og kulturarv.

Han har publisert en rekke bøker og artikler. Boten fann vi i våra drömmar teckningar och spån. Vad Leif gör i dag? Säger han sig vara same? Ibland tittade vi i en låda hemmavid. Där låg en gammal kniv. Mammas barmkläde det hon bar som barn. Lite annat undangömt. Det var att gå på museum. Fast det handlade om oss själva. Hemma hos farfar och farmor, av mormor kallade laatjoe-far och laatjoe-mor, på småbruket två kor getterna och en häst.

Om påsk, där i kring kom renarna på sjön. Kalvningstid En av lappdrängarna släkting. På lapska pratade farmor med honom.

Mycket finns att ta igen. Nettverket arbeider for utdanninger som fremmer og respekterer urfolks kulturarv og menneskerettigheter. Utdanningene skal bygge på urfolks historie og kulturelle integritet. Doen jıh daan bijre Earoe Jupmele jallamisnie — ära vare Gud i höjden! En av dem var nomadlärinnan Sakka Rutfjäll. Hon mindes sin första jul i renskogen i början av 1910talet. Då var hon lillpiga och renvaktare hos Anders og Anna Thomasson bland Hotagsfjällen. I trakten av Hotagssjön inredde de en gammal timmerkoja för att fira vinterns stora hötgid.

Renhjorden uppehöll sig i närheten och åt av skägglaven i granarna. I kojan stämmde alla in i änglasången på hjärtats språk: "Earoe Jupmele jallamisnie, jih raeffie eatnamisnie, jih almetjen jih sov lyjhkene Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!

Då bodde hennes familj i Slugufjäll inom Idre. Efter att ha skidat runt renhjorden brukade fadern Jon Fjällgren samla vistets folk till bön på julafton. Han kårade en tjärvedsgren så att det lyste klart i kåtan.

Dijjese lea daan biejjien akte Lutniestaejja rakadovveme mij lea Kristuse, Hearra, Daviden staaresne Varen icke förskräckta. Se jag båder eder en stor glädje, som skall verderfaras allt folket.

Ty i dag har en Frälsare blivit född åt edre i Davids stad, och han är Messias, Herren. Nu klappar han på dörren till våra hjärtan. Det är där han vill bo. När vi öppnar för honom sjunger änlarna som i den första julnatten! Gjennom Gïelem nastedhs ungdomsprosjekt "Gïele-viehkie" var også to av språkhjelpene; Elli Jonna og Ramona, til Hattfjelldal hvor de hadde filmdag med skoleelever ved Åarjelsaemien vierhtiesåafoe. Gïelevåhkoe på Snåsa startet mandag og tirsdag med workshop med Mikkel Gaup for ungdomsskoletrinnene på Snåasen skuvle og 5.

De fikk lære seg forskjeller på joik fra ulike områder i Saepmie, og fikk lære seg ulike joiker. De laget også ett teaterstykke til Rolffas jok Hjerteknuser. De avsluttet sitt samarbeid med en konsert som de viste for resten av elevene på begge skolene, og noen foreldre og besteforeldre. Elevene var veldig engasjerte og det var utrolig hvor mye de lærte seg under en ettermiddag og en formiddag på skolen.

Du vet noe om musikk, slik at du ikke henter pianoet til en gitarist som ber om fender´n sin. Du har grunnleggende forståelse for elektrisk energi, nok til at du ikke kobler en USBkabel til 32ampers-kursen.

Du er ikke redd for å ta i et skrujern, og vet at en gåen sikring kan skiftes ut bare du finner den. Du klarer å være usynlig på en scene. Du er noenlunde edru og nykter. Mens Russland skrur seg opp, ker fallh yden. Identiteten blir enda n rmere knyttet til oppfattelsen av å få gjennomslag for, eller bli hindret i å forf lge, nasjonale interesser. Russland er altså både sterkt og svakt Legvold 2006: 161, Graham 2007.

Dette gj r det krevende for andre å forholde seg til Russland, og vanskelig for Russland å forholde seg til seg selv.

Daerpies Dierie nr 4 by Härnösands stift

Når de r de linjene overskrides, vil Russland svare med å forskanse seg bak sin egen polaritetspolitikk. Slik forsterkes de sosiale og strukturelle betingelser som vanskeliggj r tettere samarbeid og integrasjon mellom Vesten og Russland. Gjensidig oppdemming er neppe oppskriften på utfordringene statssystemet her står overfor. Internasjonale hendelser kan plutselig oppstå, få stor betydning og skape sin egen logikk.

Men man må ikke forveksle plutselig med tilfeldig. Hendelser og handlinger springer ut av sin egen historie. Og at hendelser ikke er tilfeldige, betyr ikke at de er n dvendige. Realismen er egnet til å vise at krigen i Georgia er forbundet med interesser og maktstrukturelle realiteter i Russlands forhold til Vesten. Realismen er også egnet til å sannsynliggj re hvorfor Russland måtte reagere på Georgias utfordring, og hvorfor USA og Europa ikke ville eller kunne gripe inn med maktmidler.

Konstruktivismen s ker dypereliggende forklaringer.

Hvis makt er den avgj rende variabel, må vi s ke å forstå sammenhengene mellom makt, identitet og interesser. Staters selvbilde former og formes av kollektive formål og hensikter. Disse kan nok undertrykkes i en viss tid, dersom omstendighetene krever det, men de vil neppe endres med mindre omkringliggende faktorer med betydning for selvbilde og interessedannelse samtidig endres vesentlig. Historien om Russlands overgang fra fallert sovjetstat til gjenoppstått stormakt er også historien om et internasjonalt statssystem som, sett med russiske yne, ikke har endret seg prinsipielt.

Foreign Affairs 86 1: 103 14. European Journal of International Relations 3 3: 319—63. Russia in Global Affairs 5 3: 84 97. Power in Global Governance. Cambridge: Cambridge University Press 1—32. Donnelly, Jack 2000 Realism and International Relations.

Cambridge: Cambridge University Press. International Studies Quarterly 46 3: 331—54. Russia in Global Affairs 5 3: 75 83. International Relations 21 1: 103—10. Holst, Johan J rgen 1982 Sovjetunionen som faktor i norsk utenrikspolitikk: Forutsetninger og utviklingsmuligheter.

Internasjonal Politikk 40 3B: 719—41. En kommentar til Iver B. Replikk til Iver B. Neumann og Ståle Ulriksen. Internasjonal Politikk 54 3: 415 21. Karaganov, Sergei 2007a red. The World Around Russia: 20. An Outlook for the Midterm Future. Russia in Global Affairs 5 4: 23 36. Foreign Affairs 25 4: 566—82. Nye 1977 2001 Power and Interdependence.

New York, NY: Longman. Kissinger, Henry 1994 Diplomacy. New York, NY: Touchstone. Lavrov, Sergei 2007a Sderzjivanie Rossii: nazad v budusjtsjee? Legvold, Robert 2006 U. A Contemporary Reassessment.

Oppsummeringsrapport Arrangert av:

Mearsheimer, John J. International Security 15 1: 5—56. The Atlantic Monthly 266 2: 35—50. Mendelson, Sarah E. Anti-Americanism Grows. The Washington Quarterly 31 2: 131—50. Internasjonal Politikk 54 3: 393—414. Primakov, Yevgeny M. Fighting Terrorism in the Twenty-First Century. Sestanovich, Stephen red. Review of International Studies 27 2: 249—63.

Ilens Frie Forsamling

Current History 105 693: 307 14. Shevtsova, Lilia 2007 Lost in Transition. The eltsin and Putin Legacies. Financial Times 23. Constructivism and International Relations.

Alexander Wendt and his critics. New York, NY: Routledge 57—72. A Comparative Historical Analysis. International Security 18 2: 44—79. International Organization 46 2: 391—425. Review of International Studies 30 2: 289—316. Zehfuss, Maja 2006 «Constructivism and Identity. En kartläggning av demokratins kvalitet i de postkommunistiska EU-medlemsstaterna This article analyses the quality of democracy in the post-communist member states of the European Union.

A multidimensional model of the quality of democracy is operationalised through quantitative measures. Multiple empirical indicators are used to assess the levels of democratic quality in the ten countries. The results of the descriptive empirical analysis show that the post-communist EU member states have consolidated democratic systems when it comes to both the institutionalisation of the democratic regime and citizen evaluation of regime performance.

All countries have political systems that guarantee and respect political rights and civil liberties, and where the citizens have the opportunity to hold political leaders accountable for their actions. However, the analysis also reveals notable shortcomings with regard to the quality of democracy, especially connected to the issue of corruption. Problems with the responsiveness of the political system are also noted. When it comes to the individual countries, a small but notable difference is observable.

The article offers a critical discussion of the concept of democratic quality, where problems of measurement, validity and alternative methodological approaches are assessed. Detta gäller också för de tio relativt nya demokratierna i Central- och Östeuropa som under de två senaste utvidgningarna 2004 och 2007 av den Europeiska Unionen EU uppnått status som fullvärdiga medlemmar.

Dessa länder — och övriga länder som inkommit med ansökningar — har i och med medlemsansökningarna utsatts för hårda granskningar utifrån de kriterier som EU stipulerat för medlemskap jfr Zielonka 2007.

Kraven ställs för att det nya medlemslandet ska respektera EU:s gemensamma demokratiska principer det politiska kriteriet, klara av konkurrensen på EU:s gemensamma marknad det ekonomiska kriteriet samt kunna hantera och tillämpa EU:s gemensamma regelverk det administrativa kriteriet. Det politiska kriteriet — stabila institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter — kan kopplas till den under senare år framväxande forskning som fokuserar på demokratins kvalitet «quality of democracy».

ILENS FRIE FORSAMLING Relaterte emner

Transkript 1 Oppsummeringsrapport 2013 Arrangert av: 2 2 Kort oppsummering Musikkfest Trondheim 2013 ble unnagjort på en strålende sommerdag lørdag 1. Utøverantallet fremføringer endte på 104, mot 68 i fjor. På forhånd var værvarselet like varierende og ustabilt som det pleier å være på forsommeren i Trøndelag. De verste varslene advarte om et skikkelig grufullt regnvær på ettermiddagen. Men da dagen endelig kom ble en vakker solskinnsdag kun avbrutt et lite kvarter av noen få regndråper.

ILENS FRIE FORSAMLING Kommentarer:
Redaktør på Ilens frie forsamling
Fagerheim fra Skien
jeg elsker dele interessante nyheter helt klart. Bla gjennom min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Bowlliards.
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
SISTE SAKER
booked.net